İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tedbirleri açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine Toplantısı sonrası alınan kararlar doğrultusunda Burdur Valisi Ali Arslantaş başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni kararları oy birliği ile yürürlüğe geçirdi. Sokağa çıkma kısıtlaması aynen devam ederken, Burdurlu esnaflara sevindirici haber verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine Toplantısının ardından Burdur Valisi Ali Arslantaş başkanlığında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplandı. Geçtiğimiz pazartesi akşamı 23.00’te düzenlenen toplantıda,  açıklanan son tedbir kararları oy birliği ile kabul edildi.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı sonrası kent genelinde yürütülecek koronavirüs tedbirleri Burdur Valiliği tarafından kamuoyuna açıklandı. Yapılan açıklamada, “Bilindiği üzere Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmektedir. 29 Mart 2021 günü Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde, 1 Mart 2021 tarihinden itibaren uygulamaya konulan kontrollü normalleşme döneminde iller bazında ve ülke genelinde salgının seyri, vaka ve hasta sayılarında yaşanan değişiklikler, hastane genel ve yoğun bakım doluluk oranları ile uygulamaya konulan tedbirlerin salgınla mücadele deki etkililiği gibi hususlar değerlendirilmiştir. 29 Mart 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar çerçevesinde; Yeni bir karar alınıncaya kadar illerimizin risk grupları yeniden belirlenmiştir” denildi.

İŞTE YENİ TEDBİRLER
Sokağa çıkma kısıtlamalarının aynen devam edileceğinin belirtildiği kararlar şöyle:
“İlimiz, Risk Gruplarına Göre Alınacak yeni tedbirler kapsamında, Yüksek Risk Grubunda yer aldığı için, virüsün yayılım hızını azaltmak ve vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri uyarınca; Sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Bakanlık Genelgemizle belirlenen “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde” yer alan istisna/muafiyetler (sonraki Genelgelerle yapılan eklemeler dahil şekilde) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilmesine, Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında; Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına, Hafta sonlarında ise; Cuma 21.00- Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla, Cumartesi 21.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanmasına, Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari işlem tesis edilmesine, Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmamasına karar verildi

ESNAFA MÜJDELİ HABER GELDİ, YÜZDE 50 KAPASİTEYLE HİZMET VERİLECEK
Yeme ve içme yerleri başta olmak üzeredernek lokali, kıraathane, çay bahçesi gibi işyerlerinin yüzde 50 kapasiteyle hizmet vereceğine karar verildi.  Yeme-içme yerleriyle ilgili alınan kararlar şöyle: “Yeme-içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile dernek lokali, kıraathane, çay bahçesi gibi işyerlerinin; Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşullarına (masalar ve koltuklar arası) göre açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde yüzde 50 kapasite sınırlaması ile mekanda bulunabilecek masa-koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilerek ve HES kodu sorgulaması yapılarak, 07.00-19.00 saatleri arasında müşteri kabul etmesine, Covid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberindeki mesafe kuralları ile Ek1’de yer alan tabloda belirtilen kapasite kullanım oranlarına göre her bir yeme içme yeri için Ek2’de örneği verilen oturma düzeni planı hazırlanmasına ve içeride aynı anda bulunacak müşteri sayısı müşterilerin içeriden ve dışarıdan rahatlıkla görebileceği şekilde ilan edilmesine, HES kodu kontrol edilmeksizin müşteri kabul edemeyecek olan yeme içme yerlerinde onaylanan oturma düzeninde belirtilen şeklin dışında mekânda kesinlikle fazladan masa/koltuk bulundurulmasına müsaade edilmemesine, İşyerlerinde aynı masada en fazla 2 kişinin aynı zamanda oturmasına izin verilmesine, Yeme-içme yerlerinin 19.00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde, tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Pazar günleri ise 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verebilmesine, Yeme içme yerlerinde yemek sonrası çay/kahve ikramı yapılmamasına karar verildi.

NİKAH, DÜĞÜN VE GENEL KURUL TOPLANTILARI
Burdur İl Hıfzıssıhha Kurulu düğün, nikah, genel kurul gibi topluluklarla ilgili şöyle tedbirler aldı:
Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklerin, kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300’ü geçmemek üzere ilgili kurum/kuruluşların yetkililerince her türlü tedbir alınarak yapılabilmesine,
Ayrıca denetim faaliyetlerinin kesintisiz yürütülmesi amacıyla yukarıda belirtildiği şekilde kişilerin bir araya gelmesine neden olacak her türlü etkinliğin Valilik/Kaymakamlıklara (ilgili mevzuatında başkaca bir hüküm bulunmadığı takdirde en az üç gün öncesinden) bildirilmesi sağlanarak bu kurum/kuruluşlarca yapılacak etkinliklerde belirlenen kurallara ve kişi ve alan sınırlamalarına riayet edilip edilmediğinin denetim ekiplerince kontrol edilmesinin sağlanmasına,
Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, kişi başına minimum 8 m2 alan ayırmak, katılımcı sayısı 50’yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılmasına devam edilmesine, Ancak 3-4 Nisan 2021 tarihli hafta sonunda  uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Pazar günü için daha önceden tarih almış nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlere katılacaklar (katılımcı sınırlamasına uygun olmak kaydıyla) için muafiyet uygulanmasına,
Girişlerde HES kodu kullanılması ve seyirci/refakatçi/misafir alınmaması kaydıyla halı saha, yüzme havuzu vb. tesisler 09.0019.00 saatleri arasında çalışabilmesine,
İnternet kafe/salonu, bilardo salonu, lunapark, hamam, sauna, masaj salonu gibi yerler için süregelen uygulamaya uygun şekilde; %50 kapasite sınırına uymak ve HES kodu sorgulaması yapmak kaydıyla 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyette bulunabilmelerine,
Salgının bulaşmasında önemli bir kaynak olduğu tespit edilen aile ve akraba ziyaretleri gibi ev içi etkinliklerin sınırlandırılmasına yönelik bilgilendirme faaliyetlerine il genelinde ağırlık verilmesine,

Risk grubuna göre il bazında tedbirlerin uygulanacağı kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için; aziz milletimizin bu güne kadar sergilediği sağduyulu ve fedakârca yaklaşımını sürdürmesinin ve temizlik, maske, mesafe prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara/tedbirlere toplumun tüm kesimlerince azami düzeyde uyulmasının önemi kadar yürütülecek denetim faaliyetlerinin etkinliği ve sürekliliği de büyük bir etkendir. Bu çerçevede temel esasları ilgili İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararımızla belirlenen “Dinamik Denetim Sürecinin” uygulanmasına kesintisiz şekilde uygulanmasına devam edilmesine,

Market önlerinde kontrolsüz kalabalıkların bir araya gelmesine sebep olması, sosyal mesafe kurallarına uyulmaması nedeniyle salgının yayılımına katkı sağlayacağı gerekçesiyle Zincir marketlerde indirim günü yapılmamasına, konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.”

HABER MERKEZİ