“Alım Satım Yapılan Hayvanlar En Kısa Sürede Bildirim Şart”

Burdur İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Ahmet Ali Tok, alım-satımı yapılan sığır cinsi hayvanların il/ilçe Müdürlüklerine en kısa sürede bildirim şartı bulunduğunu hatırlattı. Çağdaş Burdur Gazetesi aracılığı büyükbaş hayvan yetiştiricilerine hatırlatmada bulunan Şube Müdürü Tok; “Sığır cinsi hayvanların tanımlanması, tescili ve izlenmesi yönetmeliğinin 9.

Maddesinde “Alıcı ve satıcılar, bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde aldıkları veya sattıkları sığır cinsi hayvanların hayvan sağlığı ve refahı, alım ve satımlarına ilişkin gerekli bildirimleri bildirim süresi içinde ilgili /ilçe Müdürlüğüne bildirmekle sorumlu ve yükümlüdür”  hükmü bulunmaktadır. Bu süre daha önce 7(yedi) gün olarak belirlenmiş olup, 28 Kasım 2020 tarihli ve 31318 Sayılı Resmi Gazetede yönetmelik değişikliği yapılmış ve bahsedilen bildirim süresi 30(otuz) güne çıkarılmıştır.

 Yapılan değişiklikle yönetmeliğin 8. Maddesinde belirtilen “İşletmede filen bulunan ancak il dışında başka bir işletmede bulunan hayvanların nakilleri, 5996 sayılı kanunun 36. maddesinin (e) bendi hükmü gereği idari para cezası uygulandıktan sonra filen bulundukları işletmeye veri tabanında kayıt edilir” hükmü eklenmiştir.  Bu kapsamda yetiştiricilerimizin herhangi bir cezai yaptırımla karşılaşmamalar için alım ve satım yaptıkları hayvanları en kısa sürede İl/liçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirmeleri gerekmektedir” dedi.

Halil İbrahim Kara