Burdur’da trafiğe kayıtlı araç sayısı, 140 Bin 426 ile 38. sırada

2021 Yılı Temmuz Ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri Antalya, Isparta ve Burdur İli sonuçları TÜİK Antalya Bölge Müdürlüğü tarafından açıklandı: “Ülkemizde Temmuz ayında 116 bin 988 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %54,0’ını otomobil, %24,3’ünü motosiklet, %14,7’sini kamyonet, %3,7’sini traktör, %2,5’ini kamyon, %0,5’ini minibüs, %0,2’sini otobüs ve %0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

BURDUR’DA TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI

Burdur’da Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 140 Bin 426 adet taşıtın %40,2’sini otomobil, %25,5’ini motosiklet, %16,7’sini traktör, %11,7’sini kamyonet, %4,1’ini kamyon, %1,0’ını minibüs, %0,6’sını otobüs, %0,3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.  Burdur’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 140 426 ile 38. sırada yer aldı. Isparta’da Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 187 821 adet taşıtın %45,8’ini otomobil, %22,9’unu motosiklet, %13,9’unu kamyonet, %12,6’sını traktör, %2,5’ini kamyon, %1,3’ünü minibüs, %0,7’sini otobüs, %0,3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Isparta’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 187 821 ile 30. sırada yer aldı. Antalya’da Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 1 191 461 adet taşıtın %47,7’sini otomobil, %26,1’ini motosiklet, %16,9’unu kamyonet, %4,5’ini traktör, %2,1’ini kamyon, %1,4’ünü minibüs, %0,9’unu otobüs, %0,3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Antalya’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 1 191 461 ile İstanbul, Ankara ve İzmir’den sonra 4. sırada yer aldı. Ayrıca Antalya 311 164 motosiklet sayısı ile 404 747 olan İstanbul ilinden sonra 2. sırada yer aldı.

MOTORLU TAŞIT İSTATİSTİKLERİ

Motorlu kara taşıt verileri 1933 yılından itibaren derlenmektedir. Söz konusu veriler 1987 yılına kadar Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından trafiğe kaydı yapılan, trafikten kaydı silinen ve iller arası nakil olan taşıtlar için hazırlanan bir formla elde edilmiştir. 1987 yılından sonra Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerinin elde edilmesinde Emniyet Genel Müdürlüğünce uygulamaya konulan ve taşıt sahibi tarafından doldurularak gerekli kanuni işlemin yapılması için il ve ilçe trafik tescil birimlerine ibrazı zorunlu olan her ay bir nüshası da Kurumumuza gönderilen ” Araç Trafik Tescil Müracaat ve İşlem Formu”ndan yararlanılarak elde edilmiştir. 2004 yılından itibaren ise bu formların, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından manyetik ortama aktarılması ile Motorlu kara taşıt verileri ilgili Genel Müdürlükten alınmaya başlanmıştır. Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri, 1994 yılına kadar yıllık olarak yayımlanmakta iken bu yıldan itibaren kullanıcılardan gelen talepler üzerine aylık haber bülteni olarak da yayımlanmaya başlanmıştır. Motorlu kara taşıtlarına ilişkin üretilen bilgiler, otomotiv sektöründeki gelişmelerin izlenmesinde, kalkınma plan ve programlarının oluşturulmasında ve çeşitli araştırmalara veri hazırlanmasında kullanılmaktadır.”

Haber Merkezi