Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin geçtiğimiz günlerde açıkladığı Kırsalda Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması (LEADER) hakkında açıklamada bulundular.  Burdur’un LEADER kapsamına alınması için yapılan girişimlerin sonuç verdiğini kaydeden Milletvekilleri Özçelik ve Uğur, LEADER’in Burdur’da uygulanacağını MAKÜ’de düzenlenen bir toplantıda açıkladıklarını hatırlattılar.

‘15 İLİN HİKÂYESİ, 81 İLE IŞIK TUTACAK’

’15 İlin Hikâyesi 81 İle Işık Tutacak’ sloganıyla tanıtılan yerel kalkınma uygulamalarına 15 ilin arasında “Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’nin teşrifleriyle ‘15 İlin Hikayesi, 81 İle Işık Tutacak’, Yerel Eylem Grupları için tanıtım toplantısı yapılmış, yapılan toplantı ile Burdur’un LEADER kapsamına alınan 15 ilden biri olduğu kamuoyuna duyurulmuştur. IPARD II LEADER yaklaşımı ile yereli canlandıracak Yerel Eylem Grupları kurulabilecektir. Yerelde kurulan kamu-özel ortaklıkları ile hazırlanacak Yerel Kalkınma Stratejileri, IPARD desteğiyle Balıkesir, Burdur, Bursa, Çankırı, Elazığ, Erzincan, Giresun, Hatay, Isparta, Karaman, Kütahya, Mardin, Muş, Uşak ve Yozgat’ta da uygulanacaktır” açıklamasında bulundular.

LEADER YAKLAŞIMI NEDİR?

LEADER Yaklaşımın kırsal sorunlar için yenilikçi çözümler üretilmesini teşvik etmekte ve yerel toplulukların ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir görev üstleneceğini belirten AK Parti Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, “LEADER yaklaşımı, kırsal alanlar için sürdürülebilir kalkınma stratejilerinin hazırlanması ve uygulanmasında yerel katılım ve ortaklığı teşvik etmek sureti ile kırsal politikaları geliştirmek için çok değerli bir kaynak olduğu kanıtlanmış bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, kırsal sorunlar için yenilikçi çözümler üretilmesini teşvik etmekte ve yerel toplulukların ihtiyaçlarını karşılamak için Önemli bir görev üstlenmektedir. Aynı zamanda yerel aktörlerin kendi bölgelerinde uygulanacak projeler ve gerçekleştirilecek strateji ile ilgili olarak karar alma süreçlerine katılmaları anlamına gelmektedir. Yerel kalkınma stratejisi belirli bir alanın entegre ve çok sektörlü bir şekilde kalkınmasını amaçlayan, belirli ana öncelikler altında tanımlanmış faaliyet ve öncelikler dizisidir. Yerel eylem grubu, yerelde yaşayan faaliyet gösteren kamu kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının bulundukları yöreye ilişkin ortak bir stratejiyi uygulamak üzere dernek statüsünde bir araya gelerek oluşturdukları yerel topluluklardır” bilgisini paylaştılar.

“24 MİLYON 400 BİN AVRO BÜTÇE AYRILMIŞTIR”
LEADER tedbiri kapsamında 24 milyon 400 bin avro bütçe ayrıldığını aktaran Milletvekili Özçelik ve Uğur, “LEADER tedbiri kapsamında, üretim kapasitesini ve istihdamı artırmak, kırsal alanların yaşam kalitesini yükseltmek  ve kırsal nüfusu kırsal alanda tutabilmek hedefleniyor. Kırsal alanlar için sürdürülebilir kalkınma stratejilerinin hazırlanması ve uygulanmasında yerel katılım ve ortaklığı teşvik etmek amacıyla geliştirilen LEADER yaklaşımına toplam 24 milyon 400 bin avro bütçe ayrılmıştır. LEADER tedbiriyle yerelin ihtiyaçlarının yerel yönetimler tarafından karşılanmasının ve tüm tarafların katılımının sağlamasının teşvik edildiğine dikkati çekerek, “Projenin ikinci aşamasında 15 ilimizde yeni YEG’lere yönelik farkındalık oluşturma, kapasite geliştirme ve yerel kalkınma stratejilerinin hazırlanması amacıyla uzmanlarımız saha çalışmalarını yerel temsilcilerle beraber sürdürmektedir. Daha önce 12 ilimizde olduğu gibi 15 ilimizde yeni YEG’lerin kurulması, yerel kalkınma stratejilerinin hazırlatılması, kadınlarımızı ve gençlerimizi kırsal alanda daha etkin hale getirmek ve yerel kalkınmada rol almalarını sağlayarak girişimcilik ruhunu ve kırsaldaki dinamikleri sürdürülebilir üretime yönlendirmesi sağlanacak” sözlerine yer verdiler.

HABER MERKEZİ