Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) koordinesinde Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Süleyman Demirel Üniversitesi işbirliği ile düzenlen ‘ Göller Yöresi Spor Turizmi Çalıştayı” MAKÜ Lavanta Otel’de dün başladı. Bütün sona erecek çalıştayda komşu her ilin spor turizminden hak ettiği pastayı alabilmesi için ortak hareket ederek bir yol haritası çizilmesi yönünde önemli çalışmalarda bulunuldu. Moderatörlüğünü SDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Ali Dulupçu’nun yaptığı çalıştaya Burdur Valisi Ali Arslantaş, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu,  Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik, Yasin Uğur, Isparta Milletvekili Recep Özel, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker H. Çarıkçı, Burdur Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Yusuf Keyik, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mutafa Tutar, BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Akıncıoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Ali Temurci, Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün, TÜRSAB Spor Turizmi Birliği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, Türkiye Beysbol Softball Korumalı Futbol ve Rugby Federasyonu Kurum Yetkilisi Bülent Güler, Türkiye Beysbol Softball Korumalı Futbol ve Rugby Federasyonu Başkanı Murat Pazan, Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, Burdur Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Nihal İspir Demirgil, Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Kılıç, Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Göçer, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, Türkiye Halter Federasyonu Başkan Vekili Mevlüt Taşkesen, Türkiye Oryantirig Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, Türkiye Futbol Federasyonu Antalya Bölge Müdürü Ahmet Köksalan ve Antalya spor temsilcisi katıldılar.

BURDUR VALİSİ ARSLANTAŞ; “BÖLGEMİZ VE ÜLKEMİZ İÇİN HAYIRLARA VESİLE OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM”

Burdur Valisi Ali Arslantaş; çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada; “Sayın Valim, Sayın Genel Müdürüm, değerli rektörlerimiz, değerli federasyon başkanlarımız, ülkemizin önde gelen kurum ve kuruluşlarının saygıdeğer temsilcileri, değerli katılımcılar bilgi ve iletişim çağının yaşandığı, kültürler arası etkileşimin arttığı ve kültürel ilişkilerin ön plana çıktığı günümüzde turizm, farklı kültürlerin, farklı topraklarda bir araya gelmesini sağlayan bir etkinlik alanı haline gelmiştir. Bununla birlikte turizm sektörü, dinamik yapısı ile ülkelerin gelişmesinde, kalkınmasında da itici bir güç olarak ayrıca önemli bir konuma yükselmiştir. Turizm gelirlerinden daha fazla pay alabilmek için tüm ülkelerin içinde bulunduğu yarışma ortamının, ülkeleri, turizmi daha çekici kılacak yeni arayışlara yönelttiğini açıkça görmekteyiz.  Geçmişten günümüze ulaşmış olan tarihi zenginlikleri ve doğal güzellikleri ile yüksek bir potansiyele sahip olan İllerimizdeki doğal mirası çok iyi bir şekilde değerlendirmek ve ilimizin turizm sektöründen hak ettiğimiz payı alabilmesi için Kamu Kurum ve Kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları Burdur ve Isparta ortak paydasında bir araya geldik. Göller Yöresi Spor Turizmi Çalıştayı vesilesiyle sizleri şehrimizde ağırlamanın mutluluğu içerisindeyiz. İki gün boyunca sürecek çalıştayın bölgemiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.  Vali Ali Arslantaş konuşmasını şu şekilde sürdürdü; “ İlimiz, başta tarım ve hayvancılık olmak üzere son yıllarda gelişmeye başlayan organize sanayi bölgelerimizle Göller Yöresinin en önemli şehirlerinden biri olmaya aday bir profil çizmektedir.  Alternatif turizm sosyal ve ekolojik uyuma, yerel ve yabancı girişimcilerin işbirlğine ve gelişmede yerli malzeme kullanılmasına öncelik verme amacını güden, geleneksel ve klasik kitle turizmi ve şehir turizminin olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla oluşturulmuş, yeni turistik ürünlerin bir araya getirilmiş turizm çeşididir şeklinde tanımlanıyor. Türkiye, alternatif turizm açısından iki tür ürün geliştirme yoluna gitmiştir. 

Birinci kategori; doğal ve sağlık kökenli, dini içerikleri olan, balon ve spor turizmini içeren çeşitler. İkinci kategori ise; birinci kategori ile ilişkili olarak camp ve karavan turizmi, kış (kar) turizmi, kuş gözlemciliği, av turizmi ve golf turizmidir. Bugün burada başlattığımız çalıştay; bu iki kategoriyi birden kapsayan ve ilave olarak sporu işin içine katarak iki ilimizde yapılabilecekleri tespit ve tüm insanlığa sunabilme stratejilerini ortaya koyacak. Hem bölgemizde hem de ülkemizde yıllardır konuşulan bir konu var ki, o da: “Deniz-kum-güneş turizmine bağımlılıktan nasıl kurtulabiliriz, turizm faaliyetlerimizi yıl geneline ve ülkemizin iç kesimlerine nasıl yayabiliriz?” Dünyanın en ünlü turizm destinasyonlarından olan Antalya ile aynı düzey iki  bölgesi içinde yer alan, ekonomik ve sosyal anlamda uzun yıllardır etkileşim içerisinde bulunan Burdur ve Isparta illerimiz için ise bu soruya yanıt bulunması çok büyük önem taşımaktadır. Peki neden diğer turizm dalları değil de spor turizmi? Rakamlar burada bize ışık tutmaktadır. Dünyada spor turizminin küresel turizm sektörünün içindeki payı %10’ndan daha büyüktür. Burada daha ilginç olan husus, küresel turizm sektörü yıllık  %3,5 civarında büyürken spor turizmi %10’un üzerinde büyümektedir. Dünyanın en fazla turist ağırlayan ülkelerinden biri olan ülkemize gelen turistlerin yüzde kaçı spor için gelmektedir. Cevap maalesef %2, diğer bir deyişle ülkemizin bu konuda alacağı çok mesafe var. Burdur Valiliği olarak hamasetten uzak, gerçekçi politikalarla turizm alanında çalışmalarımızı; bölgesel turistik yapıları ve doğal çevreyi içine alacak şekilde, kaynak kalitesini oluşturarak, koruma, kullanma ve genişletme üzerinde yoğunlaşarak, yerel gelişmeyi, sürdürülebilirliği, Burdur halkının yaşam şekillerine karşı duyarlılığı öne çıkararak, Kültürler arası kaynaşmayı destekleyerek, Hayat standartlarını iyileştirme gayesiyle, turizmle ilgili ve gelişmelerden etkilenen her türlü faaliyetin gelir ve gider durumlarını değerlendirerek, oluşacak toplumsal değişimlere karşı olumlu yaklaşmayı ilke edinmiş bir alternatif spor turizmi rotası oluşturma mefkuresiyle yola çıktık. İnanıyoruz ki Burdur; Sagalassos ve Kibyra gibi 22 antik kentiyle, doyumsuz manzaralar sunan Salda ve Yarışlı gölleri gibi alternatifleriyle, yılda 11 milyon 200 bin aracın geçtiği ama henüz bir yol ekonomisi planlaması yapılamayan trafik canlılığımızla,  kadirşinas insanımızla; güler yüzlü işletme sahiplerimizle birkaç yıl içerisinde turizm sektörünün bölgemizde parlayan yıldızı olacaktır. Sporu konuşuyoruz, spor turizmini konuşuyoruz, neredeyse 200 milyar dolar büyüklüğünde bir sektörü konuşuyoruz. Bir bakıma Burdur’u, Isparta’yı, bu illerimizin ihtiyaçlarını ve bu doğa harikası illerimizin bu pastadan nasıl yararlanabileceğini konuşuyoruz.  Burada ülkemizde spor dünyasının değerli temsilcileri ve bu işin uzmanları bulunuyor. Sporun ve spor turizminin bir bakıma bir altyapı meselesi olduğunu biliyoruz. Belirli bir plana bağlı kalmazsak, gelişigüzel şekilde bir şeyler yapmaya kalkarsak bir sektörün başlamadan bitmesine tanık olabiliriz. Dolayısıyla bu çalıştay gibi sektörün önemli kurumlarından gelen temsilcilerin yer aldığı değerli bir organizasyonda yapılacak görüşmelerin, vereceğiniz katkılar ile alınacak kararların çok değerli olacağına ve bu çalıştayın Burdur ve Isparta illerimizde spor turizminin üzerine inşa edileceği temel taşlardan biri olacağına can-ı gönülden inanıyorum. Bu vesileyle tekrar Göller Yöresi Spor Turizmi Çalıştayı’nın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum, katılımlarıyla bizleri onurlandıran kıymetli misafirlerimize, ev sahipliği yapan üniversitemize şükranlarımı sunuyor, sizleri saygıyla muhabbetle selamlıyorum”

ISPARTA VALİSİ SEYMENOĞLU; “HEP BERABER TAŞIN ALTINA EL KOYACAĞIZ”

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu; “Sayın valim, Sayın vekillerim, sayın rektörlerimiz, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın çok değerli yönetim kurulu üyeleri, federasyon temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının değerli il müdürleri,  gönüllü, meraklı veya spor yatırımlarını takip eden STK’ların temsilcileri hepinize hayırlı sabahlar diliyorum. Çalıştaya katılımlarınızdan dolayı Batı Akdeniz Kalkınma Ajansımızın Yönetim Kurulu üyesi olarak  çok çok teşekkür ediyorum. Eminim ki bu çalıştayın sonunda biraz önceki arkadaşlarımızın da kısaca bahsettiği gibi çok güzel çıktılar olacak. Bu çıktılarında alanında takipçileri biz olacağız. Hiç kimse bürokrasiden yakınmasın bürokratlar  en geniş kafile demesin.  Ne istediğimizi biliyorsak, sahipleniyorsak, taşın altına hep beraber el koyuyorsak sonuca ulaşabiliriz. Kimse tek başına kamu kurum ve kuruluşlarında bu tür faaliyetlerin özellikle bütçe anlamında tek başına karşılanmasını beklediği takdirde emin olun ki bu çalıştayları daha çok yaparız. Bizim temennimiz hep beraber taşın altına el koymak” diye konuştu

MİLLETVEKİLİ ÖZÇELİK; SOSYAL İÇERİK ÜZERİNE KONUŞTU

Adalet ve Kalkınma Partisi Burdur Milletvekili Bayram Özçelik,  konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleri ile yapılan proje ve yatırımlardan söz ederek başladı. “Ben sosyal içerik açısından bir şeyler ifade etmek istiyorum. Coğrafyanın kaderi olarak veya  coğrafyanın kaderinde komşu iki vilayetiz. Dost iki vilayetiz. Bu çalıştayı düzenleyen üç  tane  birimlere baktığımızda Kalkınma Ajansının Batı Akdeniz olması içinde Isparta, Burdur Süleyman Demirel Üniversitemizin içerisinde zamanı vakti geldiğinde ayrılan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. Ayrıldıktan sonra büyüyen bir Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, ayrıldıktan sonra da yine ilerlemesine devam eden bir Süleyman  Demirel Üniversitesi. Eğer bu çalıştayı 4-5 yıl önce yapmış olsaydık. Burdur olarak hem üniversite olarak katkılarımızın az olacağını, acaba ne yapabiliriz diye? Bir telaşın içerisinde olacaktık. Fakat konuşmalarda ifade edildi Cumhurbaşkanımızın 2016 yılında Burdur ziyareti, akabinde kıymetli rektörümüzün spor tesisleri ile alakalı çok güzel sunumu ve orada verilen bir talimat. O talimat  üzerine de şimdiki Gençlik ve Spor Bakanımız o zaman Spor Toto Genel Müdürü olarak yaptığı çalışmalar tesisler” diye konuştu ve  yaptığı projeleri Cumhurbaşkanımıza sunduğu süreci anlattı.

MİLLETVEKİLİ UĞUR; “ÇOK DAHA AVANTAJIMIZ VAR”

Adalet ve Kalkınma Partisi Burdur Milletvekili Yasin Uğur; “Göller Yöresi Spor Turizmi Çalıştayı hakikaten çok önemli. Hükümetlerimiz olarak şimdiye kadar hem Süleyman  Demirel Üniversitesi’nde, hem Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde çok kıymetli yatırımlar, spor tesisleri yapıldı. Bu spor tesislerinin amacına ulaşılabilmesi için de boş durmaması adına da böyle bir çalıştayı önemsediğimi öncelikle ifade etmek istiyorum. Çünkü; hem coğrafi, hem bölge olarak avantajlı durumdayız. Antalya hemen yanı başımızda ama hava ve iklim olarak çok daha avantajımız vardır” dedi.

ISPARTA MİLLETVEKİLİ ÖZEL; “BİRBİRİMİZİ DESTEKLEMEK ANLAMINDA ÇOK İŞLERE İMZA ATABİLİRİZ”

Her iki kardeş arasında olduğu gibi her iki il arasında da bazı problemlerin olabileceğini belirten Adalet ve Kalkınma Partisi Isparta Milletvekili Recep Özel; “Ama biz kalkınacaksak birlikte, bu bölge olarak sevineceksek birlikte olacağız. Ne Isparta tek başına olur. Ne Burdur tek başına olur. Birbirimize muhtacız. Onun için de ufak tefek Burdur Şiş’i mi? Isparta Şiş’i mi? Yok hızlı tren buradan mı geçecek?.  Isparta’dan mı geçecek? Bunları bir kenara atıp, Isparta ve Burdur’u kalkındırmak için neler yapabiliriz? Bunu birlikte sinerji. Bakın Sagalassos çok güzel yer, Burdur Gölünüz Salda Gölünüz var. Çok güzel.  Bakın Balon Turizmini geliştirebiliriz. Bunu yapmak isteyenler olduğunu ben görüşmüştüm. Onlarda gelip burada görüştüler.  Çok pahalı bir spor. Davraz Kayak Merkezimiz var.  Sizin de kayak merkeziniz var. Bizim biraz avantacımız var. Altyapımız var. Birbirimizi desteklemek anlamında çok işlere imza atabiliriz” dedi.

BAŞKAN ERCENGİZ “KENTLERİN MARKA DEĞERİNİ ARTIRIRKEN DE KENTLERE EKONOMİK GİRDİ SAĞLAYABİLMEKTİR”

Isparta ve Burdur’a önemli alt yapılar yapıldığını belirten Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz; “Bundan sonraki süreçte bu alt yapı yatırımlarını düzgün kullanabilmektir. Yeterli miktarda buradan fayda etmeleridir. Ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapıp, kentlerin marka değerini artırırken de kentlere ekonomik girdi sağlayabilmektir. Asıl bizleri ilgilendiren tarafı bu olmalı” dedi.

ERCENGİZ “BÜROKRASİDEKİ HANTALLIĞI AŞMAMIZ LAZIM”

Geçmiş yıllarda Susamlık Tepesinde yapılması planlanan otel inşaatından bahseden Başkan Ercengiz; “Sayın valilerim, değerli milletvekillerim  ben 2015 yılında ilk spor oteli için spor yatırımı için bir başvuruda bulunmuştum. Bizim Susamlık Tepesi’nde bir tesisimiz vardı. Oraya bir otel yaptırarak burada bir altyapı oluşturarak Burdur’da alternatif turizme bir çeşitlilik katabileceğini düşünerek böyle bir girişimde bulunmuştum.   Sadece şunun için bunu anlatıyorum. Bürokrasideki hantallığı aşmamız lazım” dedi ve  o dönemde yaşanan sıkıntıları ve  süreci anlattı. Bu açığının ise bugün Spor Toto teşkilatının katkılarıyla MAKÜ Rektörünün olağan üstü gayretleriyle Burdur’a kazandırdıklarını belirtti.

MAKÜ REKTÖRÜ PROF. DR KORKMAZ’DAN “2 ŞEHRİN ALTYAPILARININ BİR HAVUZDA TOPLANMASI”NI GÜNDEME GETİRDİ

Göller Yöresi Spor Turizmi Çalıştayı’nın  bir sektör oluşması açısında son derece önemli olduğunun altını çizen  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi  MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz; “Kamu kurum ve kuruluşlarının altyapılarıyla spor turizminin organizasyon kapasitesini, sektörü bir araya getirdiğimizde çok ciddi işlerin yapılabileceğini, sadece bunu futbolla düşünmemek gerekiyor. Çok ciddi anlamla kapalı spor ya da açık alternatif, farklı spor organizasyonlar yapabilecek bir bölgede yaşıyoruz. Yaz döneminde Antalya bir tek turizme odaklı faaliyetini sürdürüyor. Ama bizim bölgemiz bu bulunduğumuz nokta bildiğim kadarıyla 250 metre kare birçok farklı sportif aktiviteler açık doğa anlamında hizmet edebilecek bir çerçevede. Ben bu çalıştayın önemine şöyle bir cümle eklemek istiyorum. Türkiye’de bu ne kadar yapılabiliyor pek emin değilim ama 2 şehrin altyapılarının bir havuzda toplanması, yönetim ve idarelerinin bir havuzda toplanması, bir irade üzerine bir araya gelmesi, valiliklerimiz, yetkililerimiz, ticaret ve sanayi odalarımız, İl müdürlerimiz, üniversitelerin burada varlığı çok önemli. Yani üniversiteler sadece fiziki alanları ile değil, kapasiteleri ve akademik birimlerimizle bu işin içerisinde yer alacağız” diye konuştu.

SDÜ REKTÖRÜ PROF. DR. İLKER ÇARIKÇI; “ISPARTA VE BURDUR’UN SPOR TURİZMİ AÇISINDAN ÇOK CİDDİ BİR ALT YAPISI OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİZ”

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ)  Rektörü Prof. Dr. İlker H. Çarıkçı; “Altını çizerek tekrar vurgulamak istiyorum. Özellikle her 2 şehrin son yıllarda çok ciddi altyapılar oluşturuldu. Bu doğal avantajların eyleme dönüşmesi için gerekli hamleler aslında yapılıyor. Çok ciddi yatırımlar yapılıyor” hatırlatmasında bulundu. Isparta’da özellikle kış sporları, alternatif turizm, doğa turizmi açısından çok büyük alt yapılara ulaşıldığına dikkat çekti. 20 bin rakamına yakın bir yurt kapasitesi varlığından söz edip,  Isparta’da bulunan spor tesisleri hakkında bilgiler de veren SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Çarıkçı; “Bir tanesi 2 bin 500 kapasiteli spor salonu, 1 tanesi uluslararası standartlarda turnuvalara ev sahipliği yapabilecek düzeyce 2 fitness salonu benim bildiğim kadarıyla Antalya’da olmayan bir spor salonumuz var. Yapılırken Uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapmak için yapılmış. Doğru bir stratejiyle yapılmış yüzme havuzumuz var. Bu havuz yapılırken en büyük eksikliğimiz konaklama tesisleriydi. Oda şu anda büyük ölçüde demeyeyim ama kısmen çözdüğümüzü düşünüyorum. Bunun dışında 6 tane, 4 tanesi kapalı, kış şartlarında bile uluslararası sporların yapılabileceği tenis kortlarımız var. 14 kilometre bisiklet yollarımız var. 2 tane çim sahamız var. 1 tanesi şu anda Avrupa standartlarında inşaatı devam ediyor. Yani Burdur’daki üniversitedeki tesislerle birlikte baktığınız zaman aslında Isparta ve Burdur’un spor turizmi açısından çok ciddi bir alt yapısı olduğunu söyleyebiliriz”diye konuştu.   2 şehrin yöneticilerinin birlikte hareket ettiklerini bildiklerini sözlerine ekleyen SDÜ Rektörü Prof. Dr. Çarıkçı; “Dolayısıyla burada çok ciddi potansiyel olduğunu bunun eyleme dönüşebileceğini,  Türk sporu ve turizmi açısından çok önemli katkılar verecek bir iradenin olduğunu samimi olarak düşünüyorum” sözlerinin altını çizdi.

 

BAKA GENEL SEKRETERİ GÜLER’DEN “BİR BAŞLANGIÇ ADIMINI BİRLİKTE GERÇEKLEŞTİRMEK” VURGUSU

Antalya, Burdur ve Isparta’da faaliyet gösteren Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) kuruluşunun temel amacının bölgesel gelişmenin hızlandırılmasına katkı sağlamak ve bölge içerisindeki gelişmişlik farklarını azaltmak olduğunu belirterek konuşmasına başlayan BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler, “Bu amaçla faaliyet gösteren ajansımız turizm sektörü, bölgemiz ve  ülkemiz ekonomisine yönelik çalışmalarını yürütmektedir” dedi.  Genel Sekreter Güler; “Belirli bir alt yapı tesisleri olan Burdur ve Isparta illerinin ortak hareketle spor turizminde bir destinasyon olarak harekete geçmesini sağlamak. Bir başlangıç adımını birlikte gerçekleştirmek” sözlerine vurgu yaptı.  

Halil İbrahim Kara