Basın ilan kurumunun www.ilan.gov.tr resmi web adresinden edinilen bilgiye göre, Mülkiyeti Hazineye ait Milli Eğitim Binası enkaz karşılığı yıktırılacaktır. Muhammen bedeli 177.000,00 TL (Yüz yetmiş yedi bin Türk Lirası) olan yıkım işi 31.03.2022 Perşembe günü saat 10:30’ da Burdur İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, İhale Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince açık artırma usulü ile ihale edilecektir.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ