Vali Ali Arslantaş başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunda, koronavirüsün yayılım hızı ve pozitif vakalarla aynı evde yaşayan temaslılara yönelik filyasyon çalışması yapılmasına karar verildi

Burdur İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Ali Arslantaş başkanlığında toplandı. Toplantıda, koronavirüsün yayılım hızını kontrol altında tutmayı amaçlayan tedbir kararları alındı. İl Hıfzıssıhha Kurulunda oy birliği ile kabul edilen yeni kararlar şöyle: “Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmektedir.

Tespit edilen vakaların değerlendirilmesi sonucunda, pozitif vaka ile aynı evde yaşamasına rağmen temaslı olmadığını beyan eden aile bireyleri arasında pozitifleşme oranının yüksek olduğu görülmüştür.

Bu nedenle pozitif vaka ile aynı evde adreste oturan/mernis/beyan adresi aynı olan herkesin, beyanına bakılmaksızın, temaslı olarak kaydının yapılmasına, aynı adreste oturmayıp pozitif vaka ile temaslı olanların tespitine yönelik filyasyon çalışması yapılmasına,

Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.”

HABER MERKEZİ