Burdur Belediye Meclisi’nin Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz Başkanlığı’nda 2 Şubat 2022 tarihinde  Şubat ayı toplantısında görüşülen gündem maddeleri.

1- Belediye Meclisinin 02.08.2017 tarih ve 2017/147 sayılı kararı ile kabul edilen Toplu Taşımacılık

Esaslarına Dair Yönetmeliğin, araçlarda aranacak şartlar başlıklı araç yaş sınırı ile ilgili 19/3, 29/a

ve 39/7 maddelerinde değişiklik yapılması hususunda çalışma yapmak üzere 05.01.2022 tarih ve

2022/22 sayılı meclis kararı ile kurulan komisyon çalışmalarını tamamladığından, komisyon

Çalışmalarının görüşülmesi. (oy birliği)

2- Şehir içi toplu taşıma yapan araçlardan yılda bir kereye mahsus alınan, ancak 2021 yılında

Alınmayan ruhsat ücretinin bir yıl daha alınmaması veya sembolik bir ücret alınması hususunda

Çalışma yapmak üzere 05.01.2022 tarih ve 2022/29 sayılı meclis kararı ile kurulan komisyon

Çalışmalarını tamamladığından, komisyon çalışmalarının görüşülmesi.

Burdur Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi Yönetmeliğinin, ticari taksilerde

Aranacak şartlar başlıklı araç yaş sınırı ile ilgili 21/7, 21/8 ve 26/10 maddelerinde değişiklik

Yapılması hususunun görüşülmesi. (oy çokluğu)

4 Burdur Merkez ilçesinde ruhsat ve eki projesine aykırı pencere ve kapı açma-kapatma veya

Boyutlarını değiştirme inşa faaliyetlerinde, aykırı inşaat alanı hesaplanması mümkün

Olmadığından ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 42.maddesinin (5) bendi gereğince hesaplanabilir

Birim fiyat listesi bulunmadığından, her bir aykırılık için 2022 yılı idari Müeyyidelere alt sınırın

olan 1.486,08 TL para cezasının verilmesi hususunun görüşülmesi.

İmar Komisyonu Kararı (oy çokluğu)

5- 03.10.2012 tarih ve 2012/123 sayılı meclis kararı ile onaylanan revizyon imar planında orman

Sınırlarına ait kurum görüşünde hata olması sebebiyle; Yeni Mahalle 1295 ada, 5-6-7-8 parseller,

950 ada, 10-11-12-13-14 parseller, 951 ada, 8-9-10-11-12 parseller, 930 ada 4-5 parseller, 1307

ada, 6 parsel, 1308 ada, 8 parsel, 1309 ada, 12 parsellerin sınırları ile imar hatlarından oluşan

Farklıklardan dolayı arsalarda alan küçülmeleri ve yapılaşma sıkıntıları oluştuğundan, güncel ve

Sayısal orman sınırlarına göre sınır düzenlemelerine yönelik imar planı değişikliği yapılması

Hususunun görüşülmesi. (oy birliği)

6- Isparta1.  İdare Mahkemesinin kararına istinaden, Varollar Lojistik Hizmetleri Limited Şirketinin,

Burdur Merkez Bahçeli Evler Mahallesi 28 pafta, 739 ada, 17-471-472-475-476-560-568 parsel,

116 pafta 739 ada, 701-703-704-705-707-708-709-710-711-712-722-723 parsel ve 28-116 pafta,

739 ada, 1436 parsellerin bulunduğu bölgede yapılan 03.10.2012 tarih ve 2012/123 sayılı meclis

kararı ile onaylanan uygulama imar planı ve anılan parsellerin bulunduğu bölgede revizyon yapılması istemiyle 03.02.2021 tarih ve 1667 kayıt numarası ile yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin görüşülmesi

Halil İbrahim Kara