AK Parti Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, “Tarım Bakanlığı ilimizdeki 6  büyük ova kapsamındaki ovalara, Bucak Ovası da dahil edildi” dedi.

AK Parti Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur,  tarımsal üretim potansiyeli yüksek olan Bucak Ovasının, erozyon, kirlenme, amaç dışı veya yanlış kullanımlar gibi çeşitli nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının önlenmesi amacıyla Büyük Ova Koruma Alanı olarak ilan edildiğini açıkladı. Büyük Ova Koruma Alanı hakkında bilgi veren Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, “Büyük Ova Koruma Alanları, tarımsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı veya yanlış kullanımlar gibi çeşitli nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının önlenmesi amacıyla koruma altına alınmış alanlardır. 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunun 14. Maddesinde  “Tarımsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı veya yanlış kullanımlar gibi çeşitli nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının hızlı geliştiği ovalar; kurul veya kurulların görüşü alınarak, Cumhurbaşkanı kararı ile büyük ova koruma alanı olarak belirlenir.” denilmektedir” ifadelerini kullandılar. 

İLİMİZDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

Büyük Ova Koruma Alanı ile ilgili ilimizde yapılan çalışmaları aktaran Milletvekili Bayram Özçelik ve  Yasin Uğur, tarımsal üretim potansiyeli yüksek olan Bucak Ovasının koruma altına alındığını kaydettiler. Milletvekili Özçelik ve Uğur, “Mülga Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Büyük Ova belirleme çalışması kapsamında yukarıda bahsedilen kanun amacı doğrultusunda, 27.07.2016 tarihinde  görüşülerek ilimizde *Öteyüz Ovası (Ağlasun) Çeltikçi Ovası (Çeltikçi), Bozova (Antalya-Bucak) Eğneş Ovası (Merkez),Erle Ovası (Yeşilova)Karamanlı-Tefenni Ovası (Karamanlı-Tefenni) Gölhisar Ovası (Gölhisar) olmak üzere 7 adet ovanın Büyük Ova Koruma Alanı olarak ilan edilmesi ile ilgili karar alınmıştır*Bu ovalardan Antalya ve Bucak’ı kapsayan Bozova iki ilin birleşik olması ve Antalya ilinin kendi sınırlarındaki kısımda yeniden revize çalışması yaptığı için ilan edilmemiştir. (Bozova 23.10.2018 tarihinde sadece Antalya İl sınırlarını kapsayan bir şekilde ilan edilmiştir.) Bozova dışında kalan 687,6760 hektar yüzölçümlü Öteyüz Ovası (Ağlasun), 2.539,7358 hektar yüzölçümlü Çeltikçi Ovası (Çeltikçi), 5.446,5989 hektar yüzölçümlü Eğneş Ovası (Merkez), 2.028,8976 hektar yüzölçümlü Erle Ovası (Yeşilova), 18.328,9441 hektar yüzölçümlü Karamanlı-Tefenni Ovası (Karamanlı-Tefenni) ve 10.297,3659 hektar yüzölçümlü Gölhisar Ovası (Gölhisar), 21.01.2017 tarih ve 29955 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 2016/9620 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Büyük Ova Koruma alanı olarak ilan edilmiştir.  08.05.2021 tarihli 31478 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 07.05.2021 tarih ve 3977 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Bucak Merkez, İncirdere, Üzümlübel, Kuşbaba, Kestel, Keçili, Anbahan, Yüreğil, Ürkütlü, Karaaliler, Uğurlu, Gündoğdu, Avdancık, Karapınar ve Susuz köylerini kapsayan toplam 11.948,2475 hektar yüzölçümlü alan Bucak Ovası Büyük Ova Koruma alanı olarak ilan edilmiştir” açıklamasında bulundular.

HABER MERKEZİ