Basın İlan Kurumu (BİK), pandemi sürecinde resmi ilan ve reklam alan süreli yayınların yerine getirmek zorunda olduğu şartlardan olumsuz etkilenmemeleri ve gazetecilik faaliyetlerini eksiksiz sürdürebilmeleri için aldığı tedbirlerden fiili satışla ilgili maddenin süresinin 31 Ekim 2021 tarihine kadar uzatılması kararı aldı. Basın ilan kurumundan konuya ilişkin yapılan açıklamada; “Kurumumuz Yönetim Kurulunun 24 Ağustos 2021 tarihli toplantısında, Koronavirüs salgını sebebiyle gazetelere yönelik alınan önlemlerin süresinin uzatılmasıyla ilgili olarak: “Ülkemiz Covid-19 küresel salgınıyla etkin şekilde mücadele etmektedir. Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar ve ilgili Kurumlarının aldığı karar ve uygulamalar çerçevesinde birçok tedbir alınmıştır. Yargılama usulü, sosyal güvenlik sistemi, acil durumlarda görev yapan kuruluşlar ve sağlık kuruluşlarının çalışması gibi konularda çeşitli kanunlar çıkarılmış, Cumhurbaşkanı kararları yayımlanmıştır. Basın İlan Kurumu da bu mücadelenin bir tarafı olarak Covid-19 salgını sebebiyle gündelik yaşamın bir parçası olan süreli yayınların mevzuat gereği yerine getirmek zorunda olduğu şartlar bakımından olumsuz etkilenmemesi ve gazetecilik faaliyetlerinin eksiksiz olarak sürdürülebilmesi için yaşanılan bu zorlu süreçte süreli yayınları destekleyen bazı tedbirler almıştır. Kurum Genel Kurulunun 17 Şubat 2021 tarihli toplantısında resmi ilan yayınıyla alakalı gazetelerin ve basın sektörünün asgari düzeyde etkilenmesi için 30 Nisan 2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere 215 sayılı karar alınarak Resmi Gazetenin 24 Şubat 2021 tarihli ve 31405 sayılı nüshasında yayınlanmak suretiyle yürürlüğe girmiş olup, bu Genel Kurul Kararının 1, 2 ve 3. maddelerinde yer alan kararların bir kısmının veya tamamının uygulama süresinin 30 Nisan 2021 tarihinden sonra altı ay süreyle uzatılabilmesine Kurulumuz yetkilendirilmiştir. Kurulumuz, anılan Kararın 1., 2 ve 3. maddelerinin, 20 Nisan 2021 tarihli toplantısında 30 Haziran 2021 tarihine, 22 Haziran 2021 tarihli toplantısında ise söz konusu Kararın 2. maddesinin 31 Ağustos 2021 tarihine kadar uzatılmasına karar vermiştir. Bu itibarla Covid-19 salgınının devam ettiği göz önüne alınarak, resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı süreli yayınların, Covid-19 salgınından asgari düzeyde etkilenmesi ve mevzuat gereği yükletilen vecibelerin yerine getirilememesi nedeniyle mağdur olmamalarını teminen, anılan 215 sayılı Genel Kurul kararının 2. maddesinin bu defa 31 Ekim 2021 tarihine kadar uzatılmasına”karar verilmiştir. İşbu Yönetim Kurulu kararının yapılacak işlemlerde gözönünde bulundurulmasıyla birlikte, söz konusu Yönetim Kurulu Kararı hakkında Kurumumuz Şube Müdürlükleri tarafından gazetelerin bilgilendirilmeleri gerekmektedir. Bilginizi ve gereğini rica ederim.” Bilgisi iletildi.

Haber Merkezi