Bucak Ziraat Odası Başkanı Bilal Özel, “Tarım ve Orman Bakanlığı, kimyasal gübre desteklerinin tarımsal destekleme kalemleri içerisindeki payını artırmalıdır. Çiftçilerimizin zaten sınırlı olan gelirlerinden yapılan stopaj kesintilerinin tamamen kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır” dedi

Bucak Ziraat Odası Başkanı Bilal Özel, artan gübre fiyatlarını işaret ederek, çiftçilerin taleplerini aktardı. Yazılı basın açıklamasında bulunan Başkan Özel şöyle konuştu:  “Sayın Cumhurbaşkanımız yapmış olduğu açıklama ile tarımsal destekleme kalemleri içerisinde yer alan gübre desteklemelerini iki katına çıkartarak yem bitkileri, meyve, sebze, bakliyat gibi ürünlerde dekar başına 4 TL’den 8 TL’ye, hububat bitki deseninde ise 8 TL’den 16 TL’ye, organik ve orgamineral gübre desteklemesinde 10 TL’den 20 TL’ye yükselttiğini beyan etmiştir. Bu beyanatla ülkemiz tarımının gelişimi adına çiftçilerimizi destekleyen Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere emeği geçenlere çiftçilerimiz adına teşekkürlerimizi iletmek isteriz. Hükümetimizin bu destekleyici politikasını fırsat bilen gübre firmaları başta orgamineral gübre olmak üzere kimyasal gübre fiyatlarına zam yapmış, çiftçiye verilen bu desteklere göz dikmiştir. Hükümetin destek politikalarının amacına ulaşabilmesi için gübre fiyatlarına mutlaka tavan fiyat uygulaması getirilmesi gerekmektedir. 2021 yılı girdi maliyetleri açısından çiftçilerimiz için oldukça zor bir başlangıç olmuştur. Gübre firmaları aynı gün içerisinde gübre fiyatlarına birden çok kez zam uygularken çoğu zaman da gübre satışlarını durdurmuşlardır. Bilindiği üzere özel sektör mantığıyla hareket eden GÜBRETAŞ firması, çiftçinin öz malı olan Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin iştiraki olan bir kuruluştur. GÜBRETAŞ’ın çiftçinin çıkarlarını gözetmektense ticari kazanç sağlamayı öncelikli hedef edinmesi çiftçiyi mağdur etmekte ve ülkemiz tarımsal sürdürülebilirliği açısından bir tehlike oluşturmaktadır. Ayrıca diğer gübre firmaları da GÜBRETAŞ’ın bu eylemini örnek alarak çiftçiyi mağdur etmeye devam etmektedir. Örneğin; 2020 yılı başı itibariyle satış fiyatı 1.60 TL/kg olan 20.20 taban gübresi %56,25’lik bir artışla 2021 yılının ilk aylarında 2.50 TL/kg sınırına dayanmıştır. Aynı tarihte 1 TL/kg olan %26 can içerikli gübre ise %95’lik bir artış göstererek günümüzde 1.95 TL/kg’den satışa sunulmuştur. %46 azot içerikli üre gübresi %83,23’lük bir artışla 1,61 TL/ kg’den 2,95 TL/kg’ye yükselmiştir. GÜBRETAŞ başta olmak üzere diğer gübre firmaları, gübre fiyatlarındaki artış öncesinde alım yaparak stoklama yoluna gitmişler ve fiyat artışı sonrası bu gübreleri çiftçilere satarak spekülatif bir kar elde etmişler, dünyadaki gübre fiyatlarının artışını bu spekülatif eylemlerini örtbas etmek için kullanmışlardır. Gübre fiyatlarının aşırı artışı karşısında çiftçiler metrekare başı kullanmaları gereken gübre miktarında mecburi bir azaltmaya gitmek zorunda kalacak ve sonuç olarak üretilen tarımsal ürünlerin verimliliği azalacaktır. Bu sorunun çözümüne yönelik olarak tarafımızca alınması gerektiğini öngördüğümüz önlemler ise şu şekilde olmalıdır: Rekabet Kurulu derhal bahsi geçen haksız kazancın önlenmesine ilişkin gerekli tedbirleri almalıdır. Sübvansiyonlu tarımsal kredilerin, tarım kredi kooperatifleri dışında diğer tarımsal amaçlı kooperatiflere de tanınması gerekmektedir. Yurtdışından ithal edilen gübre ve hammaddelere uygulanan Gümrük Vergileri başta olmak üzere vergiler kaldırılmalıdır. Tarım ve Orman Bakanlığı, kimyasal gübre desteklerinin tarımsal destekleme kalemleri içerisindeki payını artırmalıdır. Çiftçilerimizin zaten sınırlı olan gelirlerinden yapılan stopaj kesintilerinin tamamen kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır.”

HABER MERKEZİ