Din İşleri Yüksek Kurulu’ndan aşı açıklaması

Din İşleri Yüksek Kurulunca aşıya ilişkin yapılan açıklamada, “Kurulumuz, 2005 yılında besleyici veya keyif verici mahiyette olmayan aşıların orucu bozmayacağı hükmüne varmıştır. Günümüzde, uluslararası fetva meclislerinin görüşleri de bu yöndedir.” denildi.

Din İşleri Yüksek Kurulunca, oruç tutan vatandaşların koronavirüs aşısı vurulabileceklerini  duyurdu. Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan açıklamada, “İslâm’ın beş temel esasından biri olan oruç; fecr-i sâdıktan (tan yerinin beyazlığından) güneşin batmasına kadar yeme, içme ve cinsî münasebetten uzak durarak îfâ edilen bir ibâdettir. Buna binaen oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Hanefi mezhebinden İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed’in görüşüne ve bu doğrultuda Osmanlı’da Fetvâhane-i Âli’nin verdiği fetvaya ve Kurulumuzca daha önceki yıllarda alınan kararlara uygun olarak 2005 yılında Kurulumuz, besleyici ve keyif verici olarak kullanılmayan aşıların iğne şeklinde uygulanmasının orucu bozmayacağı hükmüne varmıştır. Aşağıda açıklandığı gibi, günümüzde uluslararası fetva meclislerinin görüşleri de bu yöndedir. İğne ve aşı bağlamında tedavi yöntemleriyle ilgili olarak vücûda verilen maddeler ve uygulanan tedavi yöntemlerinden orucu bozanlar şunlardır: Vücuda kan vermek, Vücuda serum vermek, Vitamin içerikli iğne yaptırmak, Gıda ve keyif verici enjeksiyonlar, Su, yağ ve benzeri gıda özelliği taşıyan dışarıdan bir maddenin vücuda verilmesiyle uygulanan endoskopi, kolonoskopi, bölgesel ve genel anestezi yaptırmak, Periton diyalizine girmek,  Damara serum verilerek yapılan hemodiyaliz”
İğne ve aşı bağlamında tedavi yöntemleriyle ilgili olarak uygulanan tedavi yöntemlerinden orucu bozmayanlar ise şunlardır: Salgın hastalıklar için yapılan aşılar, Ağrıyı dindiren iğneler, Besleyici içeriğe sahip olmayan sırf tedavi maksatlı iğneler, Lokal anestezide kullanılan vücûdun belli bir yerini uyuşturmak için vurulan iğneler,  Hastaya herhangi bir sıvı maddesi verilmeden hemodiyaliz yaptırmak,  Anjiyo ve biyopsi yaptırmak, Vücuda merhem sürmek, Vücuda ilaçlı bant yapıştırmak”

HABER MERKEZİ