Basın ilan kurumunun www.ilan.gov.tr resmi web adresinden edinilen bilgiye göre, Mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğü Özel Bütçe Sabit kıymetlerinde kayıtlı Devlet Ormanı üzerinde bulunan 335,0 m² kapalı alana sahip taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35/c maddesi gereğince AÇIK TEKLİF usulü ile 10 (On) yıllığına kiraya verilecektir. İhale ve teklif açma tarihi, 05.10.2021 11:00 ve ihalenin yapılacağı yer, Burdur Orman İşletme Müdürlüğü Yemekhane Salonu adresidir.

Detaylı bilgi için TIKLAYINIZ