banner59

14 Aralık 2018 Cuma

-Sağlık Yatırımları Hız Kesmiyor

MAKİNELİ TOPRAK İŞLEME- SERVİS YOLU YAPIMI DİKENLİ TEL ÇİT İHATASI İŞLERİ

ISPARTA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-BURDUR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

20 Mayıs 2015 Çarşamba 04:10
MAKİNELİ TOPRAK İŞLEME- SERVİS YOLU YAPIMI DİKENLİ TEL ÇİT İHATASI İŞLERİ

 

   Makineli Toprak İşleme- Servis Yolu Yapımı-Dikenli Tel Çit İhatası İşleri hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2014/38939
1-İdarenin
a) Adresi : Bahçelievler Mah. İstanbul Cad. No:75 Merkez /ISPARTA
b) Telefon ve faks numarası : 246.2285300 – 246.2285310
c) Elektronik Posta Adresi : ispartaobm@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
 
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 140 Ha Makineli Toprak İşleme, 185 Km Gradoni Şeklinde Teras yapımı, 8 Km Servis Yolu Yapımı, 4 Km Dikenli Tel İhatası
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Burdur Merkez Halıcılar Köyü, Burdur Merkez Yaka Köyü, Yeşilova Işıklar Köyü Sınırları
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 100(yüz) gündür
 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Burdur Orman İşletme Müdürlüğü Bahçelievler Mah. Atatürk Cad. No:24 Burdur
b) Tarihi ve saati : 28.04.2014 - 10:00
 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu ve  özel sektörde makine ve işçi gücü ile yapılan her türlü ağaçlandırma, rehabilitasyon, erozyon kontrolü sahalarında arazi hazırlığı, toprak muhafaza,makineli toprak işleme,suni tensil, fidan üretimi, fidan dikimi ve bakımı işleri ile bunların etüt proje işleri ile ilgili iş bitirmeler ve meslek mensubu mühendis ve/ veya mühendislerin ihale konusu işe ait konularda uzman olduğunu ve çalışanlar listesine kayıtlı bulunduğunu gösterir yıllık vizesi yapılmış Orman Mühendisleri Odasından alınmış Oda Kayıt Belgesi, meslek mensubu mühendis ve/veya mühendislerin ihale konusu mesleki konularda uzman olduğunu gösteren yıllık vizesi yapılmış , Orman Mühendisliği Odası Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesi aslı veya onaylı sureti veya odaya kayıtlı SMM Tescil Belgesi aslı veya noter onaylı suretinin sunmaları halinde iş bitirme yerine geçecek ve kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı BURDUR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Burdur Orman İşletme Müdürlüğü Muhasebe Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.


  Arsiv
  Arsiv
  HAVA DURUMU
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  EN ÇOK YORUMLANANLAR
  BUGÜN
  BU HAFTA
  BU AY
  SPOR TOTO SÜPER LİG
  Tür seçiniz:
  ARŞİV