banner66

19 Mart 2019 Salı

BU TEŞVİKLERİ KAÇIRMAYIN!

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. TEFENNİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

02 Haziran 2018 Cumartesi 12:56
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C.

TEFENNİ

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2017/6 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi. niteliği. kıymeti. adedi, önemli özellikleri ı NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri • Burdur İl, Karamanlı İlçe, 8945 Parsel, KARAMANLI Mahalle/Köy, kızılali mevkii Mevkii, taşınmaz

düze yakın eğimli düzgün şekil ve kenarlara sahip arazi yüzeyi düzgün yapıda, arazi yoluna cephesi olan, ilçe merkezine 2,3 Km.Burdur-Fethiye yoluna 0,9 km uzaklıkta,fiilen tarla olarak kullanılan, 150 m batısında Karamanlı baraj gölcti kapalı sulama sistemi sulama başlığı bulunmakta.

taşınmaz sulama başlığının üst kısmında yer almakta ancak Belediyenin açıkladığı sulama alanları içesinde Kızılali Mevkii sulama sahası içerisinde yer almamakta olup Karamanlı baraj göletinden kapalı sulama sistemi ile sulama imkanı bulunmakta, kumlu tınlı taprak yapısından 2.sınıf tarını arazisi

Adresi

: Karamanlı MII. Kızılali Mevkii Karamanlı/ BURDUR

Yüzölçümü

: 6.775 nü

I mar Durumu

: Yok

Kıymeti

    Oranı

: 40.650.00 TL

Kavdındaki Şerhler

: 3083 S.K. ile devir,temlik,ipotek edilemez, satış vadine konu olamaz ve 6. m göre toplulaştırmadadır

I . Satış Günü

• 17/07/2018 günü 10:30- 10:35 arası

2. Satış Günü

• 16/08/2018 günü 10:30 - 10:35 arası

 TOPLANTI              SALONU

2                  NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Burdur İl, Karamanlı İlçe, 9561 Parsel, KARAMANLI Mahalle/Köy. alageriş mevkii Mevkii. taşınmaz ortalama 04cğimli,düzgün olmayan şekil ve düzgün kenarlara sahip.arazi yüzeyi düzgün,arazi yoluna cephesi yok.ilçc merkezinc 1,3 km, Burdur-ı:ethiye yoluna 0,8 km uzaklıkta,fiilen tarla olarak kullanılan,sulama imkanı bulunmamakta,kumlu tınlı toprak yapısında,2. sınıf tarım a razisİdİr.Adresi                                       : Karamanlı MII. Alageriş Mevkii Karamanlı / BURDUR

Yüzölçümü

: 2.575     

 

I mar Durumu

: Yok

 

Kıymeti

KD) Oranı

: 1 1.587,50 TL

 

Kavdındaki Şerhler

• 3083 SK. göre  edilemez, satış vaadine konu olamaz şerhi vardır

 

I . Satış Günü

: 17/07/2018 günü 10:40 - 10:45 arası

 

2. Satış Günü

: 16/08/2018 günü 10:40 - 10:45 arası

 

Salış            Yeri

                            TEFENNİ             BELEDİYE            BAŞKANLIĞI            TOPLANTI

SALONU

-reknni BURDU

3                  NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri            : Burdur İl, Karamanlı İlçe, 271 Ada, 30 Parsel, KARAMANLI Mahalle/Köy, Taşınmaz kuzey kısmı

TTjZiFTğfifiöjTiğiTjGr yer %5-6eğimli, düzgün şekil ve kenarlara sahip, arazi yüzeyi düzgün,arazi yoluna cephesi var,ilçe merkezinc 6.8 km. Burdur-Fethiye yoluna 6 km uzaklıkta, fiilen tarla olarak kullanılan, sulama imkanı 50m uzaklıkta yer alan derin kuyu sondajından ve karamanlı baraj göletinden kapalı sulama sistemi ile sağlanmakta, kumlu tınlı toprak yapısında l. sınıf tarım arazisidir.

Adresi

Yüzölçümü

İ mar Du rumu

Kıymeti

    Oranı

Kaydındaki Şerhler

I . Satış Günü

2. Satış Günü

: Karamanlı Mahallesi Karamanlı / BURDUR

     : 17.045.79    

: Yok

: 93.751,85 TL

•  Diğer : 3083 SK 6.M göre kısıtlıdır.

•  17/07/2018 günü 10:50 - 10:55 arası

. 16/08/2018 günü 10:50 - 10:55 arası

 

 

 

Satış            Yeri

                               TEFENNİ            BELEDİYE

BAŞKANLIĞI

TOPLANTI

SALONU

BURDU

4                  NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri Burdur İl. Karamanlı İlçe, 324 Ada, 43 Parsel, KARAMANLI Mahalle/Köy, Taşınmaz düzc yakın eğimli düzgün şekil ve kenarlara sahip, arazi yüzeyi düzgün,arazi yoluna cephesi olan, ilçe merkezine km, Burdur-Fethiye yoluna km uzaklıkta. fiilen tarla olarak kullanılmakta, 15 yaşlarında bir armut ağacı bulunmakta, karamanll baraj göletinden kapalı sulama ile sulama imkanı bulunmakta. kumlu tınlı toprak yapısında l. sınıf tarım arazisidir. Armut ağacının değeri 120,00 TL, taşınmaz değeri 9904,95 TL olup toplam değer:

10.024.95 TL (lir.

Adresi

: Karamanlı Mah. Karamanlı / BURDUR

Yüzölçümü

 1.100,55     

imar Durumu

: Yok

Kıymeti

• 10.024.95 TL

KDV Oranı                              

018

Kaydındaki Şerhler

• Diğer : 3083 SK 6, M göre kısıtlıdır.

l! YAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http:/!vatandas.uyap.gov.tr adresinden 32zxYNi — ByeoQa8 - Hudv8hı - /khBdM- ilc crişcbilırsini/.

I. Satış Günü                               : 17/07/2018 günü ı ı:00 - 1 1:05 arası

2. Satış Günü                              : 16 08/2018 günü 1 1:00 - 1 1:05 arası

Satış                              YeriTEFENNİ

                                                                                       BELEDİYE      BAŞKANLIĞI       TOPLANTI       SALONU     BU RDUR

5                   NO LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Burdur İl, Karamanlı İlçe, 389 Ada, 59 Parsel, KARAMANLI Mahalle/Köy. Taşınmaz düze yakın TffiTiTü7ğÎfiGGKilTKGFarlara sahip, arazi yüzeyi düzgün, arazi yoluna cephesi olan, ilçe merkezine 4 km, burdur-fethiye yoluna 1.8 km uzaklıkta.

fiilen tarla olarak kullanılan, baraj göletinden kapalı sulama sistemi ile sulama imkanı bulunan, kumlu tınlı toprak yapısında l. sınıftarım arazisidir.

Adresi

Yüzölçümü

İmar Durumu

Kıymeti

KDV Oranı

Kaydındaki Şerhler

l. Satış Günü

2. Satış Günü

•          Karamanlı Mah. Karamanlı / BURDUR : 2.046,06 m2

: Yok

•          14.322,42 TL

•          Diğer : 3083 SK. 6. M göre kısıtlıdır.

: 17/07/2018 günü 1 1:10 - 11:15 arası

•          16/08/2018 günü 1 1:10- 1 1:15 arası

 

 

 

Satış            Yeri

                                 TEFENNİ            BELEDİYE

BAŞKANLIĞI

TOPLANTI

SALONU

BURDU 12------------------------------------„ -

6                   NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri . Burdur İl, Karamanlı İlçe, 415 Ada. 7 Parsel, KARAMANLI Mahalle/Köy, Taşınmaz düzc yakın TEİÎfilTTzğÎÎİTTTEÖFarlara sahip, arazi yüzeyi düzgün, arazi yoluna cephesi var, ilçe merkezine 4 km, burdur-fethiye yoluna km uzaklıkta fiilen tarla olarak kullanılan. karamanll baraj göletinden kapalı sulama sistemi ile sulama imkanı bulunan, kumlu tınlı toprak yapısında l. sınıflarım

arazısidir.

 

 

 

Adresi

Yüzölçümü

İmar Durumu

Kıymeti

KDV Oranı

Kaydındaki Şerhler

I. Satış Günü

2. Satış Günü

: Karamanlı MII. Karamanlı/ BURDUR

: 2.081,47   

: Yok

: 14.570,29 TL

: Diğer : 3083 S.K 6.N1 göre kısıtlıdır.

: 17/07/2018 günü  arası

• 16/08/2018 günü 1 1:20 - 1 1 :25 arası

 

 

 

 

Satış       Yeri

            TEFENNİ   BELEDİYE

BAŞKANLIĞI

TOPLANTI

SALONU

Tefenni. BURDUR

Satış şartları .

- İhale açık aııırma suretiyle yapılacaktır, Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar I arsa TT7ÎG7ikTZiiTiöFlTTını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin 050 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-                Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzerc süre verilebilir. Damga vergisi, KDV. 1 2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3-                İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin ( *) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlerc dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4-                Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale kshcdilir İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ilc son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilcn mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt filizi avrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fiırk, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-                Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıva bir örneği gönderilebilir.

6-                Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları. başkaca bilgi almak ıstcvcnlcrin 201 74) Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.28/05/2018

 

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
  YAZARLAR Tümü


  Arsiv
  Arsiv
  HAVA DURUMU
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  EN ÇOK YORUMLANANLAR
  BUGÜN
  BU HAFTA
  BU AY
  SPOR TOTO SÜPER LİG
  Tür seçiniz:
  ARŞİV