banner73

29 Şubat 2020 Cumartesi

KENT MERKEZİNDE TARİHİ ESER OPERASYONU

PARK BAHÇE ÇEVRE DÜZENLENMESİ

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. BURDUR ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

07 Aralık 2019 Cumartesi 09:20
PARK BAHÇE ÇEVRE DÜZENLENMESİ

PARK BAHÇE ÇEVRE DÜZENLENMESİ

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. BURDUR ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Park Bahçe Çevre Düzenlenmesi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/641308

1-İdarenin

a) Adresi

:

SEKEREVLERI MAHALLESI YUNUS EMRE CADDESI 2 15220 BURDUR MERKEZ/BURDUR

b) Telefon ve faks numarası

:

2482331935 - 2482331267

c) Elektronik Posta Adresi

:

burdurseker@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Fabrikamız Park-Bahçe ve Çevre Düzenlenmesi Hizmet Alımı.9 Ay süreyle 4 İşçi ile 1 Ziraat Teknisyeni çalıştırılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Burdur Şeker Fabrikası Alanı

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 01.03.2020, işin bitiş tarihi 30.11.2020


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

:

25.12.2019 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

Yüklenici sözleşme imzalama aşamasında detaydaki malzemeleri hazır bulunduracaktır.

Çalışır vaziyette 3 adet motorlu çim biçme makinası (1 adedi binilerek kullanılan tip,iş genişliği en az 98 cm), 1 adet çalışır durumda pala uzunluğu en az 48 cm. olan  motorlu ağaç kesme testeresi, 1 adet motorlu çit biçme makinası ve çalışır durumda 3 Adet misinalı tırpan, 1 Adet Traktör (bahçe işlerine uygun,küçük olmamak şartı ile orta boy olacak), 1 Adet Remork (4 ton + Damperli) yüklenici tarafından temin edilecektir.   İdare bu  Traktör ve Remorku, 3 adet çim biçme makinalarını , motorlu testereyi , çit biçme makinası ve misinalı tırpanları uygun bulmadığı takdirde derhal değiştirilmesini isteyebilir.

Gerek idare ve gerekse Yüklenici tarafından temin edilip kullanılan araç , alet ve makinalarda meydana gelecek arızaların giderilmesi ve rutin bakımları ile kullanılacak yedek parça giderleri Yükleniciye ait olacaktır.Sedece kullanılan alet ve makinalara ait yakıt ve her türlü motor yağı vs.gibi sarf malzemelerinin bedeli ve temini idareye ait olacaktır.Sulama malzemeleri dahil tüm malzemeler akşam iş bitiminde açıkta bırakılmıyacak toplanarak kapalı kapalı yerde muhafaza edilecek.Mesai dışında toplanmaması nedeniyle dışarıda kalarak zarara uğrayan malzemelerden yüklenici sorumlu olacağndan zarar tutarı yükleniciden tahsil edilecektir

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

özel ve resmi kurumlarda park bahçe işleri veya, çevre düzenlemesi işleri veya peyzaj işleri benzer iş deneyim belgesi olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

 Valilik  438

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.


  Arsiv
  Arsiv
  HAVA DURUMU
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  EN ÇOK YORUMLANANLAR
  BUGÜN
  BU HAFTA
  BU AY
  SPOR TOTO SÜPER LİG
  Tür seçiniz:
  ARŞİV