banner6

18 Ocak 2018 Perşembe

GAZETEMİZ 14 YAŞINDA!

MALZEMESİZ GENEL TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI

BURDUR ADLİYESİ ADALET BAKANLIĞI

28 Ekim 2017 Cumartesi 11:48
MALZEMESİZ GENEL TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI
MALZEMESİZ GENEL TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI
BURDUR ADLİYESİ ADALET BAKANLIĞI

MALZEMESİZ GENEL TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/544210 I -İdarenin

a)  Adresi            Emek M ahallesi Bülent           Bulvarı 15100 BURDUR MerkeziBURDUR

b) Telefon ve faks numarası              2482331933 - 2482331828

c)  Elektronik Posta Adresi ab58345(ii41daIet.gov.lr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet     https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresi

2-İhale konusu hizmetin

ı) Niteliği, türü ve miktarı                                      8 Kişilik Malzemesiz Genel Temizlik Hizmeti Alımı As rıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı icinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b)  Yapılacağı yer                • BURDUR ADLİYE BİNASI

c)  Süresi            İşe başlama tarihi 01.01.2018, işin bitiş tarihi 31.12.2018

3- İhalenin

a)  Yapılacağı yer                Emek Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı

b) Tarihi ve saati                • 16.11.2017- 10:00

4.
   

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerIendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1.                Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2.                Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5.İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, .ındart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya özel sektörde vapılan temizlik hizmcllcri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.   İhalcyc sadccc ycrli istcklilcr katılabilcccktir.

7.   İhalc dokümanının görülmcsivc satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı - İdari İşler Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.   Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Burdur Adliyesi İdari İşler Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.   İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/IIan/IlanDurum.aspx                                                                                                                                                               1/2

25.102017                                                                                                        İlan Önizleme

10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

II. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (vüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Ilan/IlanDurum.aspx                                                                                                                                                               2/2

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.


  Arsiv
  Arsiv
  HAVA DURUMU
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  EN ÇOK YORUMLANANLAR
  BUGÜN
  BU HAFTA
  BU AY
  SPOR TOTO SÜPER LİG
  Tür seçiniz:
  ARŞİV