banner73

10 Temmuz 2020 Cuma

KORUYUCU AİLE SEFERBERLİĞİ TÜRKİYE SINIRLARINI AŞTI

MAKÜ İSTİKLAL YERLEŞKESİ MERKEZ LABORATUVARINA JENERATÖR VE UPS YAPIM İŞİ

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

27 Ocak 2016 Çarşamba 14:41
MAKÜ İSTİKLAL YERLEŞKESİ MERKEZ LABORATUVARINA JENERATÖR VE UPS YAPIM İŞİ

MAKÜ İSTİKLAL YERLEŞKESİ MERKEZ LABORATUVARINA JENERATÖR VE UPS YAPIM İŞİ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
MAKÜ İSTİKLAL YERLEŞKESİ MERKEZ LABORATUVARINA JENERATÖR VE UPS YAPIM İŞİ yapm işi 4734 sayl Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açk ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrntl bilgiler aşağda yer almaktadr.
İhale Kayıt Numarası    : 2016/14850
1-İdarenin
a) Adresi    : İstiklal Yerleşkesi Örtülü Mevkii 15030 Örtülü Mevkii BURDUR MERKEZ/BURDUR
b) Telefon ve faks numaras    : 2482131140 - 2482131188
c) Elektronik Posta Adresi    : yidb@mehmetakif.edu.tr
ç) İhale dokümannn görülebileceği
    internet adresi    : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktar    : MERKEZ LABORATUVARINA JENERATÖR VE UPS YAPIMI İLE KABLOLAMA
      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden
      ulaşılabilir.
b) Yaplacağ yer    : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi Örtülü Mevkii BURDUR
c) İşe başlama tarihi    : Sözleşmenin imzalandğ tarihten itibaren 3 gün içinde yer teslimi yaplarak işe başlanacaktr.
ç) İşin süresi    : Yer tesliminden itibaren 70 (Yetmiş) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yaplacağ yer    : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi Örtülü Mevkii BURDUR
b) Tarihi ve saati    : 03.02.2016 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katlma şartlar ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuat gereği kaytl olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odas veya ilgili Meslek Odas Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olmas halinde, kaytl olduğu ticaret ve/veya sanayi odasndan ya da esnaf ve sânatkar odasndan veya ilgili meslek odasndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu ylda alnmş, odaya kaytl olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olmas halinde, ilgili mevzuat gereği kaytl bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu ylda alnmş, tüzel kişiliğin odaya kaytl olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olmas halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamnn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onay ile alt yüklenici çalştrlabilir. Ancak işin tamam alt yüklenicilere yaptrlamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafndan iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarsndan fazla hissesine sahip ortağna ait olmas halinde, ticaret ve sanayi odas/ticaret odas bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yldr kesintisiz olarak bu şartn korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafndan ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %100 oranndan az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım işlerinde benzer iş grupları tebliğinde yer alan D/IV. gurubu işler benzer işlere denk sayılacaktır.
4.4.2. Benzer işe denk saylacak mühendislik veya mimarlk bölümleri:
Elektrik Mühendisliği veya Elektrik Elektronik Mühendisli Diplomaları benzer işlere denk sayılacaktır.
5. Ekonomik açdan en avantajl teklif sadece fiyat esasna göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katlabilecektir.
7. İhale dokümannn görülmesi ve satn alnmas:
7.1. İhale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşlğ Doküman bedeli MAKÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Müdürlüğüne veya Halk Bankası Burdur şubesi TR080001200931600016000085 IBAN nolu hesabına yatırılıp idarenin adresinden veya EKAP' tan E- İmza karşılığında satın alınabilir. adresinden satn alnabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanlarn ihale dokümann satn almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yap İşleri ve Teknik Daire Başkanlğ İstiklal Yerleşkesi Örtülü Mevkii BURDUR adresine elden teslim edilebileceği gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vastasyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yaplan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktr. Bu ihalede, işin tamam için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Snr Değer Katsays (N) : 1
Teklifi snr değerin altnda olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açklama istenmeksizin reddedilecektir.

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.


  Arsiv
  Arsiv
  HAVA DURUMU
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  EN ÇOK YORUMLANANLAR
  BUGÜN
  BU HAFTA
  BU AY
  SPOR TOTO SÜPER LİG
  Tür seçiniz:
  ARŞİV