banner73

25 Mayıs 2020 Pazartesi

EVLERDE SAĞLIKLI VE HUZURLU BAYRAM!

ISINMA AMAÇLI KÖMÜR (TİP-1)

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(BURDUR) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

15 Nisan 2019 Pazartesi 10:47
ISINMA AMAÇLI KÖMÜR (TİP-1)

ISINMA AMAÇLI KÖMÜR (TİP-1)

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(BURDUR) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

ISINMA AMAÇLI KÖMÜR (TİP-1) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                                                      :           2019/146222

1-İdarenin

a) Adı                                                  :           İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(BURDUR) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

b) Adresi                                              :           Karasenir Mah. Karasenir Cad. 48/2 15100 Merkez Merkez/BURDUR

c) Telefon ve faks numarası                    :           2482331631 - 2482345970

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası   :           https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı                                                  :           ISINMA AMAÇLI KÖMÜR (TİP-1)

b) Niteliği, türü ve miktarı                       :           600.000 Kg. Isınma Amaçlı Kömür (Tip-1)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer           :           İhale dosyası muhteviyatında bulunan kömür teslim yerleri ve miktarları çizelgesinde belirtilmiştir.

ç) Süresi/teslim tarihi                             :           Taahhüt konusu kömür, sözleşmenin imzalandığı günden itibaren Kömür Teslim Yeri ve Miktarları Çizelgesinde belirtilen birliklere belirtilen miktarda 30 (otuz) takvim günü içerisinde defaten teslim edecektir.

d) İşe başlama tarihi                              :           Sözleşmenin imzalandığı gün işe başlama tarihidir.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati    :           13.05.2019 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Burdur İl J.K.lığı İhale Komisyonu Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İthalatçılar; İthalatçı Kayıt Belgesi (aslı/aslının idare veya noterce onaylı sureti), Üreticiler; Uygunluk İzin Belgesi (aslı/aslının idare veya noterce onaylı sureti), Dağıtıcılar; herhangi bir ilden alınmış Dağıtıcı Kayıt Belgesi (aslı/aslının idare veya noterce onaylı sureti), Satıcılar; herhangi bir ilden alınmış Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi (aslı/aslının idare veya noterce onaylı sureti); İstekliler satış izin belgesi ile ithal kömür için uygunluk belgesi veya yerli kömür için uygunluk izin belgesi (aslı/aslının idare veya noterce onaylı sureti)  ile katılabilirler.

Yeterlilik bilgileri tablosunda belirtilecek ve idare tarafından belgelerin teşvik aşamasında ibraz edeceklerdir.

İstekliler tarafından ibraz edilmiş olan belgelerin aslı/noter onaylı sureti geri istenirse, komisyonca tıpkı çekimi alınarak "Aslı görülmüştür veya noter onaylı sureti görülmüştür" ibaresi yazılır ve ilgili dosyasına eklenir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Her türlü kömür satış işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.


  Arsiv
  Arsiv
  HAVA DURUMU
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  EN ÇOK YORUMLANANLAR
  BUGÜN
  BU HAFTA
  BU AY
  SPOR TOTO SÜPER LİG
  Tür seçiniz:
  ARŞİV