banner73

28 Mayıs 2020 Perşembe

EVLERDE SAĞLIKLI VE HUZURLU BAYRAM!

İLAN

BURDUR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

07 Şubat 2019 Perşembe 15:18
İLAN

İLAN

BURDUR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

Müdürlüğümüz, Merkez Orman İşletme Şefliği Amenajman planı 719-720 nolu bölme içerisinde kalan Gökpınar C Tipi Mesire Yeri işletme hakkının kiraya verilmesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile "Mesire Yerleri Yönetmelik” in 10-c maddesi uyarınca Kapalı teklif (Artırma) usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1. İDARENİN :

a)   Adresi: Bahçelievler Mah., Atatürk Caddesi No: 24 Merkez / BURDUR

b)  Telefon ve faks numarası : 0 248 233 16 59 - 0 248 233 84 29

c)   Elektronik posta adresi : celalkorkmaz@ogm.gov.tr

2.  İHALEYE KONU MESİRE YERİNİN NİTELİĞİ, YERİ VE YÜZÖL ÜMÜ:

Niteliği

İli: Burdur
İlçesi: Merkez
Köyü: Çine
Mevkii: Orman (Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer)
Yüzölçümü: Muhdesatı
İşletme Hakkı: Kira
Süresi: Tesisli 10 yıl
3.  İHALE KONUSU İŞİN :

a) İşin Niteliği, Nev'i ve Miktarı (Fiziki): 1 Adet C Tipi Mesire Yerinde yer alan gelir getirici tesislerin işletme hakkının, 6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 25 ve Ek-8 inci maddesi uyarınca kiraya verilmesi.

a)   Tahmin edilen ilk yıl işletme hakkı kira bedeli : 2.400,00 TL

b)  Geçici teminat miktarı : 240,00TL ( Tahmin edilen bedelin % 3-30'u ) % 10 u 4. İHALENİN :

a)   Yapılacağı yer : Burdur Orman İşletme Müdürlüğü İdare Binası Müdür Yardımcısı Odası

b)  Tarih ve saati     / 02/ 2019 - 10:30

5.         İSTEKLİLERİN İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE YETERLİK KRİTERLERİ İLE İSTENİLEN BELGELER :

5.1.  İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan bilgi ve belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

5.1.1.  İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise

T.C. kanunlarına göre Türkiye'de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak,

5.1.2.  Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,

5.1.3.  Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası (Varsa) bildirmeleri,

5.1.4.  Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

 

5.1.5.  İhale tarihinden en fazla 1 ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş vergi borcu olamadığına dair, bağlı olduğu vergi dairesinden alınan belge ( kamu kurumları hariç ), 5.1.6. İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) dan alman belge, ( Kamu kurumlarından istenmeyecek ).

5.1.7.      Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

5.1.8.      Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

5.1.9.      Kapalı Teklif Usulü İhale Şartnamesi ve eklerinin (İhale dokümanının) satış bedelinin ödenmesini müteakip, idareden alınacak "İhale Dokümanı Satış Belgesi”,

5.1.10.  Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

5.1.11.  Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5.1.12.  Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki 5.1.3, 5.1.4, 5.1.7, 5.1.8 ve 5.1.9 bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri, 5.1.13. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname eki örneğe uygun, noter tasdikli, iş ortaklığı beyannamesi, İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6,

5.  1.11, ve 5.1.12 bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5.2. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya noter tasdikli suretini vermek zorundadır.

6.  İHALEYE AİT ŞARTNAME VE EKLERİ (İHALE DOKÜMANI):

İhale Şartnamesi ve ekleri (İhale dokümanı) idarenin adresindeki İhale Biriminde görülebilir ve 50,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların, İhale Şartnamesi ve eklerini(İhale dokümanı) satın almaları zorunludur. İstekliler, ihale dokümanının satış bedelini, Burdur Orman İşletme Müdürlüğünün veznesine ya da Ziraat Bankası Burdur Mehmet Akif Şubesi'ndeki TR360001001582344820355004 numaralı hesabına yatıracaklardır.

7.  TEKLİFLERİN SUNULMA ŞEKLİ :

7.1.    Teklif mektubunu içeren iç zarf ve geçici teminata ait alındı makbuzu veya banka teminat mektubu ile ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler ikinci zarfa (Dış zarf) konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya tüzel kişi unvanı, tebligata esas olarak göstereceği açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya kaşelenir/mühürlenir.

7.2.    Teklifler 15/02/ 2019 Cuma günü saat 10:30 a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında, idarenin adresindeki İhale Komisyonu Başkanlığına teslim edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.

7.3.    Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz.

7.4.    İstekliler tekliflerini, "Tahmin edilen ilk yıl işletme hakkı kira bedeli” üzerinden artırma yapmak suretiyle vereceklerdir. Bu ihalede uygun bedel; Tahmin edilen ilk yıl işletme hakkı kira bedelinden aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en yükseğidir. 7.5. Komisyon başkanlığına verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

8.  İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.

İLAN OLUNUR

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.


  Arsiv
  Arsiv
  HAVA DURUMU
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  EN ÇOK YORUMLANANLAR
  BUGÜN
  BU HAFTA
  BU AY
  SPOR TOTO SÜPER LİG
  Tür seçiniz:
  ARŞİV