15 Aralık 2018 Cumartesi

-Sağlık Yatırımları Hız Kesmiyor

HAZIR YEMEK HİZMET ALIMI

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

28 Aralık 2017 Perşembe 14:02
HAZIR YEMEK HİZMET ALIMI

HAZIR YEMEK HİZMET ALIMI

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

HAZIR YEMEK HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir, İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası • 2017/703122
1-İdarenin

a) Adresi • YENİ MAH. İSMET İNÖNÜ BULVARI NO:42 15030 BURDUR MERKEZ/BURDUR

b) Telefon ve faks numarası      • 2482334859 - 2482352083

c) Elektronik Posta Adresi      burdur@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği • https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ internet adresi

2-İhale konusu hizmetin

a)  Niteliği, türü ve miktarı • 1,Kısşm Ağiasun İlçe Entegre Hastanesi 9400 Öğün Yemek 2. Kişim Tefenni İlçe Entegre Hastanesi 10500 Öğün Yemek 3.Kiş1fii Çavdır İlçe Entegre Hastanesi 8500 Öğijn Yemek Ayrıntili bilgiye EKAP'ta yet' alan ihale ciokiimanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer      Ağlasun, Çavdır ve Tefenni Entegre İtçe Hastaneleri

c)  Süresi İşe başlama tarihinden itibaren '12(on iki) aydır 3- İhalenin

a) Yapılacağı yer      Burdur İl Sağlık Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati      22.01.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4,1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş çin özel olarak düzenlenen sicil izın, ruhsat vb. belgeler,

İhaleye katılacak isteklilerin, işyerlerine ait "Hazır Yemek/Tabildot Yemek" faaliyet konusunda İşletme Kayıt Belgesi'ni ihale teklif dosyasında sunmaları zorunludur.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya imza Sirküleri,

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.22. Tüzel kişi olması halinde. ilgisine göre tuzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirlen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halınde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu ışın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin. tuzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına aıl olması halinde, ticaret ve sanayi odası/tıcaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten gertye doğru son bir yıldır kesıntisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren. standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Herhangi bir resmi veya özel sektörde yapılmış; yemek pişirme, dağıtım ve sonrası hizmet ahm işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına gore belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması

7.1.               İhale dokumanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Burdur İl Sagllk Müdürlügü Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir.

7.2.               İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Burdur İl Sağlık Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir

9.    İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerıne ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel uzerınden birim fiyat sozieşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10.  İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.  Verilen tekliflerin geçerlilik suresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12.  Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.


  Arsiv
  Arsiv
  HAVA DURUMU
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  EN ÇOK YORUMLANANLAR
  BUGÜN
  BU HAFTA
  BU AY
  SPOR TOTO SÜPER LİG
  Tür seçiniz:
  ARŞİV