banner73

31 Mayıs 2020 Pazar

SOSYAL MESAFELİ CUMA NAMAZI

HACILAR ŞANTİYESİ KALKER OCAĞINDA DELME,PATLAYICI MADDE İLE PATLATMA HİZMETİ

BURDUR İL ÖZEL İDARESİ (YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ)

09 Eylül 2019 Pazartesi 09:44
HACILAR ŞANTİYESİ KALKER OCAĞINDA DELME,PATLAYICI MADDE İLE PATLATMA HİZMETİ

HACILAR ŞANTİYESİ KALKER OCAĞINDA DELME,PATLAYICI MADDE İLE PATLATMA HİZMETİ

BURDUR İL ÖZEL İDARESİ (YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ)

Hacılar Şantiyesi Kalker Ocağında Delme,Patlayıcı Madde ile Patlatma Hizmeti yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2019/430377

 

1-İdarenin

a) Adı

:

BURDUR İL ÖZEL İDARESİ (YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ)

b) Adresi

:

Bahçelievler Mahallesi Ali Kemal Erdem Bulvarı Ek Bina 1 15100 - BURDUR MERKEZ BURDUR MERKEZ/BURDUR

c) Telefon ve faks numarası

:

2482338932 - 2482338933

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı

:

Hacılar Şantiyesi Kalker Ocağında Delme,Patlayıcı Madde ile Patlatma Hizmeti

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Hacılar Şantiyesi Kalker Ocağında Delme,Patlayıcı Madde ile Patlatma Hizmeti 3.500 metre
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Burdur İli Merkez İlçesi Hacılar köyü sınırlarında bulunan Burdur İl Özel İdaresine ait İN: 15/2005-05 ve ER: 3064122 nolu II-a Grubu Kalker Ocağında üretilecek olan tüvenan malzeme ihtiyacı için aşağıda ismi, anma özelliği ve miktarları belirtilen 3.500 (üçbinbeşyüz) metre delik delinerek patlayıcı maddeler ile patlatma hizmeti

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 1 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

17.09.2019 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

İl Özel İdaresi (Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü)


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler

DELİCİ MAKİNE TEKNİK ÖZELLİKLERİ ve ŞARTLARI

-MAKİNE MODELİ: 2016 ve üzeri olacaktır.

-MOTOR TİPİ: Su Soğutmalı, minimum 165 kw (225HP) olacaktır.

-KOMPRESÖR: Vidalı kompresör olacaktır.

-HİDROLİK TABANCA: makine tij takımı minimum T51 ve delik çapı 89 mm olacaktır.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Kamu veya Özel sektörde delme ve patlatma işi yapmış olmak.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Maden mühendisi


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.


  Arsiv
  Arsiv
  HAVA DURUMU
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  SPOR TOTO SÜPER LİG
  Tür seçiniz:
  ARŞİV