banner6

18 Kasım 2018 Pazar

Ateşli silahlarla havaya ateş açılması yasaklandı

GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TARAFINDAN KULLANILAN HİZMET ALIM ARAÇLARI, IVECO MARKA OTOBÜS, ÇİM TRAKTÖRLERİ, SALDA KAYAK MERKEZİ JENERATÖRÜ VE SNOW TRACK ARACI İÇİN BENZİN, MOTORİN, MADENİ YAĞLAR VE ANTİFRİZ

07 Kasım 2017 Salı 09:32
GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TARAFINDAN KULLANILAN HİZMET ALIM ARAÇLARI,

IVECO MARKA OTOBÜS, ÇİM TRAKTÖRLERİ, SALDA KAYAK MERKEZİ

JENERATÖRÜ VE SNOW TRACK ARACI İÇİN BENZİN, MOTORİN, MADENİ

YAĞLAR VE ANTİFRİZ

GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ -BURDUR DİĞER ÖZEL

BÜTÇELİ KURULUŞLAR SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

İl Müdürlüğümüz tarafından kullanılan Hizmet Alım Araçları, IVECO Marka Otobüs, Çim traktörleri, Salda Kayak Merkezi Jeneratörü ve Snow Track aracı için Benzin, Motorin, Madeni Yağlar ve Antifriz alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

1-İdarenin

: 2017/564774

a) Adresi

: Özgür Mah. Ototamirciler 5.Sok No: 1 15200 BURDUR

MERKEZ/BURDUR

b) Telefon ve faks numarası

: 2482331040 - 2482124629

c) Elektronik Posta Adresi

burdur@gsb.gov.tr

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi

(varsa)

 

2-İhale konusu malın

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 

a) Niteliği, türü ve miktarı 

: 500 Litre Benzin, 6000 Litre Motorin, 100 Litre 20W/50

Madeni Yağ, 20 Litre 10W/20 Madeni Yağ ve 160 Litre Antifriz.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri 

: Benzin ve Motorin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü hizmet araçları tarafından belirlenen istasyondan görevli personelce makbuz karşılığı peyder pey alınacaktır. İdarece talep edilen motor yağı ve antifiriz ise idarenin istediği birimlerde İl Müdürlüğüne teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi

 

3- İhalenin

: Benzin ve Motorin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü hizmet araçları tarafından belirlenen istasyondan görevli personelce makbuz karşılığı peyder pey alınacaktır. İdarece talep edilen motor yağı ve antifiriz ise idarenin istediği birimlerde İl Müdürlüğüne teslim edilecektir.

a) Yapılacağı yer

: Özgür Mah. Ototamirciler 5. Sk No: 15200 Merkez /

BURDUR

b) Tarihi ve saati

: 17.11.2017 - 10:00

 

4.   İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: 

5015 Sayılı Petrol Kanunda ilgili mevzuat uyarınca isteklinin akaryakıt dağıtım kuruluşu olması durumunda Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan (EPDK) dan almış ve vize süresi geçmemiş Dağıtıcı Lisansı, isteklinin akaryakıt ürünleri bayii olması durumunda Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan (EPDK)'dan alınmış ve vize süresi geçmemiş Bayilik Lisansı ve Bayisi olduğu Akaryakıt Dağıtım Kuruluşundan alınmış ihale tarihi itibariyle bayiliğin devam ettiğine dair belge veya Bayilik Sözleşmesi (Belgesinin aslı veya idare tarafından onaylanmış Aslı Görülmüştür suretleri)

 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:  

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:  

a)  İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b)  Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c)  Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

EPDK tarafından Bayilik Lisansı (İstasyonlu) ve Bayisi olduğu Akaryakıt Dağıtım Kuruluşundan ihale tarihi itibariyle bayiliğin devam ettiğine dair belgenin (Aslı veya idare tarafından onaylanmış Aslı Görülmüştür Sureti)

 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6.      İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

 7.      İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1.           İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Burdur Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İdari İşler Şube Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. 

7.2.           İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden eimza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

 8.      Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Özgür Mah. Ototamirciler 5. Sk No: 15200 Merkez / BURDUR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

 9.      İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

 10.  İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

 11.  Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

 12.  Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.  Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. 

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.


  Arsiv
  Arsiv
  HAVA DURUMU
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  EN ÇOK YORUMLANANLAR
  BUGÜN
  BU HAFTA
  BU AY
  SPOR TOTO SÜPER LİG
  Tür seçiniz:
  ARŞİV