banner73

06 Ağustos 2020 Perşembe

“HER GÜN DOLU DOLU OKUYUCULARIMIZLA BULUŞACAĞIZ”

EKMEK TEMİNİ

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. BURDUR ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

22 Kasım 2019 Cuma 08:55
EKMEK TEMİNİ

EKMEK TEMİNİ

             TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. BURDUR ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

EKMEK TEMİNİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/600379

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

SEKEREVLERI MAHALLESI YUNUS EMRE CADDESI 2 15220 BURDUR MERKEZ/BURDUR

b) Telefon ve faks numarası

:

2482331935 - 2482331267

c) Elektronik Posta Adresi

:

burdurseker@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Fabrikamız ihtiyacı olan +- %20 toleranslı  (%+-5) 50 Gr 218.000 Adet Roll Ekmek, (300Gr) 1.000 Adet Susamlı Ramazan Pidesi , (200 Gr) 19.000 Adet Normal Ekmek
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Fabrikamız İşçi Yemekhanesi ve Alakart Lokantası

c) Teslim tarihi

:

Fabrikamızca talep edilecek ekmek bir gün önceden şifai olarak telefonla veya faks ile firmaya bildirilecek ve firma tarafından en geç saat öğle yemeğinden önce 09:30 a kadar ve kampanya döneminde akşam yemekleri öncesi saat 16:30 a kadar teslim edilecektir. Sipariş edilen Ekmekler için İşçi Yemekhanesi veya alakart lokantasına bizzat firma tarafından Teknik Şartname hükümlerine ve İdari Şartnamenin 2 Mad.(c) ve (e) bendinde belirtilen özelliklere uygun olarak temiz ve muhafazalı şekilde getirilecektir. İlk önce tesellüm heyetince sondajlama ile gramaj kontrolü yapılacak daha sonra ekmekler sayılarak tesellüm protokolü düzenlenecektir. Ekmek tesellüm heyeti; Aşçıbaşı veya yardımcısı, Laborant veya Yardımcısı, İç Hizmetler Memuru veya Şefi, Muhasebe Şefi veya Memuru Lokanta Katibi veya İşçi Mutfağı Katibinden oluşacaktır. Protokol yukarıda belirtilen personel ile yüklenicinin personeli tarafından imzalanacaktır. Protokole tarih, ekmek miktarı ve gramaj tartımları yazılacaktır. Fazla gramajlar için müteahhide hiçbir ek ödeme yapılmayacaktır. İki nüsha şeklinde düzenlenecektir. Birinci nüshası faturaya eklenmek üzere yüklenici personeline teslim edilecektir. Diğer nüsha ise İç Hizmetler Şefliğince muhafaza edilecektir. Ödemeye esas miktar protokollerdeki miktarların toplamından oluşacak, faturalandırma bu miktar üzerinde yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

:

02.12.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak  kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Yüklenici, Gıda üretim izin belgesini ihale dosyasına koymak zorundadır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz

.4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

İşletme Kayıt Belgesi


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
Şeker Fabrikası Müdürlüğü Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

 

 

 

 

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.

 

 

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.


  Arsiv
  Arsiv
  HAVA DURUMU
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  EN ÇOK YORUMLANANLAR
  BUGÜN
  BU HAFTA
  BU AY
  SPOR TOTO SÜPER LİG
  Tür seçiniz:
  ARŞİV