21 Temmuz 2018 Cumartesi

JANDARMA YİNE AFFETMEDİ!

ÇAVDIR BÜYÜKALAN İÇME SUYU SONDAJI

BURDUR İL ÖZEL İDARESİ SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLUGU

04 Ekim 2017 Çarşamba 16:11
 ÇAVDIR BÜYÜKALAN İÇME SUYU SONDAJI
 ÇAVDIR BÜYÜKALAN İÇME SUYU SONDAJI

BURDUR      İL      ÖZEL       İDARESİ      SU      VE      KANAL      HİZMETLERİ     MÜDÜRLUGU

ÇAVDIR BÜYÜKALAN İÇME SUYU SONDAJI yapım işi 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası 1 -İdarenin  

: 2017/482994

a) Adresi

: Bahçeli Evler Mah. Yunus Emre Cad. Bahçelievler okulu Karşısı

BURDUR MERKEZ/BURDUR

b) Telefon ve faks numarası

: 2482338927 - 2482346077

c) Elektronik Posta Adresi

• planproje@burdurozid.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ internet adresi


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

                  adet                sondaj                                  120               metre

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

• Burdur ili Çavdır ilçesi Büyükalan Köyü

c) işe başlama tarihi

• Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) işin süresi

3- İhalenin

: Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

a) Yapılacağı yer

• Bahçelievler Mahallesi Yunusemre Cad. Bahçelievler Okulu Karşısı

b) Tarihi ve saati

• 17.10.2017 - 10:30

4.              İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.                            ihaleye   katılma şartları  ve           istenilen              belgeler:

4.12. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.22. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1-4. şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5İhaIe konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2.                            Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.                            Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.              4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım işlerinde İş Deneyiminde değerIendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan A/ IV Grubu işler benzer iş kabul edilecektir.

4.42. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Jeoloji Mühendisi

5.Ekonomik açıdan en avantajlı                                                 teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.                          ihaleye                         sadece                       yerli                       istekliler                           katılabilecektir.

ihale             dokümanının     görülmesi           ve           satın      alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Burdur il özel idaresi              kanal     Hizmetleri           Müdürlüğü         adresinden             satın      alınabilir. 7.2. ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak        indirmeleri         zorunludur.

8.                                     Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Burdur il özel idaresi Su Ve kanal Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.                                     İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10.                                 İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat               vereceklerdir.

11.                                 Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12.                                 Konsorsiyum     olarak   ihaleye teklif     verilemez.

13.                                 Diğer hususlar:

İhalede             Uygulanacak      Sınır       Değer   Katsayısı              1,20 Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.


  Arsiv
  Arsiv
  HAVA DURUMU
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  EN ÇOK YORUMLANANLAR
  BUGÜN
  BU HAFTA
  BU AY
  SPOR TOTO SÜPER LİG
  Tür seçiniz:
  ARŞİV