banner73

25 Mayıs 2020 Pazartesi

EVLERDE SAĞLIKLI VE HUZURLU BAYRAM!

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

BURDUR İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

29 Nisan 2019 Pazartesi 09:08
AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

BURDUR İL ÖZEL İDARESİ

YOL VE ULA IM HİZMETLERİ MÜDÜRLUGU

Motorin (Euro Dizel)-4000()0 Lt alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre acık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda ver almaktadır:

İhale Kayıt Numarası l-İdarenin

: 2019/195446

a) Adresi

: Bahçelievler Mahallesi Ali Kemal Erdem Bulvarı Ek Bina ı 15100 BURDUR MERKEZ BURDUR MERKEZ/BURDUR

b) Telefon ve faks numarası

: 2482338932 - 2482338933

c) Elektronik Posta Adresi

yolveulasim@burdurozid.gov.tr

ç) İhale dokümanının : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ görülebileceği internet adresi (varsa)


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

             : Motorin               (Euro              Dizel)-400.OOO

Ayrıntılı bilgiye EKAP 'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

: İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü merkez depoları ve Bakım evleri (Bucak-Gölhisar-Hacılar) depoları

c) Tesl im tarihi

3- İhalenin

: Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde peyder pey

12.02.2020 tarihine kadardır.

z) Yapılacağı yer

: Bahçeli Evler Mahallesi Ali Kemal Erdem Bulvarı

b) Tarihi ve saati

: 20.05.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak  kriterler: 4.1. İhaleye            katılma            şartları ve        istenilen           belgeler: 4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin verine getirilebilınesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

a)                İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş Teklif sahibinin Akarvakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge,

b)                İstekli bir 'Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluşdan verilmiş " Akarvakıi ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bavilik Sözleşmesi.

c)                İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyonlu Bayilik Belgesi,

d)                İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesi

4.1.20 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri:

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üveleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı ali vüklenicilere vaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin. tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli rnali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2.          Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali veterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.          Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.14 İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün denevim belgesi.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler. b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduöu serbest bölge faaliyet belgesi. İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a)   İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi.

b)  İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu.

c)   İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) İsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı

Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Bu ihalede benzer iş olarak ,motorin (Euro dizel) alım ve satımı kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleve sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı. idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosu adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden eimza        kullanarak       indirmeleri       zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri icin teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme    imzalanacaktır. Bu ihalede,           işin       tamamı            için      teklif   verilecektir. 10. İstekliler teklif etlikleri bedelin %3 iinden az olmamak üzere kendi belirlevecekleri tutarda      geçici   teminat            vereceklerdir. II. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi. ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 12.       Konsorsiyum   olarak ihaleye teklif   verilemez. 13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

 

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.


  Arsiv
  Arsiv
  HAVA DURUMU
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  EN ÇOK YORUMLANANLAR
  BUGÜN
  BU HAFTA
  BU AY
  SPOR TOTO SÜPER LİG
  Tür seçiniz:
  ARŞİV