banner59

15 Aralık 2018 Cumartesi

-Sağlık Yatırımları Hız Kesmiyor

3 KISIM STOK SEVİYE MAL ALIMI (İNŞAAT, SIHHİ TESİSAT VE ELEKTRİK MALZEMESİ ALIMI)

58 . P.EĞT.A.K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK

03 Mart 2018 Cumartesi 15:09
3 KISIM STOK SEVİYE MAL ALIMI (İNŞAAT, SIHHİ TESİSAT VE ELEKTRİK MALZEMESİ ALIMI)

3 KISIM STOK SEVİYE MAL ALIMI (İNŞAAT, SIHHİ TESİSAT VE ELEKTRİK MALZEMESİ ALIMI)

58 . P.EĞT.A.K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK

3 KISIM STOK SEVİYE MAL ALIMI (İNŞAAT, SIHHİ TESİSAT VE ELEKTRİK MALZEMESİ ALIMI) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/87221

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

BİNBAŞI MARUF KIŞLASI 15100 BURDUR MERKEZ/BURDUR

b) Telefon ve faks numarası

:

2482331357 - 2482344558

c) Elektronik Posta Adresi

:

msp.kiraz@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

BİRİNCİ KISIM İNŞAAT MALZEMESİ (16 KALEM) İKİNCİ KISIM SIHHİ TESİSAT MALZEMESİ (19 KALEM) ÜÇÜNCÜ KISIM ELEKTRİK MALZEMESİ (33 KALEM)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

58'İNCİ PİYADE EĞİTİM ALAY KOMUTANLIĞI BİNBAŞI MARUF KIŞLASI TŞN.(TÜK.) 410 MAL SAYMANLIĞI DEPOLARI / BURDUR

c) Teslim tarihi

:

Teslim edilen mal kat'i kabulü yapılıncaya kadar geçecek süre içerisinde (red edilme hali dışında) geri verilmeyecektir. Teslim süresi içerisinde getirilen malların muayeneleri uygun çıkmaz ise bu süre içinde yüklenici malını alıp yerine yenisini getirmekte veya itiraz muayenesi istemekte serbesttir. Teslim süresi içinde uygun çıkmayan mallar yerine, sadece 2 (iki) defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılır. Teslim süresi bitinceye kadar getirilecek mallar geçici olarak teslim alınarak, muayeneleri yapılır. Teslim süresi içerisinde teslim edilen malların, birlik/kuruma teslim tarihinden itibaren muayene ve kabulünde geçen süreler, teslim süresinden sayılmaz. Muayenede geçen süre; yüklenicinin malı ihale dokümanına uygun şekilde ilgili birliğe teslim ettiği tarihi takip eden günden başlayarak, muayene raporunun yükleniciye tebliğ tarihine (dahil) kadar devam eden süredir. Yüklenici, sözleşmeye uygun olarak taahhüdünü süresinde yerine getiremediği (hiç mal teslimatı yapmadığı veya teslim edilen malların muayenede uygun bulunmadığı veya işi bitiremediği) takdirde; idare tarafından çekilecek 10 takvim günü ihtarlı sürede sadece 1 (bir) defa mal getirme hakkına sahiptir. Yüklenici taahhüt konusu malları teslim süresine uygun olarak zamanında teslim etmediği takdirde geciktiği her takvim günü için sözleşme bedelinin % 1 (yüzde bir) oranında gecikme cezası kesilecektir. Ancak; cezalı müddet hiçbir şekilde 10 (on) günü geçemez. Geçtiği takdirde; teslim yerindeki Muhakemat Müdürlüğü vasıtasıyla gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Geçen süre içerisinde malın miktarının eksilmesi veya evsafını kaybetmesinden dolayı alıcı birlik sorumlu olmayacaktır. Bu süreç içerisinde oluşacak ardiye ve depolama ücretleri yürürlülükteki yasal mevzuatlar çerçevesinde tahsil edilecektir. Yüklenici süresi içerisinde geri almadığı mallara ilişkin olarak birlikten herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Yüklenici taahhüt ettiği malı normal süresi içerisinde süre bitiminden önce teslim ettiği takdirde teslim süresi o gün itibariyle dondurulacaktır. Malın red olması durumunda satıcı geriye kalan süreyi teslim süresi olarak kullanabilir. Bu durum cezalı süreler içinde geçerlidir. Taahhüt konusu malların, teslim yerlerinde birlik/kurumun göstereceği depolara taşınması, istifi, muayeneye hazır hale getirilmesi, red edilmesi halinde depolardan kaldırılması dahil her türlü nakliye ve işçilik masrafları yükleniciye aittir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

58'inci P.Eğt.A.K.lığı İhale Kom.Bşk.lığı / BURDUR

b) Tarihi ve saati

:

08.03.2018 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı 58'inci P.Eğt.A.K.lığı İhale Kom.Bşk.lığı / BURDUR adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 58'inci P.Eğt.A.K.lığı İhale Kom.Bşk.lığı / BURDUR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.


  Arsiv
  Arsiv
  HAVA DURUMU
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  EN ÇOK YORUMLANANLAR
  BUGÜN
  BU HAFTA
  BU AY
  SPOR TOTO SÜPER LİG
  Tür seçiniz:
  ARŞİV