banner6

19 Temmuz 2018 Perşembe

JANDARMA YİNE AFFETMEDİ!

‘Hayvanlara, haklarını teslim edin!’

Hayvanseverlerden ortak deklarasyon…

05 Ekim 2016 Çarşamba 16:47
 ‘Hayvanlara, haklarını teslim edin!’

-Burdur Hayvan Dostları Derneği Başkanı Aysel Turan, “Hayvanları hapsetmeye, zulmetmeye, katletmeye son verin, hayvanlara haklarını teslim edin!” dedi.

Burdur Hayvan Dostları Derneği Başkanı Aysel Turan, Dünya hayvan hakları Günü münasebetiyle Burdur Cumhuriyet Meydanı’nda dernek üyelerinin katılımıyla basın açıklaması düzenledi. HayKonfed Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu, AnadoluFed Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu ve Bağlı dernekler, EgeFed Ege Hayvan Hakları Federasyonu ve Bağlı Dernekler, MarmaraFed Marmara Hayvan Hakları Federasyonu ve Bağlı Dernekler, HAKİM (Hayvan Hakları İzleme Komitesi) ile birlikte yayınlanan ortak deklarasyonu okuyan Başkan Turan, “Bugün burada, 4 Ekim Dünya Hayvanlar Günü vesilesiyle sesleniyoruz, Türü ne olursa olsun, Türkiye’de ve tüm dünyada, hakları sözde kabul görse de hayvanlar şiddete, tecavüze, zulme ve türlü hak ihlâllerine maruz kalırken ve mevzuat ile tüm hak ihlâlleri âdeta meşrulaştırılırken 4 Ekim Dünya Hayvanlar Günü’nü kutlamıyoruz, yastayız! Bugün birçok dünya ülkesindeki şehirlerle birlikte, Türkiye’nin birçok ilinde eşzamanlı siyah çelenkli protesto ve anma eylemleriyle hayvan haklarına dikkat çekmek için toplanmış bulunmaktayız. Hayvanları "Mal" statüsüne indirgeyip onların bedenleri üzerinde her türlü tasarrufta bulunan mezbahaların ve tüm endüstriyel çiftliklerin kapatılmasını, yaşam düşmanı uygulamaların yasaklanmasını talep eden, hayvanlar için de âdil ve özgür bir dünya isteyen hareketler gün geçtikçe çoğalırken Türkiye'den biz de sesimizi yükseltiyor ve tüm insanlığa sesleniyoruz: Hayvanları hapsetmeye, zulmetmeye, katletmeye son verin, hayvanlara haklarını teslim edin! İşte bu yüzden, tüm siyasî partileri, sivil toplum örgütlerini ve yaşam hakkı savunucularını, doğanın ve hayvan haklarının korunması için harekete geçmeye, bizlerle birlikte yürümeye ve T.C Cumhurbaşkanı’nı, Başbakanı’nı ve Hükûmetini, parlamentoyu, tüm devlet kurumlarını hayvan haklarını güvence altına almaya davet ediyoruz. Ve diyoruz ki; Yeni anayasaya ‘Devlet, doğal hayatı ve hayvanların yaşam haklarını korumak sorumluluğundadır‘ maddesi eklenmeli; anayasada hayvanlar doğuştan gelen hakları olan, hissedebilen bireyler olarak tanımlanmalıdır. Başta, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu olmak üzere hayvanları ilgilendiren tüm mevzuat, Birleşmiş Milletler Hayvan Hakları Evrensel Bildirisi, taraf olunan uluslararası sözleşmeler ve ülkemiz gerçekleri baz alınarak, Türkiye’nin de kabul ettiği Paris İlkeleri ve Karar Alma Sürecine Sivil Katılım İçin İyi Uygulama İlkesi dikkate alınarak, yaşam hakkı savunucusu sivil toplum örgütlerinin aktif katılımıyla yeniden düzenlenmelidir.  Buna göre, Tür ayırmadan hayvanlara karşı işlenen tüm suçlar, Türk Ceza Kanunu (TCK) kapsamına alınmalı ve suç işleyenler 3 yıldan başlamak üzere hapis cezası ile yargılanmalı, gerçek bir caydırıcılığı olabilmesi için mutlaka belli bir süre hapis cezası almaları sağlanmalı ve bu ceza hiçbir şekilde para cezasına çevrilmemelidir. İnsanlığın büyük bir ayıbı olan hayvanat bahçeleri yasaklanmalı, yurt dışından yabani hayvan getirilmesine müsaade edilmemelidir. Hayvanları gösterilerde kullanan sirkler ve yunus parkları yasaklanmalı, müebbet hapislik ve sistematik işkence gören bu hayvanlara el konulmalı ve hayvanlar rehabilite edilmelidir. Yasaklama kararı verilmeden önce, bu hayvanların doğal ortamlarında her türlü yaşamsal ihtiyaçlarının karşılanacağı arazilerin, gerektiği gibi dizayn edilerek belirlenmesi için altyapı çalışmalarına ivedilikle başlanmalıdır. El konulan hayvanların yaşam hakları teminat altına alınmalı, geçmiş yıllarda olduğu gibi tasfiye edilen tesislerde tutsak edilmiş hayvanlar kesinlikle öldürülmemeli ya da satılmamalıdır. Avcılık yasaklanmalıdır. Yaban hayvanlarını öldürenler, işkence edenler, TCK kapsamında ağır ceza ile yargılanmalıdır. İhalelerle her sene gündeme gelen ve büyük tepki çeken ‘Av Turizmi‘ ve öldürülmüş hayvanların sergilenmesi kabul edilemez. Deve, boğa gibi hayvanların ‘Folklor, gelenek‘ adı altında dövüştürülmesi yasaklanmalıdır. Köpek, horoz dövüştürenler kirli ve kanlı bir kumar sektörü oluşturmuşlardır. Bu eylemi işleyenler TCK kapsamında yargılanmalı ve mutlaka hapis cezası almalıdırlar. Hayvanların yemek olarak görülmesi, onların haklarını yok saymak anlamına gelmektedir. Nihai arzumuz hiçbir şekilde, hayvanların ‘Gıda maddesi‘ olarak kullanılmamasıdır.  Mezbahalar tarihe karışıncaya dek, geçen sürede hayvanların kesim sırasında yadsınamayacak derecede korkunç boyutlarda hissettikleri acıları, ağrıları en aza indirecek yöntemler uygulamaya konulmalıdır. Her tür hayvanın deneyler ve testlerde kullanılması yasaklanmalı, deney hayvanı üretimi yasaklanmalı, birçok ülkede olduğu gibi “in vitro” ve kansız, acısız alternatif deney yöntemlerine geçilmelidir. Gümrüklerde el konulan hayvanların bakımı için gümrük kapılarına yakın, veteriner hekim çalıştıran geçici bakımevleri kurulmalı, hayvanlar gümrüklerde mağdur edilmemeli, ihale ile satışlarından vazgeçilmeli, tür ve hassaslık durumlarına göre STK’lar ile de iletişim kurularak, gerektiğinde hayvanlar yediemin olarak STK’lara teslim edilmeli, doğal yaşamlarını devam ettirebilecekleri merkezlere alınmalı veya yuvalandırılmalıdırlar. Yük hayvanlarının kullanıldığı araba, fayton gibi çağdışı  araçlar yasaklanmalı, atlı faytonlar yerine akülü alternatifleri getirilmeli, taşımacılıkta sömürülen ve mağdur edilen bu hayvanlar için tedavi üniteli ve  doğal alanlı merkezler oluşturulmalıdır. Her türlü hayvan taşımacılığı ile ilgili kanun ve yönetmelikler yeniden düzenlenmeli, bunu ihlal edenler TCK kapsamında yargılanmalıdır. Kürk çiftliklerindeki üretim durdurularak bu işkencehaneler derhal kapatılmalı, buradaki hayvanlar hayatlarının geri kalanını geçirecekleri doğal yaşamlı merkezlere nakledilmelidir. Hayvanlar mal değildir! Kedi, köpek gibi evcil hayvanların ruhsatlı veya ruhsatsız ticari üretimi, üretim çifliklerinde, petshoplarda ve internet ile satışı; ithalat ve ihracatı tamamen yasaklanmalıdır. Merdiven altı kayıt dışı üretimi sonlandırmak için çalışmalar başlatılmalı, yasağa uymayanlar TCK kapsamında yargılanmalıdır. Bakımevleri mevzuatta belirtildiği gibi geçicidir. Bu anlamda sadece mağdur olanlarını barındırır. Kent dışına, devasa, toplama kampı gibi sözde bakımevleri yapılamaz, kent hayvanları toplanamaz. Bu tür yapılanmalardan vazgeçilmeli, olanlar kapatılmalı, belediyeler hayvan nüfusuna göre bir veya çok sayıda küçük veya orta ölçekli, gönüllülerin katılımının esas olduğu ve ulaşımın kolay olduğu geçici rehabilitasyon merkezi kurmalı ve hayvanların yuvalandırılması için çalışmalıdır. Mevcut yasadaki ‘Bakımevlerinde rehabilitasyon süresini tamamlayan ve yuvalandırılamayan hayvanlar alındıkları bölgeye bırakılır” hükmü değiştirilmemelidir. Geçmiş yıllarda teklif edilen ‘Okul, hastane, cami yakınlarına bırakılamaz” gibi yoruma açık ve muğlak ifadeleri kabul etmemiz olası değildir. Her canlının alıştığı ve ait olduğu ortamda yaşamaya hakkı vardır. Mevcut hayvanları koruma mevzuatı, “Kısırlaştır, aşılat, yaşat‘ ilkesini esas almaktadır. Bakımevi olmayan, meslek etiği, temel hayvan sağlığı prensipleri dâhilinde kısırlaştırma ve tedavi yapmayan, hayvan toplayıp kırsala, ormanlara, komşu il ve ilçelere atan, hayvan öldüren veya bakımsızlıktan ölümlerine sebep olan, kısaca ‘Kısırlaştır, aşılat, yaşa‘ ilkesine uymayan belediyelerin tüm sorumluları TCK kapsamında yargılanmalıdır. Davalardan doğan tazminat bedelleri kamu kurum ve kuruluşlarına değil, sorumlu olan kamu görevlilerine rücu ettirilmelidir. Mobil kısırlaştırma adı altında kimi özel şirketlere verilen tüm izin ve çalışma belgeleri iptal edilmelidir. Mobil kısırlaştırma yasaklanmalıdır. Ameliyat öncesi ve sonrası bakım ünitesi olmadan, ameliyat öncesi ve sonrası yasal süre boyunca gözetimde tutulmadan yapılan en küçük operasyon bile sayısız hayvanın enfeksiyondan ölümüne neden olmaktadır. Mobil kısırlaştırmada uzman denetimi de yoktur. Kaldı ki “mobil uygulama” yasal görevini yerine getirmeyen, bakımevi ve veteriner hekimi olmayan belediyelerin göstermelik uygulamasına dönüşmüştür. Yönetim planlarında ve tapuda ‘Evcil hayvan beslenemez” ibaresi ve maddesi kaldırılmalı, uluslararası sözleşmelerde var olan ‘Hiçbir canlı, bulunduğu ortamdan uzaklaştırılamaz‘ hükmü gereği ‘Konutlarda evcil hayvan beslemek serbesttir” maddesi kanunda yer almalıdır. Kentsel dönüşüm ve yapılaşma nedeniyle yaşam alanlarını kaybeden hayvanları rehabilite etmek yerine sığındıkları site, apartman, bahçe gibi yerlerden uzaklaştıran veya öldürenler TCK kapsamında yargılanmalıdır. Belediyelerin bakımevlerinde, rehabilitasyon için hayvan toplama ve yerlerine bırakılması sırasında ve besleme odaklarında hayvanların beslenmesi için gönüllülerle beraber çalışması zorunlu olmalı ve gönüllü ile çalışmayan belediyelere Orman ve Su İşleri Bakanlığı denetçileri her defasında gittikçe artacak yüksek miktarda para cezası uygulamalıdır. Mevcut yasada  ‘Belediyeler gönüllü kişi ve kuruluşlarla eşgüdüm sağlar‘, yani birlikte çalışır demesine rağmen herhangi bir cezaî yaptırım olmadığından belediyeler keyfî uygulamalar sürdürmektedir. Bakımevi ve veteriner hekimi olmayan belediyelerin, hayvan sağlığı ilaçlarını ve özellikle öldürmek ve uyuşturmakta kullanılan narkotik maddeleri satın alması ve bunların kimi şirketlerce belediyelere el altından satılması suçtur. Bu tür girişimlerde bulunanlar, TCK kapsamında cezalandırılmalıdır. “Sokak hayvanlarını toplayan ekiplerin, üfleme borusu, havalı tüfek veya tabanca ile atılan uyuşturucu fişeğin kullanımı sırasında veteriner hekim bulundurması zorunludur” maddesi yasada yer almalıdır. Toplama ve yakalama sırasında, anestezik madde kullanımında ciddi kısıtlamaya gidilmelidir. Hayvanların doğuştan gelen haklara sahip olan bireyler olduğu bilincinin tüm topluma yerleşmesi için hayvan hakları okullarda zorunlu ders olarak okutulmalıdır” şeklinde konuştu. Başkan Turan’ın konuşmasını dernek üyeleri alkışları ile destekledi. Basın açıklaması ortak deklarasyonun okunması ile sona erdi. Hayal GİRİŞİM

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.


  Arsiv
  Arsiv
  HAVA DURUMU
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  EN ÇOK YORUMLANANLAR
  BUGÜN
  BU HAFTA
  BU AY
  SPOR TOTO SÜPER LİG
  Tür seçiniz:
  ARŞİV