18 Ekim 2018 Perşembe

KENT KONSEYİNDEN HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Mikro kredide destek 700 milyona ulaştı

Mikro Kredi Burdur Şube Yöneticisi Naciye Gül, “Dar gelirli kadınların ekonomik hayata dâhil olmaları için sağlamış olduğu ve küçük bir sermaye olan Mikrokredi desteği, toplamda 700 Milyon liraya ulaştı” dedi.

02 Aralık 2017 Cumartesi 13:41
Mikro kredide destek 700 milyona ulaştı

Yoksul Girişimci Kadınlara Verilen Mikrokredi Miktarı 2003 yılından beri, mikrokredi faaliyetlerini sürdüren Türkiye İsrafı Önleme Vakfı, Türkiye Grameen Mikrofinans Programının dar gelirli kadınların ekonomik hayata dâhil olmaları için sağlamış olduğu ve küçük bir sermaye olan Mikrokredi desteği, toplamda 700 milyon liraya ulaştı.
TÜRKİYE’DE YOKSULLUK DURUMU VE GELİR DAĞILIMI NE DURUMDADIR?

Türkiye’deki yoksulluk durumu ve gelir dağılımı hakkında bilgi veren Mikro Kredi Burdur Şube Yöneticisi Naciye Gül “Türkiye İstatistik Kurumu’nun 18 Eylül 2017 tarihinde yayınlanan “Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması” verilerine göre, nüfusun yüzde14,3’ü yoksulluk sınırının altında yer alıyor. Okur- yazar olmayanların yüzde 26,2’si, yükseköğretim mezunlarının yüzde 1,7’si yoksul görünüyor.  Sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, 1’e yaklaştıkça gelir dağılımında bozulmayı ifade eden ve gelir dağılımı eşitsizliği ölçütlerinden olan Gini katsayısı, 2016 yılı sonuçlarına bir önceki yıla göre 0,007 puan artış ile 0,404 olarak tahmin edildi. Türkiye’de finansal sıkıntıda olma durumunu ifade eden maddi yoksunluk oranı ise, yüzde32,9 oldu. İşte bu finansal sıkıntının azaltılması ve Türkiye’de yoksulların küçük bir sermayeye ulaşmasını sağlamak maksadıyla, mikrokredi faaliyeti başlatılmıştır. Yoksulluğun Kalıcı Olarak Azaltılmasına Yönelik Mikrokredi Uygulaması Eylül 2015 tarihinde yapılan  “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma  Zirvesi’nde”,“2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”,  aralarında Türkiye’nin de olduğu 193 ülkenin imzasıyla  kabul  edildi.  Her boyutuyla yoksulluğun ortadan kaldırılması, sürdürülebilir kalkınma için vazgeçilmez bir gereklilik olarak kabul edilmiş ve yayınlanan  “17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” içinde birinci hedef olarak, her çeşit yoksulluğu, nerede olursa olsun sona erdirmek olarak belirlenmiştir. Bütün ülkeler ve paydaşlar, işbirliği içinde hareket ederek, bu planı uygulamaya koyarken,  kullanmayı planladıkları en önemli yoksulluğu azaltma stratejisi olarak da,  mikrokredi kabul edilmiş ve  mikrokredinin  dünyadaki  öncüsü  Prof.  Dr.  Muhammed  Yunus’un  içinde bulunduğu danışma kurulu bu maksatla oluşturulmuştur. Ülkemizde yoksulluğun azaltılmasında uygulanan ana strateji hibe şeklindeki yardımlardır. Hibe şeklindeki yardımlar,  çalışamayacak durumda bulunan yaşlı,  engelli  ve  hastalara evlerine kadar gidilerek ihtiyaç duydukları nakdi ve ayni yardımlardır. Ancak, çalışabilecek durumda olan  yoksullara  hibe  yardımları  yerine,  onların  yoksulluk  sınırının  üzerine çıkarılmasına  katkıda  bulunacak  şekilde,  küçük  birer  sermaye  olan  mikrokredi  verilerek, kendi kendilerine gelir getirici faaliyetlerde bulunmaları sağlanmalıdır. Türkiye  Grameen  Mikrofinans  Programı (TGMP);  Mikrokredinin  öncüsü  ve  Nobel  Barış Ödülü sahibi Prof. Dr. Muhammed Yunus’un kurduğu Grameen Bank ile birlikte yoksulluğun azaltılmasına katkı sağlamak üzere geliştirilen bir program olup, teminat ve kefalet olmadan, dar gelirli  kadınlara  gelir getirici  faaliyette  bulunmalarını  sağlayacak  şekilde,  tamamen güvene dayalı olarak, ancak geri dönüşü olan mikrokredi vermektedir” dedi.
700 MİLYON MİKRO KREDİ VERİLDİ
Türkiye genelindeki dar gelirli kadınlara, Mikro Kredi Şubelerinin kurulduğu günden bu yana 700 milyon TL mikro kredi dağıtıldığını anlatan Şube Yöneticisi Naciye Gül, “ Türkiye’de Yoksul Kadınlara Verilen Küçük Sermaye Nobel  Barış  Ödülü  sahibi  Prof.  Dr.  Muhammed  Yunus’un  dünyada öncülüğünü  yaptığı Türkiye’deki  mikrokredi  uygulaması,  dönemin  Başbakanı,  Cumhurbaşkanı  Sayın  Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği ilk çeklerle, Türkiye’de ilk defa Diyarbakır’da 18 Temmuz 2003  tarihinde başlatılmış olup, halen 67 ilde 98 şubede, 162.000’den fazla yoksul girişimci kadının  mikro girişimci olmalarına yardımcı olacak şekilde, toplam olarak 700 milyon liraya ulaşan

mikrokredi verilmiştir. Aile fertleri ile birlikte yararlanıcı sayısı, yaklaşık 600.000 kişidir. Mikrokredi kullanacak yoksul kadınlara, ilk yıl için en fazla 1.000 TL mikrokredi sağlanırken, yıllara göre artarak en fazla 5.000 TL olmaktadır.  2016 yılında 46.000 dar gelirli kadına, taksitlerden yeniden dağıtılmak üzere tahsil edilen ve buna ilave edilen   yeni   fonlarla birlikte   toplam   110 milyon   lira mikrokredi  dağıtımı yapılmıştır. 2017 yılısonuna  kadar bu rakamın 150 milyon liraya,2018 yılı için ise 200

Milyon liraya ulaşması öngörülmektedir. Hedeflenen mikrokredi dağıtım tutarlarına ve yoksul

kadın sayısına ulaşabilmek için, ilave  fon bulunması ve bağış desteği çok büyük önem arz

Etmektedir. Halen 20.000’den fazla yoksul kadın kendi işini kurmak veya mevcut işini

geliştirmek için mikrokredi almayı beklemektedir. Fon desteğinin arttırılabilmesi durumunda, Türkiye’de iş fikri olan tüm yoksul kadınlara ulaşılması öngörülmektedir. Daha fazla finansman kaynağına ulaşabilmek için;ortak projeler gerçekleştirdiğimiz özel sektör kuruluşları, iş insanları,

resmi kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde faaliyetlerimiz yürütülmektedir” dedi.

 

MİKROKREDİ KİME VERİLİYOR?

 

Mikro kredinin maddi varlığı olmayan dar gelirli kadınlara verildiğini anlatan Mikro Kredi Burdur Saha Sorumlusu Fatih Uluışık, “Mikrokredi uygulamasında,  hiçbir maddi varlığı  olmayan  yoksul  kadınlar,  kredi  almada  diğerlerine göre daima önceliklidir. Kredinin bir temel  insan  hakkı olması,  mikrokredinin temel  felsefesidir.  Ticari bankalar; teminat  ve  kefalete,  yani sağlanan güvenceye göre kredi  verirken, mikrokredi programı ise, sadece bir iş fikri olan yoksul kadınlara kredi verilmesini

esas almaktadır.  Ticari  bankalardan  kredi  alırken,  “ne  kadar  fazla  teminatınız  varsa,  o  kadar  fazla  kredi alırsınız.” Mikrokredi de ise, “ne kadar aza sahipsen, o kadar fazla önceliğin vardır” anlayışı

hâkimdir. Mikrokredi sistemine dâhil edilen yoksullar, otobanda hedefe yönelmiş olarak bir  yolculuğa  çıkmış  gibi  görülür.  Çünkü  sistem  içerisindeki  her  bir  dar  gelirli,  yoksulluk sınırının üzerine çıkıncaya kadar destek almaya devam eder.  Mikrokredi  uygulama  modelinde,  “beş  kişilik  grup  dinamiği”  uygulanmakta  olup,  yoksul kişinin  beyanı  dışında  hiçbir  evrak  istenmemektedir.  Sistemde  müteselsil  kefalet  yoktur.  Grubun oluşturulmasının temel sebebi, gruptaki kişilerin birbirlerine yardımcı olmalarını ve dayanışmasını sağlamaktır. Mikrokredi  kullanan  yoksul  kadınlara yaptıkları  işin  durumuna  ve  gelişimine  göre  kredi desteği sağlanmaktadır. Mikrokredi kullanan yoksul kadınlar, 5.000 TL’ye kadar kredi desteği alabilmektedir.   Verilen mikrokredi,  yoksul  kadınlardan evleri ne   her   hafta   gidilerek  çalışanlarımız  tarafından NFC  elektronik  tahsilat  sistemi  kullanılarak  tahsil  edilmektedir. Yapılan tahsilatların teyidi için, yoksul kadınlara yapılan tahsilat miktarını ve kalan borçlarını ihtiva edecek  şekilde kendilerine    tahsilattan    hemen    sonra    otomatik    olarak    SMS  gönderilmektedir. Yoksul Kadınlar için Mikrokredi Süreçleri ve İş Fikirleri

Türkiye Grameen Mikrokredi Programına kredi başvurusunda bulunacak olan fakir kadının

aklında mutlaka yapmayı planladığı, gelir getirici bir faaliyet için bir “iş fikrinin” (ticaret veya üretim) olması gerekir. İlk  defa mikro kredi  alacak  olan  fakir  kadınlar,  bir  yıl  vadeli  ve  haftalık  taksitlerle

ödeyecekleri şekilde, maksimum 1.000  TL  kredi  kullanabilir. Mikrokredi uygulamasının bir mahallede veya köyde yapılabilmesi için, gelir getirici bir iş fikri olan 5 kadından oluşan bir grubun oluşturulması gerekir.   Grup; bir müteselsil kefalet için olmayıp, sosyal dayanışma ve dostluk ile işbirliğinin pekiştirilmesi içindir. Mikro kredinin  dünyadaki  öncüsü  olan  Nobel Barış Ödülü  sahibi  Prof.  Dr.  Muhammed  Yunus’un geliştirdiği bu grup dinamiği içinde, fakir kadınlar kendi aralarında iş fikirlerini  paylaşırlar,  birbirlerine  cesaret  verirler,  örnek  olurlar, kendi  aralarında  istişare  ederler,

birbirlerine  destek  olurlar  ve  birbirlerini gelir getirici faaliyetler için motive ederler. Grupta

yer alan kadınlar, bir menfaat grubu oluşmaması için, yakın akraba olamaz. Mesela, anne ve

kızları veya kardeşleri bir menfaat ilişkisi veya geri ödemelerinde sıkıntı yaşanmaması için,

aynı grupta yer alamaz. Böyle fakir kadınlar varsa, farklı gruplarda yer alabilirler. Mikrokredi
uygulaması,  bir  grup  dinamiği  içinde, takip  edilmesi  gereken  süreçleri  olan,  dünyaca kabul görmüş ve Nobel Barış Ödülü almış bir yoksulluğu azaltma stratejisidir. Beş fakir kadının yer aldığı bir grup oluşturulduktan sonra, 3 gün devam eden eğitimlerde;  Gelir getirici faaliyetlerde bulunmanın önemi,  Ticaret veya üretimde bulunarak para kazanmanın hem kendisi, ailesi ve toplum için önemi, Mikrokredi faaliyetinin süreçleri, Kredi geri ödemesi hakkında bilgi verilmektedir. Eğitim sürecinin tamamlanmasından sonra, mikrokredi alarak gerçekten kendi kendine gelir getirici faaliyetlerde bulunacağına kanaat getirilenlere mikrokredileri verilir. Akında bir iş yapma fikri olmayan kişilere ise, asla başka borçlarını kapatmaları için mikrokredi verilemez. Mikrokredi alan kişinin,  mutlaka gelir  getirici  bir  faaliyette  bulunması  zorunludur.  Gelir getirici faaliyetlerde bulunup bulunmadıklarını  tespit  etmek  üzere,  mikrokredi  alan  fakir kadınların her hafta gelir getirici faaliyetlerinin kontrolü

Yapılır. Fakir kadınlar,  gelir getirici faaliyetlerde bulunmadan  ve  bunun  sonucunda  bir  gelir  elde

Etmeden mikrokredi borcunu ödeyemez. Bu bakımdan, gelir getirici bir faaliyette bulunmayan

kişiye mikrokredi verilmesi  de  kredilendirmenin ana  prensibine  aykırıdır.  Gelir  getirici faaliyeti olmayan fakir kadından, bir geliri olmadığı için, kredinin tahsilatı da yapılamaz. Ayrıca, bir gelir getirici faaliyeti olmayan kişiye; bakkal borcunun ödenmesi, elektrik veya su borcunun ödenmesi için mikrokredi verilemez.  Bir  merkezde; ödeme  yapan  bütün  fakir  kadınlar  mutlaka  aynı  mahalle  veya köy  sakini olmalıdır. Aynı mahalle veya köy içerisinde ikamet eden fakir kadınların toplu bir şekilde merkez evlerinde tahsilatlarının yapılarak, varsa işleri veya mikrokrediyle ilgili  sorun  veya

şikâyetlerine çözüm bulunması da sağlanır.  Mikrokredi şube personeli, tahsilat için merkez evlerine

gelerek, hiç zaman kaybetmeden  tahsilatları  yapıp,  fakir  kadınların  günlük  faaliyetlerine devam etmesi de sağlanmaktadır.  Mikro kredi  şube  personeli,  merkez  evlerinde  tahsilatları  eksiksiz  olarak  yaparak,  toplantı sonunda mikrokredi  kullanan  kişilerin  iş ve  işyeri  kontrolünü

de   yapar. Tahsilatların,  grupların oluşturduğu merkez evlerinde yapılmasının sebebi; zamandan, personel ve ulaşım  masraflarından tasarruf ederek, daha fazla kaynağın daha fazla dar gelirli kadına mikrokredi olarak verilmesini sağlamaktır. Tahsilatların her mikrokredi alan için kapı kapı dolaşılarak

yapılması, hem çok masraflı hem de dünyanın birçok ülkesinde uygulanan grup dinamiği sayesinde,

başarıyla uygulanan temel mikrokredi prensiplerine aykırıdır. Mikrokredi kullanan yoksul  kadınların

tahsilatlarının  yapıldığı  merkez  evlerinde; kadınların  ihtiyaç  duyduğu sağlık,  ev  ekonomisi,  çocuk  gelişimi  ve  eğitimi  gibi  sosyal  konular  hakkında  da  şube personeli tarafından kısaca bilgilendirme yapılmaktadır. Mikrokredi uygulamasında dar gelirli kadınların, çoğunlukla kendi ev işleriyle ilgilenmekte olup, kendi kendine gelir getirici bir faaliyette bulunmasına imkân tanıyan el işi ürünleri üretiminin ağırlıklı olduğu görülmektedir” şeklinde konuştu.

İŞTE MİKRO KREDİ DESTEKLEME SEKTÖRLERİ:
“Hayvancılık:

İnek Besiciliği, Keçi Besiciliği, Tavuk Besiciliği gibi iş alanlarına kredi verilmektedir.

Ticaret:

Kozmetik,  Takı  Satımı,  Temizlik

Ürünleri  Satımı,  Havlu  Satımı  gibi    alanlarına  kredi

verilmektedir.

İşlem ve Üretim:

Dikiş, Nakış, Havlu Kenarı Üretimi, Şapka Yapımı gibi iş alanlarına kredi verilmektedir.

Tarım:

Elma Yetiştiriciliği, Patates Yetiştiriciliği, Turunçgil Yetiştiriciliği,Fındık Yetiştiriciliği gibi

iş alanlarına kredi verilmektedir.

Hizmetler:

Ayakkabı Boyama, Saat Tamirciliği, Gözleme ve Hamur İşi Yapımı gibi iş alanlarına kredi

verilmektedir.
İşletme Sahipliliği:

Terzi Dükkânı, Aktar Dükkânı, Bakkal Dükkânı gibi iş alanlarına kredi verilmektedir.”

Hayal GİRİŞİM

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.


  Arsiv
  Arsiv
  HAVA DURUMU
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  EN ÇOK YORUMLANANLAR
  BUGÜN
  BU HAFTA
  BU AY
  SPOR TOTO SÜPER LİG
  Tür seçiniz:
  ARŞİV