banner73

28 Mayıs 2020 Perşembe

EVLERDE SAĞLIKLI VE HUZURLU BAYRAM!

Mikro Kredi Desteği 900 milyonu aştı

Mikro Kredi Burdur Şube Yöneticisi Fatih Uluışık, “Türkiye Grammen Mikrofinans Programı kapsamında, 180 binden fazla girişimci kadının olmalarına yardımcı olacak şekilde toplam 900 milyonu aşan miktarda mikrokredi verilmiştir” dedi.

25 Kasım 2019 Pazartesi 09:35
Mikro Kredi Desteği 900 milyonu aştı

 Mikro Kredi Burdur Şube Yöneticisi Fatih Uluışık, “Türkiye Grammen Mikrofinans Programı kapsamında, şekilde toplam 900 milyonu aşan miktarda mikrokredi verildiği bilgisini paylaştı.
Mikro Kredi Burdur Şube Yöneticisi Fatih Uluışık, Türkiye'deki mikrokredi uygulamasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği çeklerle ilk defa 2003'de Diyarbakır'da başladığını ifade ederek, şöyle konuştu: " Nobel Barış Ödülü sahibi Prof. Dr. Muhammed Yunus’un dünyada öncülüğünü yaptığı Türkiye’deki mikrokredi uygulaması, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği ilk çeklerle, Türkiye’de ilk defa TİSVA Mütevelli heyeti Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül’ün önderliğinde Diyarbakır’da 18 Temmuz 2003 tarihinde başlatılmış olup, halen 64 ilde 97 şube de, 180 binden fazla yoksul girişimci kadının mikrogirişimci olmalarına yardımcı olacak şekilde, toplam olarak 900 milyon lirayı aşan miktarda mikrokredi verilmiştir. Verilen mikrokredilerin geri dönüş oranına bakıldığında yüzde 100’lük bir başarı söz konusudur. Aile fertleri ile birlikte yararlanıcı sayısı, yaklaşık 700 bin kişidir. Mikrokredi kullanacak yoksul kadınlara, ilk yıl için en fazla 1.000 TL mikrokredi sağlanırken, yıllara göre artarak en fazla 5.000 TL olmaktadır. 2018 yılında, 40 bin dar gelirli kadına, taksitlerden yeniden dağıtılmak üzere tahsil edilen ve bağışlarla buna ilave edilen yeni fonlarla birlikte toplam 120 milyon lira mikrokredi dağıtımı yapılmış olup, 2019 yılı için ise mikrokredi dağıtımının 200 milyon liraya ulaşması öngörülmektedir. Hedeflenen mikrokredi dağıtım tutarlarına ve yoksul kadın sayısına ulaşabilmek için, ilave fon bulunması ve bağış desteği çok büyük önem arz etmektedir. Halen 20 binden fazla yoksul kadın kendi işini kurmak veya mevcut işini geliştirmek için mikrokredi almayı beklemektedir. İlave fon bulunabilmesi durumunda, Türkiye’de iş fikri olan tüm yoksul kadınlara ulaşılması öngörülmektedir. Daha fazla finansman kaynağına ulaşabilmek için; ortak projeler gerçekleştirdiğimiz özel sektör kuruluşları, iş insanları, resmi kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde faaliyetlerimiz yürütülmektedir” ifadelerini kullandı.
MİKROKREDİ KİME VERİLİYOR?

Mikrokredi uygulamasında, hiçbir maddi varlığı olmayan yoksul kadınlar, mikrokredi almada diğerlerine göre daima önceliklidir. Kredinin bir temel insan hakkı olması, mikrokredinin temel felsefesidir. Ticari bankalar; teminat ve kefalete, yani sağlanan güvenceye göre kredi verirken, mikrokredi programı ise, sadece bir iş fikri olan yoksul kadınlara mikrokredi verilmesini esas almaktadır. Ticari bankalardan kredi alırken, “ne kadar fazla teminatınız varsa, o kadar fazla kredi alırsınız.”
Mikrokredi de ise, “ne kadar aza sahipsen, o kadar fazla önceliğin vardır”anlayışı hâkimdir. Mikrokredi sistemine dâhil edilen yoksullar, otobanda hedefe yönelmiş olarak bir yolculuğa çıkmış gibi görülür. Çünkü sistem içerisindeki her bir dar gelirli, yoksulluk sınırının üzerine çıkıncaya kadar destek almaya devam eder. Mikrokredi uygulama modelinde, “beş kişilik grup dinamiği” uygulanmakta olup, yoksul kişinin beyanı dışında hiçbir evrak istenmemektedir. Sistemde müteselsil kefalet yoktur. Grubun oluşturulmasının temel sebebi, gruptaki kişilerin birbirlerine yardımcı olmalarını ve dayanışmasını sağlamaktır. Mikrokredi kullanan yoksul kadınlara yaptıkları işin durumuna ve gelişimine göre mikrokredi desteği sağlanmaktadır. Mikrokredi kullanan yoksul kadınlar, 5.000 TL’ye kadar mikrokredi desteği alabilmektedir. Verilen mikrokredi, yoksul kadınlardan evlerine her hafta gidilerek çalışanlarımız tarafından NFC elektronik tahsilat sistemi kullanılarak kâğıtsız ortamda tahsil edilmektedir. Yapılan tahsilatların teyidi için, yoksul kadınlara yapılan tahsilat miktarını ve kalan borçlarını ihtiva edecek şekilde kendilerine tahsilattan hemen sonra otomatik olarak SMS gönderilmektedir. Yoksul Kadınlar için Mikrokredi Süreçleri ve İş Fikirleri “Her insanın içinde serbest bırakılmayı bekleyen, herhangi bir vizyona, hayale veya gerçeğe ulaşmayı arzulayan itici bir güç vardır.” (Tony Robbins)
Türkiye Grameen Mikrofinans Programına mikrokredi başvurusunda bulunacak olan fakir kadının aklında mutlaka yapmayı planladığı, gelir getirici bir faaliyet için bir “iş fikrinin” (ticaret veya üretim) olması gerekir. İlk defa mikrokredi alacak olan fakir kadınlar, bir yıl vadeli ve haftalık taksitlerle ödeyecekleri şekilde, maksimum 1.000 TL mikrokredi kullanabilir. Mikrokredi uygulamasının bir mahallede veya köyde yapılabilmesi için, gelir getirici bir iş fikri olan 5 kadından oluşan bir grubun oluşturulması gerekir. Grup; bir müteselsil kefalet için olmayıp, sosyal dayanışma ve dostluk ile işbirliğinin pekiştirilmesi içindir. Mikrokredinin dünyadaki öncüsü olan Nobel Barış Ödülü sahibi Prof. Dr. Muhammed Yunus’un geliştirdiği bu grup dinamiği içinde, fakir kadınlar kendi aralarında iş fikirlerini paylaşırlar, birbirlerine cesaret verirler, örnek olurlar ve kendi aralarında istişare ederler. Birbirlerine destek olurlar ve birbirlerini gelir getirici faaliyetler için motive ederler. Grupta yer alan yoksul kadınlar, bir menfaat grubu oluşmaması için, yakın akraba olamaz. Mesela, anne

ve kızları veya kardeşleri bir menfaat ilişkisi veya geri ödemelerinde sıkıntı yaşanmaması için, aynı grupta yer alamaz. Böyle fakir kadınlar varsa, farklı gruplarda yer alabilir.

Mikrokredi uygulaması; bir grup dinamiği içinde, takip edilmesi gereken süreçleri olan, dünyaca kabul görmüş, Nobel Barış Ödülü almış ve altında Türkiye’nin de imza attığı Birleşmiş Milletlerin de önerdiği en önemli yoksulluğu azaltma stratejilerindendir. Aynı mahallede veya köyde, beş fakir kadının yer aldığı bir grup oluşturulduktan sonra, 3 gün devam eden iş kadını olma motivasyonu ile genel mikrokredi süreçlerini ihtiva eden eğitimlerde, Gelir getirici faaliyetlerde bulunmanın önemi, Ticari faaliyetlerde veya üretimde bulunarak para kazanmanın hem kendisi, ailesi ve toplum için önemi, Mikrokredi faaliyetinin süreçleri, Mikrokredi geri ödemesi ve Kıt kaynakların “SIFIR ATIK” kavramı çerçevesinde israf edilmeden kullanılması hakkında bilgi verilmektedir. Eğitim sürecinin tamamlanmasından sonra, mikrokredi alarak gerçekten kendi kendine gelir getirici faaliyetlerde bulunacağına kanaat getirilenlere mikrokredileri verilir. Aklında bir iş yapma fikri olmayan kişilere ise, asla başka borçlarını kapatmaları için mikrokredi verilemez. Mikrokredi alan kişinin, mutlaka gelir getirici bir faaliyette bulunması zorunludur. Gelir getirici faaliyetlerde bulunup bulunmadıklarını tespit etmek üzere, mikrokredi alan fakir kadınların her hafta gelir getirici faaliyetlerinin kontrolü yapılır. Fakir kadınlar, gelir getirici faaliyetlerde bulunmadan ve bunun sonucunda bir gelir elde etmeden mikrokredi borcunu ödeyemez. Bu bakımdan, gelir getirici bir faaliyette bulunmayan kişiye, mikrokredi verilmesi de kredilendirmenin ana prensibine aykırıdır. Gelir getirici faaliyeti olmayan fakir kadından, bir geliri olmadığı için, mikrokredi tahsilatı da yapılamaz. Ayrıca, bir gelir getirici faaliyeti olmayan kişiye; bakkal borcunun ödenmesi, elektrik veya su borcunun ödenmesi için de mikrokredi verilemez. Bir mikrokredi merkezinde; ödeme yapan bütün fakir kadınlar mutlaka aynı mahalle veya köy sakini olmalıdır. Aynı mahalle veya köy içerisinde ikamet eden fakir kadınların toplu bir şekilde merkez evlerinde tahsilatlarının yapılarak, varsa işleri veya mikrokrediyle ilgili sorun veya şikâyetlerine çözüm bulunması da sağlanır. Mikrokredi şube çalışanı; yoksul kadınların

gruplarından oluşan mikrokredi merkez evlerine tahsilat için gelerek, hiç zaman kaybetmeden tahsilatları yapıp, fakir kadınların günlük faaliyetlerine devam etmesi de sağlanmaktadır.

Mikrokredi şube çalışanı, merkez evlerinde tahsilatları eksiksiz olarak yaparak, toplantı sonunda mikrokredi kullanan kişilerin iş ve işyeri kontrolünü de yapar. Tahsilatların, grupların oluşturduğu merkez evlerinde yapılmasının sebebi; zamandan, çalışanı ve ulaşım masraflarından tasarruf ederek, daha fazla kaynağın daha fazla dar gelirli kadına mikrokredi olarak verilmesini sağlamaktır.

Mikrokredi taksit tahsilatların, her mikrokredi alan için kapı kapı dolaşılarak yapılması, hem çok masraflı hem de dünyanın birçok ülkesinde uygulanan grup dinamiği sayesinde, başarıyla uygulanan “temel mikrokredi prensiplerine” aykırıdır. Mikrokredi kullanan yoksul kadınların tahsilatlarının yapıldığı ve grupların toplandığı merkez evlerinde; kadınların ihtiyaç duyduğu girişimcilik kapasitesinin arttırılması, israfın önlenmesi, sağlık, ev ekonomisi, çocuk gelişimi ve eğitimi gibi sosyal konular hakkında da şube çalışanı tarafından kısaca bilgilendirme yapılmakta veya ilgili kamu kurumlarına yönlendirme yapılmaktadır. Mikrokredi uygulamasında dar gelirli kadınların, çoğunlukla kendi ev işleriyle ilgilenmekte olup, kendi kendine gelir getirici bir faaliyette bulunmasına imkân tanıyan el işi ürünleri üretiminin ağırlıklı olduğu görülmektedir. Mikrokredi sektörel dağılım açıklamaları aşağıdaki gibidir:
Hayvancılık:

İnek Besiciliği, Keçi Besiciliği, Tavuk Besiciliği, Arıcılık, Balıkçılık gibi iş alanlarına mikrokredi verilmektedir.
Ticaret:
Kozmetik, Takı Satımı, Temizlik Ürünleri Satımı, Havlu Satımı, Süs Eşyaları yapımı ve satımı gibi iş alanlarına mikrokredi verilmektedir.

İşlem ve Üretim:

Dikiş, Nakış, Havlu Kenarı Üretimi, Şapka Yapımı, Patik yapımı, Kazak yapımı, Yemeni yapımı gibi iş alanlarına mikrokredi verilmektedir.

Tarım:

Elma Yetiştiriciliği, Patates Yetiştiriciliği, Turunçgil Yetiştiriciliği, Fındık Yetiştiriciliği, Nane yetiştiriciliği, Sebze yetiştiriciliği, Çay yetiştiriciliği gibi iş alanlarına mikrokredi verilmektedir.

Hizmetler:

Ayakkabı Boyama, Saat Tamirciliği, Gözleme ve Hamur İşi Yapımı gibi iş alanlarına mikrokredi verilmektedir.

İşletme Sahipliliği:

Terzi Dükkânı, Aktar Dükkânı, Bakkal Dükkânı, Mantı Dükkânı, Giyim Dükkânı gibi iş alanlarına mikrokredi verilmektedir.”
Hayal GİRİŞİM

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.


  Arsiv
  Arsiv
  HAVA DURUMU
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  EN ÇOK YORUMLANANLAR
  BUGÜN
  BU HAFTA
  BU AY
  SPOR TOTO SÜPER LİG
  Tür seçiniz:
  ARŞİV