banner73

16 Şubat 2020 Pazar

51 EKİP, 147 PERSONELLE ASAYİŞ UYGULAMASI

MAKÜ’nün karnesi: PEKİYİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından açıklanan 2018 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu kapsamında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tüm kriterlerde başarılı bulundu.

30 Eylül 2019 Pazartesi 09:12
MAKÜ’nün karnesi: PEKİYİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK'ün internet sitesinden 5 ana gösterge ve 45 alt gösterge doğrultusunda her bir üniversiteye ait 2018 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporlarını kamuoyuna açtıklarını bildirdi.  Saraç, YÖK'te düzenlenen bilgilendirme toplantısında, 2018-Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporunu açıkladı.

ÜNİVERSİTELERE 5 ANA BAŞLIK, 45 GÖSTERGEDE KARNE

Saraç, başlangıç olarak, 5 ana başlıkta 45 göstergeye ait 2018 yılı verileri ile üniversitelerin izlenmesi ve değerlendirilmesinin yapıldığını bildirdi. Hazırlanan raporlarda, üniversitelere ait verilerin, topluma açık, şeffaf ve nesnel bir şekilde beyan edildiğini aktaran Saraç, “Üniversitelerimizin çalışmalarını objektif ölçütlere göre değerlendirmek için eğitim ve öğretim; araştırma-geliştirme, proje ve yayın, uluslararasılaşma, bütçe ve finansman, topluma hizmet ve sosyal sorumluluk alanları olarak belirlendi” bilgisini verdi. Bu verilerin toplanması için üniversitelerin elektronik ortamda veri girişlerini yapacakları bir sistemin kurulduğunu belirten Saraç, “Oluşturduğumuz bu veri tabanı bizlere, üniversitelere ve kamuoyuna, üniversitelerimiz ile ilgili farklı açılardan analiz yapma fırsatı sunacak. Yükseköğretim sistemine ve her bir üniversiteye yönelik politikalar geliştirilirken bu veri tabanındaki verilerin önemli bir kaynak olacağına inanıyoruz” değerlendirmesini yaptı.
ÜNİVERSİTELERİN GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER SUNULACAK

Bu analizlerin aynı zamanda üniversitelerin temel fonksiyonlarını yerine getirirken hangi alanlarda güçlü veya zayıf olduklarına, hangi alanlarda potansiyel fırsat veya tehditlerinin bulunduğuna dair önemli bilgiler sunacağını ve üniversite yönetimlerinin karar alma süreçlerinde de önemli destek mekanizmalarından biri olacağını düşündüklerini aktaran Saraç, şöyle devam etti: “Bu kapsamda, YÖK'ün internet sitesinden 5 ana gösterge ve 45 alt göstergeler doğrultusunda oluşturulmuş olan ve her bir üniversitemize ait 2018 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporlarını bugün itibarıyla kamuoyuna açtık. Bu yıl 207 yükseköğretim kurumumuzdan 172 üniversitemizin 2018 yılına ait raporlarını yayınlıyoruz. 2018'de verileri henüz oluşmamış üniversitelerin bir başka ifadeyle yeni kurulan veya ayrılan üniversitelere ait raporları önümüzdeki yıldan itibaren yayımlanacak.

AMAÇ, ÜNİVERSİTELERİN DAHA İYİYE DOĞRU GİTMELERİNİ DESTEKLEMEK

Raporla ilgili önemli bir hususa dikkati çekmek istediğini dile getiren Saraç, “Yayımlanan raporlar ile amacımız üniversiteleri iyi veya kötü olarak ayırmak ya da birini diğeriyle kıyaslamak değil. Asıl gayemiz, belirlenen kriterlere göre üniversitelerimizin gelişmeye açık yanlarını ortaya koymak ve her bir üniversitemizi kendi gelişme şartları içerisinde değerlendirerek daha iyiye doğru gitmelerini desteklemektir” diye konuştu. Her üniversitenin kendine özgü şartlar dahilinde faaliyetlerini sürdürdüğünün altını çizen Saraç, “Çok köklü bir üniversite ile daha kuruluş aşamalarını yeni tamamlamış olan bir üniversitenin aynı koşullar altında karşılaştırılması eşyanın tabiatına aykırıdır. Bu nedenle bütün üniversitelerin belirlenen 5 temel alanda da üst düzey performans sergilemesi elbette beklenmemektedir. Nihai hedefimiz, üniversitelerimizin bu 5 alanda belirli bir seviyeye ulaşmasını sağlamaktır” dedi. 2018'e ait her bir üniversitenin izleme ve değerlendirme raporlarına Yükseköğretim Kurulunun ana sayfasından ulaşılabileceğini bildiren Saraç, öğrenciler, akademisyenler, üniversite yöneticileri ve diğer paydaşların üniversitelerinin 5 alanda ve 45 göstergeye ait sonuç raporunu görebileceklerini söyledi. YÖK Başkanı Saraç, “Önemle belirtmek isterim ki Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları ile amacımız sıralama yapmak değildir. Bu süreçte hedefimiz, öncelikle yıl esaslı olmak üzere üniversitelerin gelişimini ortaya koymaktır. Diğer bir ifade ile her bir üniversiteyi kendisiyle yarıştırma ve daimi tekamül, gelişim esaslı faaliyet yapmaya sevk etmektedir” ifadelerini kullandı. 2018-Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu'nun tamamına, httpswww.yok.gov.truniversiteler2018-izleme-ve-degerlendirme-raporlari sayfasından erişilebilecek.
MAKÜ’NÜN KARNESİ PEKİYİ
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından açıklanan 2018 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu kapsamında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tüm kriterlerde başarılı bulundu. İzleme ve Değerlendirme Raporunda özellikle Eğitim ve Öğretim, Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın, Uluslararasılaşma, Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk kriterlerindeki yükseliş dikkat çekti.
İŞTE MAKÜ’NÜN KARNE DETAYLARI
Eğitim ve Öğretim kriteri:
Mezun olan doktora öğrenci sayısı: 8

Kamu Personel Seçme Sınavlarında (KPSS) üniversitenizin ilk yüzde 10’a giren ilk beş programı ve bu programların kendi içindeki sıralaması: 4

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavlarında (ALES) üniversitenizin ilk yüzde 10’a giren ilk beş programı ve bu programların kendi içindeki sıralaması: 5
Uluslararası sempozyum, kongre veya sanatsal sergi sayısı: 4

Öğrencilerin yaptığı sosyal veya endüstriyel proje sayısı: 7
Üniversitenin bölüm ve programlarındaki genel doluluk oranı: yüzde 87,72

Erişilebilen ders bilgi paketi oranı: yüzde 80

Mezun takip sistemindeki mezunların oranı: yüzde 19,79

Öğrencilerin kayıtlı oldukları program dışındaki diğer programlardan alabildikleri ortalama seçmeli ders oranı: yüzde 9,85
Akademik huzuru bozmaya yönelik, akademik ve idari personel ile öğrencilere ait açılan disiplin soruşturması dosya sayısı: 23
Akademik huzuru bozmaya yönelik, akademik ve idari personel ile öğrencilere ait sonuçlandırılan disiplin soruşturması dosya sayısı: 21

Üniversite kütüphanesinde öğrenci başına düşen basılı kitap sayısı: 2,075

Üniversite kütüphanesinde öğrenci başına düşen elektronik yayın sayısı: 5,976
ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME, PROJE VE YAYIN

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı: 0,0626

SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI ve ESCI endeksli dergilerde yayımlanmış öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı: 0,2241
Üniversite adresli bilimsel yayınlara açık erişim oranı: %41,33
Başvurulan patent, faydalı model veya tasarım sayısı: 2

En yüksek %10’luk dilimde atıf alan yayın sayısı: 24,999
ükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bilim, teşvik ve sanat ödülleri sayısı: 1

YÖK 100/2000 projesi kapsamındaki öğrenci sayısı: 15

10 TÜBİTAK tarafından öğrenci ve öğretim elemanlarına verilen ulusal ve uluslararası araştırma bursu sayısı: 8
TÜBİTAK tarafından öğrenci ve öğretim elemanlarına verilen ulusal ve uluslararası destek programı sayısı: 38
Ulusal ve uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş Ar-Ge niteliği taşıyan proje sayısı: 21
ULUSLARARASILAŞMA

Üniversitedeki yabancı uyruklu doktoralı öğretim elemanı sayısı: 3

Üniversitedeki yabancı uyruklu öğrenci sayısı: 207

Uluslararası değişim programları kapsamında gelen öğretim elemanı sayısı:12

Uluslararası değişim programları kapsamında gönderilen öğretim elemanı sayısı: 44

Uluslararası değişim programları kapsamında gelen öğrenci sayısı: 17

Uluslararası değişim programları kapsamında gönderilen öğrenci sayısı: 178

Üniversite öğretim elemanlarının aldığı uluslararası fonlara dayalı proje sayısı: 3

BÜTÇE VE FİNANSMAN

Merkezi bütçe dışı öz gelir, döner sermaye, fon vb. gelirlerin yıllık bütçeye oranı: %26,54
Ar-Ge’ye harcanan bütçe oranı: %4,44
Ar-Ge’ye harcanan yatırım bütçesi oranı: %8,44

Endüstri ile ortak yürütülen proje sayısı: 2

Endüstri ile ortak yürütülen projelerin toplam bütçesi (D.4.1’de belirtilen projelerin): 996998
Teknopark yıllık ciro artış oranı: %100

Üniversiteye kazandırılan bağış miktarı: 450828,04

Öğrenci başına yapılan harcama miktarı: 6472,37

Yayın alımının bütçeye oranı: %0,362

Üniversitenin sağladığı eğitim burslarından faydalanan öğrenci oranı: %2,5

TOPLUMA HİZMET VE SOSYAL SORUMLULUK

Sosyal sorumluluk projesi sayısı: 5

Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) ve Dil Merkezi (DİLMER) tarafından mesleki eğitime yönelik verilen sertifika sayısı: 1103
Kariyer Merkezi çalışmaları kapsamında öğrenci ve mezunlara yönelik gerçekleştirilen faaliyet sayısı:82

Diğer kamu kurumları ile birlikte yürütülen proje sayısı: 34

Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin yapılan faaliyet sayısı: 11

Üniversitenin aldığı Engelsiz Üniversite Ödülü, Engelsiz Bayrak Ödülü, Engelsiz Program Nişanı ve Engelli Dostu Ödülü sayısı: 1
Hayal GİRİŞİM

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
  YAZARLAR Tümü


  Arsiv
  Arsiv
  HAVA DURUMU
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  EN ÇOK YORUMLANANLAR
  BUGÜN
  BU HAFTA
  BU AY
  SPOR TOTO SÜPER LİG
  Tür seçiniz:
  ARŞİV