banner66

25 Mayıs 2019 Cumartesi

JANDARMA YİNE AFFETMEDİ!

MAKÜ’de “2019 Yılı Olağan Sektör Meclisi” toplandı

Yükseköğretim Kurulu koordinasyonunda Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından desteklenen Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı kapsamında başvuru yapan üniversiteler arasından projesi başarılı bulunan 5 üniversite arasında yer alan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bölgesel Kalkınma Odaklı Hayvancılık Projesi “2019 Yılı Olağan Sektör Meclisi” toplantısı, Konferans ve Sergi Salonu’nda gerçekleştirildi.

23 Şubat 2019 Cumartesi 11:26
MAKÜ’de “2019 Yılı Olağan Sektör Meclisi” toplandı

Yükseköğretim Kurulu koordinasyonunda Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından desteklenen Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı kapsamında başvuru yapan üniversiteler arasından projesi başarılı bulunan 5 üniversite arasında yer alan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bölgesel Kalkınma Odaklı Hayvancılık Projesi “2019 Yılı Olağan Sektör Meclisi” toplantısı, Konferans ve Sergi Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantı MAKÜ Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlanan hayvancılık projesi tanıtım videosu izlenmesi ile devam etti.   MAKÜ Prof. Dr. Adem Korkmaz’ın açılış konuşmasının ardından, Prof. Dr. Şenol Güzel, Prof. Dr. Yunus Çetin, Prof. Dr. Hakan Öner, Doç. Dr. Ali Murat Alpaslan, Doç. Dr. Ali Sungur, Dr. Öğretim Üyesi Onur Sevli projeler hakkında birer sunum yaptılar. Akabinde Burdur Valisi Hasan Şıldak konuşmada bulundu. İstişare toplantısı düzenlendi.

VALİ ŞILDAK, “BİZ” DİYEBİLMEK ÇOK ÖNEMLİ..”

Açılış konuşmasında birlikteliğe vurgu yapan Burdur Valisi Hasan Şıldak; “Burada devletimizin, hükümetimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın yaklaşımını da ortaya koyan bir farkındalık var. Metropol Üniversitelerinden farklı olarak bazı bölgelerimizdeki daha çok kırsal bölgelere Anadolu’muza yönelik hizmet veren üniversitelerimize bu yıl 5 üniversite daha katılıyor. Anlaşılan o ki 10 Üniversitemiz ülkemizde bölgesel olarak seçilmiş sektörlere daha yoğun katkı verecek. Bilimsel birikimini, çalışmalarını bu sektörün ihtiyaçlarına, gelişimine adayacak. Bu yönde ilerleyecek. Bu ne demek oluyor? Tabii ki tarım ve hayvancılık çok geniş bir alan. Bu alanın içerisinde bulunan sektör temsilcileri, gerek kamu kurum ve kuruluşları, gerek meslek kuruluşları, birlik temsilcileri, kooperatifleri o kadar geniş bir coğrafyayı tanımlıyor ki bu alan, burada bilimsel katkı, akademik destek devreye giriyor.  Bu çok önemli bir fırsat, ilin gelişimi bu manadaki değerli katkı çok önemsenmeli. Bu manada bize bir şeyi daha hatırlatıyor. Ortak çalışma kültürü, müşterek hareket edebilme, iş birliği yapabilme, gerek kamuda, gerekse sivil toplum olarak bu işbirliğini başarabilme ortaya koyma bu manada baktığımızda aslında Burdur altyapısı ile sektörün içinde bulunduğu yapı ile buna da hazır. Bunu nasıl söyleyebiliyoruz? İlimizde gerek hayvancılık anlamında, gerekse tarım anlamında pek çok kooperatif faaliyet gösteriyor. Türkiye ölçeğinde baktığınızda bunu Burdur’da çok iyi seviyede geliştirildiğini başarıldığını görüyorum. Bu aslında zor bir model. Demek ki burada insanlarımız hayvancılık ve tarım alanında bunu başardığını görüyoruz. Bizde kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları, üst birlikler ve üniversitemiz olarak bunu başarabiliriz. Bu yolda ilerleniyor. Bugünkü çalışmada buna da işaret ettim. Bütün ilimize bazı mesajlar verdiğini düşünüyorum. Her şeyden önce ortak çalışmaları başarabilmek, “BİZ” kültürünü geliştirebilmek, “BİZ” diyebilmek çok önemli. Konulara sahip çıkmak, katkı vermek çok önemli. Ama yanı zamanda ‘bir işi başarıyken birlikte yapmanın da tadını ruhunu zevkini yaşayabilmek çok önemlidir’ diye düşünüyorum” diye konuştu.

“2019 YILI CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNİN ASIL UYGULAMAYA GEÇECEĞİ YILDIR”
2019 yılının bir atılım ve pozitif bir yaklaşım yaşanacağını bir yıl olduğunu düşündüğünü sözlerine ekleyen Burdur Valisi Hasan Şıldak, “Bunu söylerken bazı verilere, elimizdeki bilgilere, bulgulara dayalı olarak bunu söylüyorum. Bazı temelleri var bunun. Çünkü 2019 yılı Başkanlık yönetim modelinin ülkemizde, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin asıl uygulamaya geçeceği yıldır” dedi.

“YENİ SİSTEM NASIL OLACAK?

Bu yılın kamudaki bazı yatırım kısıtlamalarına rağmen elimizdeki mevcut uygulanmakta olan projeler ile yeni başlayacak projelerin getireceği dinamizmle, Burdur’da dolu dolu yaşanacağını ben şimdiden görebiliyorum. Bu manada çok mutluyum. Pozitif yaklaşımı, bu olumlu bakış açısını, bütün kamu kurum ve kuruluşlarımıza, reel sektör temsilcilerimize yansımanı, be bunun halkımıza da yansıtılmasını çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir durağanlık bir durgunluk asla yaşamayacağız. Yeni model nasıl bir model? Onu söyleyeyim. Geçenlerde yaşadığımı somut bir olay. Bir hazine arazisinin İl Özel İdaresi adına tahsisi ile ilgili proje bağlamında, yazışmamız oldu. İlgili genel müdürümüzü aradım. Aynı gün içerisinde genel müdürü tahsisi yaptı. Milli Emlak Müdürümüz bize şunu söyledi. Yıllardır bu işi yapıyorum. Hiç böyle bir vaka ile karşılaşmadım. Bizim hızlanmamız lazım. Kamu da basit bürokratik işleyişi kırmamız lazım. Bu birlikte çalışmayı, başarabilmeyi de içeriyor zaten. Hem hızlı, hem verimli hem kendinden emin bir şekilde ilerlememiz lazım. Bu projenin bize hatırlattıkları, verdiği mesajlar bunlar. Projemizin çok önemli sonuçlarla, bölge insanımıza, bire bir sektöre çok katkılar vereceğini düşünüyorum. Bunu düşünenler hayata geçirenler sağ olsunlar. Bugün sektör toplantımızın da hayırlı netice ile sonuçlanmasını temenni ediyorum” dedi.

VALİ ŞILDAK, SEKTÖR İSTİŞARE TOPLANTISI’NIN AÇILIŞ KONUŞMASINI YAPTI

Projelerin sunumunun ardından Sektör İstişare toplantısı yapıldı. Burdur Valisi Hasan Şıldak, başkanlığından gerçekleşen toplantının açılışında yaptığı konuşmada; “Burada tasarlanan projelerin gerçekleşmesi halinde değil, Burdur’un hayvancılıkta marka haline gelmesi, ‘Dünya’da marka haline gelmesini öngörmek mümkündür’ diye düşünüyorum. Çünkü eğitim faaliyetinden tutun bütün, teknolojik donanımları, hayvancılık sektörüne sunulması, belgelendirmeden her türlü iyileştirme, ırkların ıslahına kadar uzanan bir yelpazede çok kapsamlı çalışmalar yürütülmüş. Projemiz 5 yıllık bir süreyi kapsıyor. Alt bileşenleri  çok sayıda projeyi içeriyor. 5 yılın 1 yılı geride kalmış. Zamanlama ve içerik olarak 1 yılı çok iyi değerlendirilmiş” diye konuştu. Ayağa yere basan sektörün gerçek ihtiyaçlarını hedeflenerek ortaya konulduğuna vurgu yaptı.

KORKMAZ: “SEKTÖRÜN İHTİYAÇ DUYDUĞU, GELİŞİM MODELİNİ BENİMSİYORUZ”

Toplantının açılış konuşmasında önemli mesajlar veren Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, “Üniversiteler bulundukları sosyal ve ekonomik çevreye elde etmiş oldukları verileri, yaptıkları çalışmaları ve araştırmaların sonuçlarını doğrudan paylaşarak toplumun diğer kesimlerinin gelişimlerini sağlayacakları modellemeler konuşulmaktadır. Bu tüm üniversitelerin misyonu olmamakla birlikte özellikle yerele yayılmış ve belli bir büyüklüğe ve güce gelmiş üniversitelerden beklenen bir misyon olduğunu söyleyebiliriz. Bu anlamda üniversitemiz de bu konudaki gücünü, altyapısını ve akademik birikimini, zihinsel odaklanmasını ve farkındalığını bölgesine çevirdi. Geçmişte de böyleydi fakat yaptığımız bu çalışmalarla bunun kurumsal ve süreklilik arz eden bir yapıya dönüşümü sağlandı. Projeler, çalışmalar kişilerin varlığına odaklanırsa o kişiler olmadığında çalışmalar da bitiyor. O yüzden hep şu çabanın içinde olmak gerekiyor. Kişiler, şahıslar geçicidir, kurumların sağlıklı ve etkili bir şekilde çalışacak mekanizmaların kurulması gerekmektedir. Sürdürülebilirlik dediğiniz o sihirli kelimenin ne olduğunu şimdi uyguluyoruz. Araştırma merkezlerini kurduk. Birçok projemiz var ve yeni projeler de oluşturulacak. Sivil toplum veya girişimcilerle oluşturulacak yeni projelerle bu 6 merkezimiz doğrudan temasta olacak. Bu merkezlerin içinde Belgelendirme Merkezi’miz de bulunuyor. Ulusal ve uluslararası akreditasyonlarının alınması adına çok önemli bir merkez olduğunu söyleyebiliriz. İşlerin tanımlanmasını yaparsanız markanın tanıtımını yapmış oluyorsunuz. Temel bileşen analizlerinin yapıldığı belgelenmeye dayalı bir sistemle bir Burdur markasının oluşmasının yolunu da açmış oluruz. Bu bir kalkınma projesidir. Sektörün ihtiyaç duyduğu noktada var olacağımız bir gelişim modelini benimsiyoruz” dedi.

İSTİŞARE TOPLANTISININ ARDINDAN KATILIMCILARA SÖZ VERİLDİ

Burdur Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Başgül, Burdur Ticaret Borsası Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp, Meclis Başkanı Hikmet Çankır,  Köy Koop. Burdur Birliği Başkanı Yakup Yıldız, Burdur Ziraat Odası Başkanı Kemal Kubilay, Burdur Kırmızı Et Üreticiler Birliği Başkanı Turan Çayır, Burdur Arıcılar Birliği Başkanı Mesut Bilgiç sunumu yapılan İneklerde embriyo nakli, genetik ıslah ve boğa adayı üretimi, Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve yaygınlaştırılması, salyangoz yetiştiriciliğine varıncaya kadar sunumu yapılan projeler hakkında görüşlerini ortaya koydular.  
Halil İbrahim KARA

 

 

 

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.


  Arsiv
  Arsiv
  HAVA DURUMU
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  EN ÇOK YORUMLANANLAR
  BUGÜN
  BU HAFTA
  BU AY
  SPOR TOTO SÜPER LİG
  Tür seçiniz:
  ARŞİV