banner66

20 Nisan 2019 Cumartesi

Vali Şıldak’tan, İl Genel Meclisine ziyaret İNSAN VE SONUÇ ODAKLI YÖNETİM ANLAYIŞI!

İŞKUR DESTEKTE SINIR TANIMIYOR

Türkiye İş Kurumu Burdur İl Müdürü Ramazan Erdim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 günlük eylem planı kapsamında hazırlanan iş hayatında canlılık kazandırmak, işsizlerin istihdamını kolaylaştırmak ve iş verenlerin eleman ihtiyaçlarını daha kolay karşılayabilmeleri için verilen teşvik uygulamalarını yaptığı yazılı basın açıklaması ile Burdur kamuoyu ile paylaştı.

22 Ekim 2018 Pazartesi 10:24
İŞKUR DESTEKTE SINIR TANIMIYOR

 

Türkiye İş Kurumu Burdur İl Müdürü Ramazan Erdim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 günlük eylem planı kapsamında hazırlanan iş hayatında canlılık kazandırmak, işsizlerin istihdamını kolaylaştırmak ve iş verenlerin eleman ihtiyaçlarını daha kolay karşılayabilmeleri için  verilen teşvik uygulamalarını yaptığı yazılı basın açıklaması ile Burdur kamuoyu ile paylaştı.

İŞ’TE ANNE PROJESİ

Açıklamana; “İŞKUR olarak her zaman işverenlerimizin ve işsizlerimizin yanında olarak, İşverenlerimizin aradıkları vasıfta eleman ihtiyaçlarını karşılamada ve işsizlerin de uygun olduğu işlere yerleştirmede aracı olmaya çalışıyoruz” sözleri ile başlayan İŞKUR Müdürü Erdim; “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ ın açıklamasıyla başlayan 100 Günlük Eylem Planı kapsamında iş hayatına canlılık kazandırmak, işsizlerin istihdamını kolaylaştırmak ve işverenlerin eleman ihtiyaçlarını daha kolay karşılayabilmeleri için teşvik uygulamaları devreye girmiştir. Bunlardan birisi “İş’ te Anne Projesidir” dedi.

ANNELERE 70 TL, ÇOCUKLARI İÇİN 400 TL DESTEK

 Çalışmak isteyen anneleri teşvik edecek “İş’ te Anne Projesi” ile İŞKUR tarafından düzenlenecek en az yüzde elli istihdam garantili mesleki eğitim kursları ile işbaşı eğitim programlarına katılan kadınlara kursa devam ettikleri günler için 70  Tl verildiğini aktaran Müdürü Erdim; “Zaruri gider ödemesi yapılacaktır. Aynı zamanda İş Kazası ve Meslek Hastalıkları ile Sağlık sigortası primleri ödenmektedir.  Yine kadınlara yönelik sanayi sektöründe düzenlenen mesleki eğitim kurslarına ve imalat sektöründe düzenlenecek İş Başı Eğitim Programlarına katılanlara çocuk bakım desteği verilmektedir. Bahsedilen sektörlerdeki kurs veya programlara katılan kadınların bakmak zorunda oldukları 2-5 yaş aralığındaki çocukları için program veya kurs süresi boyunca kreş/ gündüz bakım evine giden çocukları için aylık 400 TL.  Çocuk bakım desteği verilmektedir” açıklamasında bulundu.

 KİMLER FAYDALANACAK?

Proje kapsamı hakkında da bilgiler veren İŞKUR Burdur İl Müdürü Ramazan Erdim;

Sosyal yardım alan anneler

ŞÖNİM tarafından yönlendirilmiş anneler,

Kadın Sığınma Evleri tarafından yönlendirilmiş anneler,

Bakanlığın farklı birimlerinden yönlendirilmiş anneler,

Kuruma bireysel (kendisi) olarak başvuran anneler yararlanacağını söyledi.

     İŞE İLK ADIM PROJESİ

Cumhurbaşkanımızın 100 Günlük Eylem Planında yer alan ve İŞKUR tarafından uygulanacak olan

 

 “İşe İlk Adım Projesi” kapsamında üniversite mezunu 18-29 yaş aralığındaki gençler işbaşı eğitim programına alınarak mesleki deneyim kazanmaları sağlanacağını kaydeden Müdür Erdim, İmalat ve Bilişim sektöründe 6 ay, muhabirlik mesleğinde 9 ay, Diğer sektörlerde 3 ay.

İşbaşı eğitim programı sonrasında istihdamları devam eden gençler için işverenlere zorunlu istihdam süresinde net asgari ücretin yüzde 50’si tutarında İŞKUR tarafından ücret desteği sağlanacak.  Bu süreden sonra işveren kişinin 12 ay daha istihdam edileceğine dair taahhüt vermesi halinde net asgari ücretin yüzde 25’i tutarında ücret desteği bir yıl boyunca İŞKUR tarafından karşılanmaya devam edecek. Bu projeyle üniversite mezunu gençleri işe alan işverenlere ücret desteği sağlanarak uzun süreli istihdamları sağlanmış olacaktır” diye konuştu.

NİTELİKLİ İŞGÜCÜ YETİŞTİRME PROJESİ

Diğer bir projelerini Dijital Ekonominin ihtiyaçlarını karşılayabilecek Nitelikli İşgücü Yetiştirme Projesi olduğunu sözlerine ekleyen Müdürü Erdim; “Dijitalleşen sanayide nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanabilmesi ülkemiz açısından önemli bir konu haline gelmiştir. Gelişen sanayinin gerekliliklerine bağlı olarak her geçen gün yeni meslek alanları ortaya çıkmaktadır. Sanayi 4.0 ile iş tanımlarında ve çeşitlerinde de oldukça önemli değişimler olması beklenmektedir. Sanayi 4.0 ile gelecekte bilgi ve iletişim teknolojileri ve Ar-Ge alanında gelişen teknoloji ve üretim süreçlerinin değişimi ile birlikte; Endüstriyel Bilgisayar Programcılığı, Giyilebilir Teknoloji Tasarımcısı, Endüstriyel Kullanıcı Arayüzü Tasarımcısı, Bulut Bilişim Uzmanı, Siber Güvenlik Uzmanı, Veri Analisti, ERP Uzmanı, Sosyal Medya Uzmanı, Yazılım Geliştirme Uzmanı, Mobil Yazılım Uzmanı, Oyun Geliştirme Uzmanı gibi yeni mesleklerin ortaya çıkacağı, bazı mesleklerde ise işgücü talebinin artacağı öngörülmektedir. Kural olarak projelerde hizmet sağlayıcıların en az yüzde elli istihdam taahhüdü vermesi gerekmektedir. İşbirliği yöntemiyle üniversitelerle istihdam garantisiz kurs düzenlenmesi mümkündür. Bu şekilde düzenlenecek kurslarda hizmet sağlayıcıya sadece eğitici ücreti ödenecektir. Proje kapsamında proje teklifinde bulunabilecek kurum/kuruluşlar; Üniversiteler, 5580 sayılı Kanuna tabi özel öğretim kurumları ve özel eğitim işletmeleri, kuruluş amaçları doğrultusunda olmak şartıyla kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, iktisadi işletmeleri bulunan dernek ve vakıflar, özel sektör işyerleri ile özel istihdam bürolarıdır. Bu kapsamda uygulanacak olan işbaşı eğitim programları geleceğin meslekleri olarak belirlenen mesleklerde düzenlenebilecek olup, 18-29 yaş aralığındaki katılımcılar için dokuz aya kadar işbaşı eğitim programı düzenlenebilecektir. Düzenlenecek olan işbaşı eğitim programları; en az iki sigortalı çalışanı olan ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda tanımlanan “Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde” faaliyet gösteren işyerlerini, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’da sayılan “teknoloji merkezleri (teknoloji merkezi işletmeleri)”, “Ar-Ge merkezleri” ile “Tasarım Merkezi” olarak faaliyette bulunan işyerlerini kapsamaktadır. Ayrıca bunlardan ayrı olarak bilgi ve iletişim sektöründe en az yirmi sigortalı çalışanı olan, sektörde faaliyet gösteren ve belirlenen mesleklerde program düzenlemesi İl Müdürlüğü tarafından uygun görülen işyerleri de bu kapsamda düzenlenecek işbaşı eğitim programlarından yararlanabilecektir” dedi.

ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜLERE HİBE PROJESİ

 İŞKUR tarafından yürütülen diğer bir projenin Engelli ve Eski Hükümlülere Hibe Projesi olduğunu belirten İŞKUR Burdur İl Müdürü Ramazan Erdim; “Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyon tarafından verilecek desteğin amacı, engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına, engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonları, işe ve işyerine uyum projeleri, destek teknolojileri ve korumalı işyerleri ile diğer projeler aracılığı ile istihdamlarına yardımcı olmaktır. Kendi işini kurmak isteyen engelli ve Eski Hükümlülerin İŞKUR tarafından belirlenen şartları taşıması gereklidir. Komisyon değerlendirmesi sonrasında kaynak tahsis edilmesine karar verilen projelerde, başvuru sahibinin talep etmesi halinde, Engellilere 50.000TL. Kuruluş işlemleri desteği, İşletme gideri desteği, Kuruluş desteği, Eski Hükümlülere de brüt asgari ücretin 15 katına kadar kuruluş desteği verilmektedir. Yine, İşgücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel veya ruhsal engelli bireylere istihdam oluşturmak amacıyla Devlet tarafından teknik ve mali yönden desteklenen ve çalışma ortamı özel olarak düzenlenen korumalı işyeri kurma talepleri de desteklenmektedir” açıklamasında bulundu.

MESLEKİ EĞİTİM VE BECERİ GELİŞTİRME İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

İŞKUR ile TOBB arasında işgücü piyasasının talep ettiği niteliklerde işgücünün yetiştirilmesi için kamu-özel sektör işbirliğinde teorik ve uygulamalı eğitimlerin birleştirilmesini içerecek şekilde mesleki eğitimlerin düzenlenmesine yönelik Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü’ (MEGİP) imzalanmış ve uygulamaya geçtiğini hatırlatan Müdür Erdim; “Protokolün amacı işverenlerin nitelikli işgücü ihtiyacını meslek edindirme kursları ile teorik ve uygulamalı eğitimlerle kalifiye eleman yetiştirerek karşılamaktır. Bu programların başlatılabilmesi için işverenlerin taleplerini Ticaret ve Sanayi Odalarına bildirmeleri, eğitim sonunda da kursiyerlerin en az 50 sini 120 günden az olmamak üzere en az program süresi kadar istihdam etmeyi taahhüt etmesi gerekmektedir. Mesleki eğitim kurslarında; Karşılanabilecek giderler: 1-Eğitici Gideri: 2-Kursiyer Zaruri Gideri ve Sigorta Prim Giderleri, 3-Temrin gideri, 4-Diğer giderler Burdur ilimizde bulunan ve kalifiye eleman ihtiyacı olan işverenlerimiz Devletimizin uygulamaya koyduğu bahsettiğimiz teşviklerden yararlanmak için İl Müdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.” Sözlerine yer verdi. Halil İbrahim Kara

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
  YAZARLAR Tümü


  Arsiv
  Arsiv
  HAVA DURUMU
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  EN ÇOK YORUMLANANLAR
  BUGÜN
  BU HAFTA
  BU AY
  SPOR TOTO SÜPER LİG
  Tür seçiniz:
  ARŞİV