banner6

15 Kasım 2018 Perşembe

Ateşli silahlarla havaya ateş açılması yasaklandı

BURDUR MERKEZ CUMHURİYET, KIŞLA, MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULLARI ONARIM İŞİ

BURDUR İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİK

03 Temmuz 2018 Salı 15:55
BURDUR MERKEZ CUMHURİYET, KIŞLA, MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULLARI ONARIM İŞİ

BURDUR MERKEZ CUMHURİYET, KIŞLA, MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULLARI ONARIM İŞİ 

BURDUR İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİK BURDUR MERKEZ CUMHURİYET, KIŞLA, MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULLARI ONARIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

1 -İdarenin

: 2018/332109 

a) Adresi

: Burç Mahallesi Cumhuriyet Meydanı 50. Yıl Kültür Sarayı 15100 BURDUR MERKEZ/BURDUR

b) Telefon ve faks numarası

: 2482342060 - 2482338928

c) Elektronik Posta Adresi

pianproje@burdurozid.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

2-İhale konusu yapım işinin

• https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

a) Niteliği, türü ve miktarı

: Yapım İşi, Burdur Merkez Cumhuriyet, Kışla, Mehmet Akif

Ersoy İlkokulları Onarım İşi, 3 adet Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

: BURDUR MERKEZ

c) İşe başlama tarihi

' Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

3- İhalenin

:Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

a) Yapılacağı yer

: BURDUR İL ÖZEL İDARESİ BİNASI (Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü) Burç Mahallesi Cumhuriyet Meydanı 50.

Yıl Kültür Sarayı Kat:ı Merkez/BURDUR

b) Tarihi ve saati

: 12.07.2018 - 12:00

4.  İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerIendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:          

4.12. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya imza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3, Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4. 1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı ait yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2.  Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.  Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4. 4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

19/06/2018 tarih ve 30453-M sayılı resmi gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğindeki B/lll. Grup bina işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.42. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.  ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.  ihale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı BURDUR İL ÖZEL İDARESİ (Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü) adresinden satın alınabilir.

72. ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.                Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BURDUR İL ÖZEL İDARESİ (Plan Proje Yatırım ve inşaat Müdürlüğü) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.                İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10.            İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.            Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12.            Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhalede          Uygulanacak          Sınır           Değer          Katsayısı                (N)

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.


  Arsiv
  Arsiv
  HAVA DURUMU
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  EN ÇOK YORUMLANANLAR
  BUGÜN
  BU HAFTA
  BU AY
  SPOR TOTO SÜPER LİG
  Tür seçiniz:
  ARŞİV