banner66

18 Temmuz 2019 Perşembe

ALTIN TAHVİLİNDE SON GÜN!

-Hazine Müsteşarlığının, Ziraat Bankası aracılığıyla ‘Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası’, altın alım işlemleri bugün sona eriyor.

22 Ocak 2019 Salı 15:01
ALTIN TAHVİLİNDE SON GÜN!

 Devlet Güvencesiyle, Mutlu Altınlar Ziraat’te

Burdurlular, Hazine Müsteşarlığının, Ziraat Bankası aracılığıyla ‘Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası’ ihracına yoğun ilgi gösteriyor. İlk olarak Burdur Şubesinde başlayan altın alım işlemleri bugün sona eriyor.
Altınlarını teslim eden vatandaşlara, 6 aylık kupon/kira oranı %1,20,  yıllık ise 2,40 oranında faiz verilecek. Altın teslimi yapan vatandaşlardan vergi de alınmayacak. Ülkemizin refah seviyesinin artması ve yastık altında bulunan altınların değerlendirilmesi için çalışma başlatan Hazine Müsteşarlığı, Ziraat Bankası aracılığıyla Burdurlulara büyük bir fırsat sunuyor.

Yastık altında bulunan altınlarınızın değerlendirilebilmesi için sadece Ziraat Bankası Burdur Şubesine uğramanız gerekiyor.
Konu hakkında edinilen bilgiye göre, altınlar hiçbir iskontoya tabi tutulmaksızın saflığı oranında bire bir kabul edilecek olup, yatırımcılar hiçbir kayba uğramayacak. Başvuru için alt tutar sınırlaması bulunmayan bu uygulamada, teslim edilen altın karşılığında müşterilere hesap cüzdanı verilecek. Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikaları Merkezi Kayıt Kuruluşu bünyesinde kayden saklanacak ve yatırımcı tarafından izlenebilecek. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilecek bu tahvil ve sertifikalardan elde edilecek kazançlar üzerinden herhangi bir vergilendirme söz konusu olmayacak. Yatırımcılar, 2 yıl vadeli bir senede yatırım yapıyor olmakla birlikte, bu tahvil veya kira sertifikaları karşılığında 6 ayda bir kupon/kira geliri elde ederek altın yatırımlarına kazanç sağlayabilecek, bu kazançlarını veya istemeleri durumunda tahvil veya kira sertifikalarının vadesinden önce işlemiş geliri ile anaparalarını kısmen veya tamamen Türk Lirası karşılığı olarak alabilecek. Vade tarihinden önce Ziraat Bankası’na satılan tahvil veya kira sertifikaları için fiziki altın teslimatı yapılmayacak. İhraç tarihini takip eden ilk 3 ay içerisinde tahvil veya kira sertifikalarının Ziraat Bankası’na satılmak istenmesi durumunda, yüzde 1.50 iskonto oranı kullanılarak Bankamızca geri alım yapılırken, ihraç tarihini takip eden 3 aylık süre sonrasında ise, herhangi bir iskonto uygulanmayacak. Altın Tahvili ve/veya Altına Dayalı Kira Sertifikasına sahip olabilmek için talep toplama döneminde başvuruda bulunulması gerekiyor. Altınlarını fiziki altın olarak geri almak isteyen yatırımcılar, Burdur Şubesi için bugün son olarak başvurmaları gerekiyor. Fiziki altın talep etmeyen yatırımcıların anaparaları vade sonunda, Ziraat Bankası’ndaki hesaplarına gram altın olarak, hesaben yatırılacak. Fiziki altın teslimatı vade tarihinden sonra şubelerimizce gerçekleştirilecek.
ALTIN TAHVİLİ/ALTINA DAYALI KİRA SERTİFİKASI

1- Altın Tahvili nedir?

Hazine Müsteşarlığı’nca teslim alınan hurda altın karşılığı çıkartılacak, yatırımcısına 6 ayda bir kupon faizi getirisi kazandıracak Devlet İç Borçlanma Senedi’dir.

2- Altına Dayalı Kira Sertifikası nedir?

Hazine Müsteşarlığı’nca teslim alınan hurda altın karşılığı çıkartılacak, yatırımcısına 6 ayda bir kira getirisi kazandıracak faizsiz tahvillerdir. Altına Dayalı Kira Sertifikası, sertifika sahiplerine, gayrimenkulün kiralanmasından elde edilen kira gelirini, payları oranında dağıtmaktadır.
3-Hazine Müsteşarlığı Altın Tahvili/Altına Dayalı Kira Sertifikası ihracını neden yapmaktadır?

Hali hazırda ülkemizde sisteme dahil edilmemiş, yastık altında 2.200 ton altın bulunduğu tahmin edilmektedir. Bunların ekonomimize kazandırılması, kaynak çeşitliliğinin arttırılması ve yatırımcı tabanının genişletilmesi Hazine Müsteşarlığı’nın bu ihraçtaki amacıdır.

 4-Kimler Altın Tahvili/Altına Dayalı Kira Sertifikası Talebinde bulunabilir?

Yastık altındaki altınını değerlendirirken orta vadeli getiri kazanmak isteyen tüm yurtiçi/yurtdışı yerleşik gerçek kişiler talepte bulunabilir. Yeni müşteri tanımlanması ve hesap açılışlarında cari uyum süreçleri ve mevzuat hükümleri geçerli olacaktır.

 

5- Altın Tahvili/Altına Dayalı Kira Sertifikası’nın müşteriye avantajları nedir?

Altınların evde çalınma/kaybolma riskini ortadan kaldırarak devlet güvencesinde saklama ve stopaj kesintisi olmadan 6 aylık kupon/kira getirisi elde etme olanağı sağlanacaktır.  Altın Tahvili/Altına Dayalı Kira Sertifikası için stopaj oranı %0 olarak belirlenmiştir. 6 aylık kupon/kira oranı (dönemsel) %1,20 (yıllık getiri %2,40)’dır.

6-Toplanacak hurda altın özellikleri nedir?

Altın Tahvili için talep toplama döneminde sadece 22 ve 24 ayar altınlar kabul edilecektir. Hurda altınlar kabul edilirken eksper Darphane tarafından basılan altınları adet olarak, diğer altınları tartarak herhangi bir iskontoya tabi tutmadan değerini hesaplayacaktır. Hurda altınlardaki saflık belirlenirken sadece teslim alınan 22 ve 24 ayar altının içindeki altın miktarı göz önünde bulundurulacaktır. Söz konusu altınların değeri tespit edilirken işçilik bedeli göz önünde bulundurulmayacaktır. Bu nedenle yatırımcıların, kayıp yaşamamaları adına işçilik bedeli yüksek olabilecek altınlarını Altın Tahvili için değerlendirirken bu hususu bilerek hareket etmeleri önem arz etmektedir. 22 ayar bilezik, kolye gibi takılar gerekli şartları sağlaması durumunda kabul edilebilecektir.

7-Hangi tür altınlar kabul edilmeyecektir?

Üzerinde değerli ya da değersiz taş bulunan herhangi bir altın (takı) ve ayrıca Reşat Altınlar eksper tarafından kabul edilmeyecektir. Eksper tarafından yapılan incelemelerde getirilen altınların gerekli özellikleri taşımaması durumunda ve/veya yıpranma, aşınma gibi durumların oluştuğu gözlendiğinde söz konusu altınlar eksper tarafından kabul edilmeyebilecektir. 22 ayar olan bilezik, kolye vb. altınların (takı), üzerinde altın olarak kabul edilemeyecek kanca vb. kısımlar (örneğin kolye birleşim yerleri), yatırımcının rıza göstermesi halinde altından ayrılacak ve söz konusu altın olmayan kısım ayrıştırıldıktan sonraki kalan altın tartılarak değerlendirmeye alınacaktır. Eksper hurda altınların kabulü konusunda müşteriyi bilgilendirecektir.

8-Aynı müşteri birden fazla talepte bulunabilir mi?

Evet, müşteri birden fazla talepte bulunabilir. Bu durumda yeni bir yatırım hesabı açılmasına gerek yoktur; ancak müşteri tekrar talepte bulunduğunda, yeni talebi önceki talebiyle aynı gün bile yapmış olsa, her seferinde sistem tarafından yeni bir vadesiz altın mevduatı açılacaktır.

9-Altın Tahvili/Altına Dayalı Kira Sertifikası müşterinin hesabına nasıl geçecektir?

İhraç tarihinde (talep toplama dönemini takip eden Çarşamba günü) müşterilerin vadesiz altın mevduat hesaplarında sahip oldukları gram altın miktarı karşılığı Altın Tahvilleri/Altına Dayalı Kira Sertifikaları müşterilerin Bankamızdaki Yatırım Hesaplarına aktarılacaktır. Bu aşamada müşterilerin herhangi bir işlem yapmasına gerek bulunmamakta olup müşterilerin vadesiz altın mevduat hesaplarında yer alan her 1 gram altın karşılığında yatırım hesaplarına 1000 adet Altın Tahvili aktarılacaktır. (1 gram altın=1000 nominal DİBS)

10-Müşteri altınını teslim ettikten sonra vazgeçebilir mi?

 Altınların teslim alınıp sisteme girişi yapıldıktan sonra ihraç için yapılan başvuru iptal edilemez.

 11-Dönemsel getiri de fiziki altın olarak talep edilebilir mi?

Hayır, fiziki altın yalnızca vade sonunda anapara ödemesi için talep edilebilecektir. Ara dönem faiz/kira getirileri TL cinsinden müşterinin yatırım hesabına ya da talep edildiği takdirde vadesiz TL mevduat hesabına ödenecektir.

12-Müşterinin vadesinden önce tahvili satmak istemesi durumunda ne olur?

Müşteri, ihtiyaç ya da başka bir nedenle vadesinden önce Altın Tahvili/Altına Dayalı Kira Sertifikası’nı geri satmak isteyebilir. Bu durumda fiziki olarak altın alma hakkı olmayacak olup, tıpkı kuyumcuda altın bozdurur gibi Altın Tahvili/Altına Dayalı Kira Sertifikasını istedikleri zaman Bankamıza satabilecek ve TL karşılığını işlemiş faizi ile birlikte alabileceklerdir. Yapılacak ödemede Altın Tahvili/Altına Dayalı Kira Sertifikasının fiyatı, piyasadaki güncel gram altın fiyatları dikkate alınarak Bankamız tarafından belirlenecektir.

13-Tahvilin vadesinden önce satılması ile ilgili herhangi bir süre sınırlaması var mıdır?

 İhraç tarihini takip eden ilk 3 ay içerisinde (90 ıncı takvim günü dahil) Altın Tahvillerinin/Altına Dayalı Kira Sertifikalarının Bankamıza satılmak istenmesi durumunda, ihraç aşamasında müşterilere yansıtılmayan maliyetlerin bir bölümü dikkate alınarak %1,5 oranında iskonto uygulanarak Bankamız tarafından geri alım fiyatı ilan edilecektir. İhraç tarihini takip eden 3 aylık süre sonrasında (91 inci takvim günü ve sonrası) Altın Tahvillerinin/Altına Dayalı Kira Sertifikalarının Bankamıza satılmak istenmesi durumunda her hangi bir iskonto uygulanmayacaktır. Müşteriye bu konuda bilgi verilmesi önem arz etmektedir. Bunun dışında itfa (vade sonu) tarihinden önceki son 2 gün müşteri geri satım yapamayacaktır.
14-Müşteri tahvilini başka bir kişiye devredebilir ya da satabilir mi?

Müşteriler vade tarihinden önce isterlerse Altın Tahvili/Altına Dayalı Kira Sertifikasını bir başka gerçek kişiye satabilir veya devredebilir. Yatırımcılar hesaplarındaki Altın Tahvilini/ Altına Dayalı Kira Sertifikasını bir başka kişiye satarken veya devrederken tek seferde en az 1000 adet (1 gram) olacak şekilde işlemi gerçekleştirebilecek olup (örnek: 1001, 1002, 2157 gibi) hesaplarında 1000 adetten az senet kalması durumunda 1000 adetten az kalan kısım tek seferde satılabilecek veya devredebilecektir.

15-Vade sonunda anapara ödemesi nasıl gerçekleştirilecektir?
Vade sonunda anapara ödemesinde müşterilerin 4 ayrı seçeneği olacaktır:
·Anapara bedeli vadesiz altın mevduatı hesabına (A02) gram olarak geri ödenebilir.

·Hazine Müsteşarlığı’nın ihraç basın duyurusunda açıkladığı tarihler arasında Bankamıza başvuru yapmak koşuluyla Altın Tahvilinin/Altına Dayalı Kira Sertifikasının anapara bedeli 995/1000 saflıkta 1 kg.’lık külçe olarak veya Darphane tarafından basılan Çeyreklik Cumhuriyet Ziynet Altını olarak vade tarihinden sonra Bankamızca belirlenecek tarihlerde ve şekilde fiziken geri alınabilecektir.

·Hazine Müsteşarlığı tarafından yeni ihraç yapılması durumunda tekrar talepte bulunabilir.

·Müşteri yukarıdaki 3 seçenekten herhangi ikisini ya da hepsini aynı anda talep edebilir.

 16- Vade sonunda fiziki altın teslim isteyen müşteriler için süreç nasıl işleyecektir?

Müşterilerimiz taleplerini Hazine Müsteşarlığı’nca yapılacak ihraç duyurusunda belirtilen tarihler arasında (itfa tarihinden önce) Fiziki Altın Talep Etme Dönemi’nde hesabının bulunduğu Bankamız şubelerine başvurarak iletmeleri gerekmektedir. Fiziki altın teslimatının yapılabilmesi amacıyla söz konusu talepte bulunan müşterilerin hesaplarına talep tarihinden itibaren talep edilen fiziki altın miktarı kadar bloke konulacaktır. Fiziki altınlar, vade sonu tarihinden (itfa tarihinden) belirli bir süre sonra müşterinin hesabının bulunduğu şubemiz tarafından müşteriye teslim edilebilecektir. Müşteriye bildirilen fiziki teslimat süresi içinde teslim alınmayan altınların karşılığı ilgili masraflar düşüldükten sonra müşterilerin vadesiz altın mevduat hesaplarına kayden geçirilecektir.

Vade sonunda müşterilerin hesabındaki gram altının, Çeyrek Cumhuriyet Ziynet Altını veya külçe altın olarak verilemeyen artık kısmı ise müşterilerin “vadesiz altın mevduat hesabında” takip edilmeye devam edilecektir.

17- Fiziki altın teslimatında ne tür altınlar müşteriye verilecektir?

İtfada geri ödenecek fiziki altınlar Darphane tarafından basılan, Cumhuriyet Ziynet Çeyrek altın ve 995/1000 saflıkta 1 kilogramlık külçe altın olacaktır.

18- Müşteriden komisyon, hesap işletim ücreti vb. gibi kesintiler yapılacak mıdır?

Altın Tahvili/Altına Dayalı Kira Sertifikası kapsamında açılan hesaplardan müşteriden hesap işletim ücreti ya da MKK komisyonu kesilmeyecektir. İhraçla sağlanan getiriler gelir vergisinden (stopaj) muaf olacaktır.

 

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.


  Arsiv
  Arsiv
  HAVA DURUMU
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  EN ÇOK YORUMLANANLAR
  BUGÜN
  BU HAFTA
  BU AY
  SPOR TOTO SÜPER LİG
  Tür seçiniz:
  ARŞİV